NGO Excellence

NGO Excellence 2024 je impuls ke změně pro vaši organizaci. Intenzivní 3měsíční akcelerační program, 2 společné workshopy a sdílení zkušeností s ostatními organizacemi, 30 hodin podpory klíčového mentora či mentorky a dalších odborníků – ve všech nezbytných oblastech fungování neziskové organizace.

Cílem programu je pomoci vám během 3 intenzivních měsíců dosáhnout skutečných výsledků. Konkrétní vize změny, dosažitelné cíle a dostatečná kapacita zástupců organizace jsou nezbytnými předpoklady vaší účasti. Postup se odvíjí od vašich aktuálních potřeb v oblastech strategické řízení & vedení lidí, personální procesy, komunikace a fundraising.

Společně zvýšíme váš dopad, předáme znalosti, inspiraci, zkušenosti a energii do další práce. Vše v hodnotě 75 000 Kč – díky podpoře sociálního bankovnictví České spořitelny pouze za 6 000 Kč.

Ročník NGO Excellence 2024 pořádáme tradičně ve spolupráci se Sociálním bankovnictvím České spořitelny. 

Pilíře programu

Mentoring

 • Vybrané organizace se pravidelně (každý týden) setkávají se svým hlavním mentorem či mentorkou, se kterým jsou spárovány na začátku programu.
 • Kromě práce s klíčovým mentorem či mentorkou je možné využívat kapacit dalších konzultantů a konzultantek v programu – k jednorázovým konzultacím s užším zaměřením.
 • Postup a témata vybíráte vy – sami nejlépe znáte své potřeby. Mentoři a mentorky vás tématy provázejí, vy ale určujete, kam společně jdete.
 • Celkem je možné vyčerpat až 30 hodin.

Společné workshopy & sdílení

 • Program odstartujeme úvodním setkáním.
 • Na 2 společných workshopech bude prostor pro sdílení zkušeností a tipů a možnost konzultovat také s dalšími organizacemi.
 • Workshopy se zaměří na kulturu učící se organizace – aby postup a učení pokračovaly i po skončení programu.
 • Oba workshopy na sebe navazují.

Checkpointy

 • Hlavním principem NGO Excellence je pravidelné ověřování aktivního postupu v zúčastněných organizacích.
 • Během 2 online setkání, tzv. checkpointů, proto společně vyhodnotíme vaše dosavadní výstupy a pomůžeme s dalšími kroky.
 • V případě nezapojení, neaktivity organizace může být na základě hodnocení po checkpointu vyřazena z programu.
 • Checkpointy proběhnou po 1. a po 2. měsíci akcelerace.

Během tzv. checkpointů všechny účastníky čeká setkání s hodnotitelskou komisí a hlavním mentorem či hlavní mentorkou, prezentace dosavadního postupu, zpětná vazba a doporučení k dalšímu postupu.

Fotografie ze závěrečného setkání NGO Excellence 2023. Foto: Petr Novák

NGO Excellence 2024 procházejí:

Harmonogram programu 2024:

 • 11. března ve 12.00: uzávěrka pro přihlašování do programu
 • do 18. března: vyhlášení výsledku výběrového řízení
 • 26. března od 13.00 do 17.00: úvodní setkání pro vybraných 5 organizací (fyzicky v Praze)
 • 26. března–25. června: mentoring (celkem až 30 hodin)
 • 8. dubna od 10.00 do 16.00: 1. společný workshop & sdílení (fyzicky v Praze)
 • 25. a 26. dubna: 1. checkpoint (1 hodina na každou organizaci, online)
 • 16. května od 9.00 do 15.00: 2. společný workshop & sdílení (fyzicky v Praze)
 • 27. a 28. května: 2. checkpoint (1 hodina na každou organizaci, online)
 • 25. června od 13.00 do 16.00: závěrečné setkání & vyhodnocení programu (fyzicky v Praze)

Jaké jsou podmínky pro zapojení?

Zapojit se do programu mohou organizace jakéhokoliv zaměření, velikosti i stáří. Podmínkou účasti je určení konkrétní změny, které chcete během programu dosáhnout. Je tedy nutné vstupovat do programu s jasnou vizí a dosažitelnými cíli vaší účasti v programu. 

Nezbytné je také aktivní zapojení alespoň dvou osob z organizace a také alespoň občasné vstupy ředitele nebo ředitelky.

Je program pro vás? Máte další otázky?

Zeptejte se koordinátorky programu Daniely Syrovátkové:

Mentoři & mentorky programu

Programem provází externí odborníci a odbornice Světa neziskovek v klíčových tématech: strategické řízení organizace, personální procesy, vedení lidí, komunikace a fundraising. Každá z 5 vybraných organizací se bude pravidelně potkávat se svým hlavním mentorem či hlavní mentorkou, který*á ji bude provázet na cestě ke stanovenému cíli. 

Zdeňka Marešová

Diakonie Českobratrské církve evangelické

Zdeňka má ve správní radě Diakonie na starosti rozvoj fundraisingu. Od roku 2017 vede tým péče o dárce na ředitelství Diakonie a má na starosti metodické vedení středisek a škol ve fundraisingu. Řídí Krabici od bot, největší českou sbírku vánočních dárků pro děti v nouzi. Jak získávat dárce a pečovat o ně se naučila v Člověku v tísni, kde vedla tým telefundraisingu a školila lidi pro street fundraising. V Diakonii začínala s budováním fundraisingu na zelené louce a může tak nabídnout zkušenosti s fundraisingem ve velkém týmu i v jednom člověku na částečný úvazek. Kromě praktických tipů pro FR kampaně a komunikaci s dárci ráda nabídne radu i v oblasti fundraisingové strategie, při hledání role dárců v rozvoji organizace, prosazování potřebných změn v organizaci a „nastavení“ organizace pro úspěšný fundraising.

Standa Kutáček

Konzultant & zakladatel Autonapůl

Standa je vystudovaný ekonom s dlouholetou zkušeností rozvoje a finančního řízení neziskových i ziskových organizací. Více než 10 let působil jako finanční ředitel Frank Bold. Založil a stále vede první český car sharing Autonapůl. Od roku 2001 aktivně pomáhá s procesy strategického plánování a jinými plánovacími procesy v různých organizacích a komunitách, je zkušeným facilitátorem. Rád s vámi zkonzultuje fundraisingovou strategii, crowdfundingovou kampaň, individuální fundraising a práci s dárci, nastavení ekonomického modelu vaší organizace. Jako doma je v rozpočtech a výhledech cash flow. Může vám pomoci hledat zdroje uvnitř organizace.

Aneta Hlavatá

Loono

Aneta pracuje v Loono jako Head of Fundraising, což zahrnuje veškeré fundraisingové a projektové aktivity. Má zkušenosti s dotačním i grantovým řízením jak v českém, tak v zahraničním prostředí. Dále buduje vztahy a spolupráci se CSR manažerkami firem a v neposlední řadě s menšími a středními individuálními dárci. Na práci ji nejvíce baví právě navazování vztahů s příznivci organizace a prodej myšlenky, vize a dopadu jejích prospěšných činností. Prostě ukázat, že to má smysl.

Marie Horáková

Konzultantka pro finanční řízení neziskovek, grantový fundraising

Maruška vystudovala ochranu životního prostředí, ale i ekonomický pohled na regionální rozvoj a správu. Přes 20 let v neziskovém sektoru získávala prostředky na plnění společných vizí jejich členů. Nastavovala efektivní procesy tak, aby i za málo peněz bylo opravdu hodně muziky. Nejdřív na komunitní úrovní ve spolku Barvínek (který vede dosud), pak v Místní akční skupině Moravský kras. Pak se na 8 let přesunula do Hnutí DUHA – Friends of the Earth Czech Republic, kde působila jako finanční ředitelka, zajišťovala organizační chod a rozvoj. 

Momentálně je na volné noze a rozvíjí podnikání v rodném kraji. Se svým projektem Chalupy u Šrámků na podzim 2022 prošla akceleračním programem Silnější hybatelé a dál se snaží propojovat různé zajímavé hráče v regionu a vytvářet podmínky spíš pro turistický klid než turistický ruch. 

Barbora Komberec Novosadová

Sociální nadační fond hl. m. Prahy

Bára vystudovala marketing, PR a sémiotiku. Vedla transformaci portálu Dobrovolník.cz, řídila programy firemního dobrovolnictví se zaměřením na expertní dobrovolnictví. Spolu s Ashoka ČR založila iniciativu Impact Academy, kterou do roku 2020 vedla. Doprovází neziskové organizace i donory tvorbou teorie změny, prací s evaluací a strategií pro systémové změny. Vedla také program Ukaž změnu, který absolvovaly např. Nadace Via, Nadace OSF či Rubikon Centrum. Aktuálně se v doktorském studiu v programu Studií občanské společnosti zabývá možnostmi, které může světu filantropie přinést využití participativního financování. Od dubna 2022 pracuje na pozici ředitelky Sociálního nadačního fondu hl. m. Prahy.

Konzultanti & konzultantky programu

Setkávání s mentory*kami je dobré příležitostně doplnit konzultacemi s dalšími odborníky a odbornicemi. V průběhu programu bude možné je oslovit na konzultaci úžeji zaměřených oblastí a témat.

Radka Bystřická

Sdružení VIA

Radka je ředitelkou neziskové organizace Sdružení VIA, kde se již 9 let zabývá technologickým rozvojem neziskového sektoru. Sdružení VIA se především skrze program TechSoup snaží o spojování světů technologií a společensky prospěšných aktivit tak, aby se násobil jejich dopad a docházelo k úspoře zdrojů. Je absolventkou oboru Informační systémy a technologie na Vysoké škole ekonomické. Dříve pracovala jako analytička a testerka v softwarovém vývoji.

Dominika Juhásová

Svoboda zvířat

V neziskovém sektoru se pohybuje od svých 18 let, kdy se podílela na budování zvířecího útulku na Teplicku. Po zhruba pěti letech péče o opuštěná zvířata odstartovala svou novou pracovní dráhu jako fundraiserka v organizaci Svoboda zvířat, kde v současné chvíli vede oddělení fundraisingu. Nejvíce ji baví reporting a tvorba e-mailových kampaní. 

Jiří Krupa

Konzultant kampaní, fundraisingu, mobilizace a engagementu

Jiří má rád, když celá organizace táhne za jeden provaz. Nejradši se baví o e-mailech – jak je psát, aby k něčemu vypadaly, lidi klikali a organizace měla radost – a taky o integrovaných kampaních, telefundraisingu, pravidelném dárcovství, mobilizaci a engagementu. Kromě toho rád radí, jak dělat weby, které k něčemu jsou a hlavně k něčemu vedou. Často říká, že on sám nikdy nic moc nevymyslel, že má jen tendenci ty všudypřítomné rady od expertů přeměňovat v procesy, aktivity a akční kroky. Zkušenosti má třeba z Greenpeace, Amnesty International nebo Milionu chvilek. Běžně konzultuje více neziskovek naráz a je zapojen i do dalších (mezinárodních) projektů. Více info o něm najdete zde.

Martina Neradová

Fundraising & telefundraising

Martina se individuálním fundraisingem zabývá od roku 2015, kdy se stala součástí fundraisingového týmu Amnesty International ČR a podílela se tak na rozvoji interního telefundraisingu od úplného začátku v roli callerky, až po in-house tým a dlouhodobou spolupráci s externím callcentrem v roli koordinátorky péče o dárce. Nyní se věnuje několika dlouhodobým spolupracím, například s organizací Zachraň jídlo, kde od léta 2020 vede projekt na rozvoj dárcovské základny, nebo se Svobodou zvířat, kde vede telefundraisingový tým. Mimo to ochotně a ráda boří stereotypy ohledně telefundraisingu a individuálního fundraisingu i v jiných organizacích skrze konzultace. Je součástí výkonné rady koalice Za snadné dárcovství, kde se podílí na síťování fundraisingového know-how z předních českých neziskových organizací.

Martinu baví do nezisku vtahovat další schopné lidi a sledovat jejich úspěchy. Právě péče o dárce, které se věnuje, často bývá touto vstupní bránou. 

Jan Gregor

Svět neziskovek

Honza vede tým Světa neziskovek – do září 2023 se staral o finanční řízení a organizační rozvoj. Více jak 10 let vedl koalici Za snadné dárcovství – její priority jsou ve sdílení fundraisingových zkušeností mezi členskými organizacemi, networkingu a vedení komunikační kampaně Závěť pomáhá. V minulosti působil jako programový ředitel Nadace Via. Od roku 2006 se věnoval rozvoji individuálního fundraisingu v Hnutí DUHA - Friends of the Earth Czech Republic. Individuální fundraising je i téma, které Honza rád konzultuje a školí - obzvlášť ho baví hledat způsoby, jak utužovat vztahy s dárci. 

Honza byl zapojen mezinárodně jako viceprezident boardu Evropské fundraisingové asociace nebo třeba do sítě Legavision. V Čechách působí jako člen Výboru legislativa a financování při Radě Vlády pro nestátní neziskové organizace.

Kateřina Švidrnochová

Konzultantka & lektorka digitálních dovedností

Kateřina je konzultantka a lektorka digitálních dovedností a designérka vzdělávacích procesů. Pomáhá týmům nastavovat strategie interní i externí komunikace, využívat efektivně nové technologie a zjednodušovat si práci i život díky digi nástrojům. Zaměřuje se na metodiky online vzdělávání a učící procesy. Aktuálně je hluboce ponořená do možností umělé inteligence. Má za sebou vedení desítek vzdělávacích a kulturních projektů v českých i mezinárodních týmech, nyní působí na Katedře informačních studií a knihovnictví Filozofické fakulty Masarykovy Univerzity a vede vzdělávací programy zaměřené na umělou inteligenci v organizaci AI dětem. Je současně také předsedkyní správní rady Světa neziskovek. 

Máte další otázky?

Chcete se přihlásit? Zajímají vás další informace? Ozvěte se mi – ráda vám na dotazy odpovím! 

Daniela Syrovátková
Akcelerátor, e-learning & vzdělávání na míru
+420 605 276 326

Co říkají o akceleraci absolventi?

Martina Chvátalová
ředitelka, Botič o.p.s.
„Nejpřínosnější pro nás v programu byla možnost spolupracovat s mentorkou – vedlo to ke konkrétním výstupům. Povedly se také podnětné workshopy se zajímavými lektory.“
Aleš Kozák
ředitel a fundraiser, Institut pro památky a kulturu, o.p.s.
„Program NGO Excellence byl excelentní příležitostí nahlédnout na svoji práci tak trochu z jiného úhlu pohledu. Oceňuji skvělý výběr lektorů, upřímnou zpětnou vazbu, otevřenost a nová témata, o kterých bych se někdy těžko dozvídal."
Lucie Sedláčková
předsedkyně a metodička, Aspekt z.s.
„Byl to pro nás 'návrat ke kořenům', kdy jsme si v rámci týmu slaďovali naše směrování od základů, a tím se dostali k lepšímu rozhodování o našich činnostech, komunikaci navenek. Velmi nám v tom pomohl mentoring – podpora při přemýšlení zvenku.“
Hana Brnická
ředitelka, Domácí hospic Vysočina, o.p.s.
„Díky programu NGO Excellence jsme během 3 měsíců odvedli velký kus práce, dosáhli jsme konkrétních výstupů a zároveň si naplánovali další návazné kroky. Největším přínosem pro nás byla intenzivní spolupráce s mentorem. Užitečná byla i setkání s ostatními organizacemi a společné workshopy. Účast v NGO Excellence je skvělou příležitostí pro zavádění změn a dosažení vytyčených cílů. Program nás podpořil a povzbudil na naší cestě k dalšímu rozvoji organizace.“
Eva Krestová
ředitelka, Spirála Ostrava, z.ú.
„Díky NGO Excellence jsme se podívali pod lupou na zanedbávaná témata v naší rostoucí organizaci. Se skvělou mentorkou Katkou Švidrnochovou jsme pochopili, co má společného firemní a digitální kultura. A díky sdílení na společných workshopech jsme vnímali, že si máme s kolegy z jiných neziskovek stále co předávat a jsme v tom všichni společně. NGO Excellence bych doporučila každé neziskovce, která nechce ustrnout v zajetých kolejích a chce získat nové nástroje k naplňování svého poslání.“
Martin Kopáček
Tutorie, z.s.
„Nás program posunul o ohromný kus dopředu. Dokopalo nás to k nastartování procesů, o kterých jsme tušili, že jsou třeba, ale v běžném provozu na ně nedošlo. Naším cílem byl rebranding a fundraisingová kampaň. Obojí se nám díky skvělým mentorům povedlo na výbornou.“
Advokátní kancelář Slaninová Vokál
Konzultantka & lektorka
Svobodný designér služeb a produktů
Livesport
České centrum fundraisingu
FLEXJOBS CZ
Psycholožka a členka správní rady Nadace Neziskovky.cz
Redaktorka Světa neziskovek
Fórum mobilních hospiců & Centrum paliativní péče
Greenpeace
Nadace Via
Sociální bankovnictví České spořitelny
NVC Brno & Masarykova univerzita

Děkujeme partnerům Světa neziskovek

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace