Inspirujeme
ke změně

Asociace poskytovatelů služeb lidem s autismem – společně ke stejnému cíli

Magdalena Čáslavská 28. 3. 2016 Lidé 6 minut

Asociace poskytovatelů služeb lidem s autismem - Česká republika (dříve APLA ČR) vznikla v roce 2000. Členové Asociace postupují společnými kroky hlavně v oblasti propagace a zavádění účinných strategií zlepšování kvality péče o osoby s poruchou autistického spektra (PAS). Aktivně se zasazují o legislativní změny a usilují o zvýšení úrovně všeobecné informovanosti. Asociace, jak jste ji znali, dnes prochází zásadní proměnou – co bude jinak?

Asociace poskytovatelů služeb lidem s autismem - Česká republika (dříve APLA ČR) vznikla v roce 2000. Členové Asociace postupují společnými kroky hlavně v oblasti propagace a zavádění účinných strategií zlepšování kvality péče o osoby s poruchou autistického spektra (PAS). Aktivně se zasazují o legislativní změny a usilují o zvýšení úrovně všeobecné informovanosti. Asociace, jak jste ji znali, dnes prochází zásadní proměnou – co bude jinak?

Zástupci Asociace se novými prostředky snaží posílit snahy svých členů. Foto: Jindřich Mynařík

Proč v tom nechceme být sami

Asociace se zavazuje propagovat činnost jednotlivých členských organizací, členské organizace jsou pak díky členství v asociaci snadno rozpoznatelné pro klienty služeb či odbornou veřejnost jako poskytovatelé služeb, kteří se hlásí k stejným hodnotám a směřují k podobným cílům. V minulosti sdružovala APLA ČR nestátní neziskové organizace poskytující služby lidem s autismem s cílem dostat služby pro lidi s autismem do všech regionů ČR. Spojovacím znakem partnerských organizací bylo sdílení stejné značky, tedy APLA , doplněné o název regionu, kde organizace působí (například APLA jižní Čechy). Později jsme od této „neziskové franšízy“ ustoupili, ukázalo se, že koncept sdílet značku s jasně danými pravidly je natolik časově a finančně náročné, že není v našich silách jednotlivé organizace monitorovat a výstupy kontrolovat.

Velký problémem se ukázal i fakt, že veřejnost jednotlivé APLA vnímala jako pobočky naší pražské organizace a nerozuměla tomu, proč stejně široká nabídka služeb není i v dalších regionech. Nicméně myšlenku koordinované spolupráce s organizacemi, které směřují k stejným cílům a vyznávají obdobné principy práce, jsme nikdy neopustili. Když jsme mluvili s jinými poskytovateli služeb, kteří dělají ve svých regionech velmi kvalitní a záslužnou práci, všichni vyjádřili výraznou potřebu užší spolupráce a vzájemné podpory v rámci celorepublikové strategie v péči o lidi s PAS.

Půjdeme na to jinak

K vytváření nového konceptu asociační činnosti jsme pozvali kolegy z APLA jižní Morava a jižní Čechy, se kterými řadu let úzce spolupracujeme, a vytvořili jsme nová pravidla členství. K těm nejzásadnějším patří přihlášení se k uplatňování určitých postupů a metod péče při práci s osobami s poruchou autistického spektra. Pod hlavičkou Asociace se budou sdružovat veřejně prospěšné organizace bez ohledu na jejich název, právní formu nebo činnost. Jejich společným cílem bude zkvalitňování života lidí s autismem bez ohledu na věk či tíži handicapu. V našem metodickém směřování chceme vycházet z výsledků moderních vědeckých výzkumů, přístupu orientovaného na klienta a supervidovaných příkladů dobré praxe. Asociace má za cíl podporovat dodržování odborných diagnostických postupů, rozvoj specializovaných zdravotnických a sociálních služeb, vzdělávání, zaměstnávání, bydlení a sociální inkluzi.

Členské organizace získávají volný prostor pro své vlastní aktivity a zároveň podporu zastřešujícího subjektu. Foto: span style=

Každý nezávisle, společně jednotně

V rámci Asociace vzniká prostor pro společnou komunikaci s možností sdílení informací a zkušeností. Naším cílem je rozvíjet, ověřovat a zlepšovat postupy v přímé práci s naší cílovou skupinou (tedy lidmi s autismem a jejich rodinami). Společně chceme postupovat při obhajobě zájmů lidí s autismem včetně zájmů poskytovatelů služeb lidem s autismem, a to ve vztahu k zástupcům veřejné správy i zákonodárcům, plánujeme propojovat organizace, státní i nestátní, neziskové i komerční, každého poskytovatele služeb, který se hlásí k principům a veřejnému závazku Asociace. V neposlední řadě pak plánujeme pořádat semináře, kazuistická setkání, jednotlivým členům poskytovat metodickou podporu a prezentovat jejich práci prostřednictvím Zpravodaje a webových stránek Asociace.

Pevné vazby se zahraničím

V Evropě žije odhadem 7,5 milionu lidí s autismem, v České republice přes 100 000. V Evropě hraje klíčovou roli ve zvyšování povědomí veřejnosti o autismu evropská asociace neziskových organizací s názvem Autism-Europe. Hlavním cílem této aliance je prosazovat práva osob s autismem a jejich rodin a pomáhat jim zlepšovat kvalitu jejich života. Za Českou republiku má v Autism-Europe od roku 2010 své zastoupení Národní ústav pro autismus (NAUTIS, dříve APLA Praha), do budoucna však plánujeme žádat o členství i pro celou Asociaci.

Členství v AE přináší možnost zapojit se do mezinárodních projektů členských organizací s důvěryhodnou pověstí a dlouhodobou historií. Pro realizaci vlastních projektů získá Asociace členstvím v Autism-Europe kontakty na více než 80 členských asociací sdružujících lidi s autismem a jejich rodiny ve více než 30 evropských zemích, podporovaných vládními, evropskými a mezinárodními institucemi a zejména pak získá možnost prosazovat práva osob s autismem na evropské úrovni.

Jedním z úkolů je práce na zvýšení informovanosti a přístupu ke kvalitním službám. Foto: span style=

Členství jako garance odborného přístupu

Když se rodič dozví diagnózu svého dítěte, je to velmi často poprvé, co uslyší slovo autismus. Obvykle začne studovat informace na internetu. Nicméně je velmi obtížné zorientovat se v nabídce nejrůznějších poradenských pracovníků, terapeutů a léčitelů, a rozklíčovat, která nabídka služeb patří k ověřeným, která k doplňkovým, u kterých účinnost nepřevyšuje placebo efekt, a které postupy mohou dítěti uškodit. Metoda, kterou si rodič zvolí, je jeho svobodným rozhodnutím. Asociace chce sdružovat pouze členy, kteří se hlásí k vědeckému a kritickému myšlení, zároveň rozumí potřebě individuálního přístupu a nutnosti neustálé sebereflexe a korekce postojů.

Autor článku

Magdalena Čáslavská

Ředitelka Asociace poskytovatelů služeb lidem s autismem

Zůstaňte v obraze

Držte krok se Světem neziskovek, ať vás nepředběhne. To nejzajímavější vám ve správnou chvíli pošleme e-mailem:

Partneři Světa neziskovek

Ani Svět neziskovek se neobejde bez cookies - abyste si tenhle web opravdu vychutnali.
A o ochraně dat chci zjistit víc.