Nadace Karla Janečka
Právník a konzultant NNO
Ashoka Česká republika
EDUin o.p.s.
Nadace Via
Nadace Neziskovky.cz
Ředitelka a zakladatelka Centra LOCIKA
Impact Hub
Sociální bankovnictví České spořitelny
Fórum mobilních hospiců & Centrum paliativní péče
Greenpeace
Institut pro památky a kulturu
NVC Brno & Masarykova univerzita

Děkujeme partnerům Světa neziskovek