Společně tvoříme Svět neziskovek

Konzultant & zakladatel Autonapůl
DOMENA.cz
manGoweb
Impact Hub
EDUin o.p.s.
Fórum mobilních hospiců & Centrum paliativní péče
Sdružení VIA
CRM pro neziskovky
Rekonstrukce státu
Koalice Za snadné dárcovství
Ashoka Česká republika
Lektorka & konzultantka
Luc Art Fund & Koalice Za snadné dárcovství
Asociace společenské odpovědnosti

Děkujeme partnerům Světa neziskovek