NGO Excellence

NGO Excellence 2022 je impuls ke změně pro vaši organizaci. Intenzivní 3 měsíční akcelerační program, 2 společné workshopy, 30 hodin podpory klíčového mentora a dalších konzultantů – ve všech nezbytných oblastech fungování neziskové organizace.

Cílem programu je pomoci vám během 3 intenzivních měsíců dosáhnout skutečných výsledků. Konkrétní vize změny, dosažitelné cíle a dostatečná kapacita zástupců organizace jsou nezbytnými předpoklady vaší účasti. Postup se odvíjí od vašich aktuálních potřeb v oblastech strategické řízení & vedení lidí, personální procesy, komunikace a fundraising.

Společně zvýšíme váš dopad, předáme znalosti, inspiraci, zkušenosti a energii do další práce. Vše v hodnotě 75 000 Kč – díky podpoře sociálního bankovnictví České spořitelny pouze za 6 000 Kč.

Aktuální NGO Excellence 2022 pořádáme ve spolupráci se sociálním bankovnictvím České spořitelny. Tento běh programu je uzavřený pro 5 neziskových organizací a není možné se do něj přihlásit bez pozvání.

Programem na jaře 2022 procházejí:

Pilíře programu

Mentoring

 • Vybrané organizace se pravidelně (každý týden) setkávají se svým klíčovým mentorem, se kterým jsou spárovány na začátku programu.
 • Kromě práce s klíčovým mentorem je možné využívat kapacit dalších konzultantů v programu – k jednorázovým konzultacím s užším zaměřením.
 • Celkem je možné vyčerpat až 30 hodin v období od 7. března do 27. května.

Společné workshopy

 • Na 2 společných workshopech bude prostor pro sdílení zkušeností a tipů a možnost konzultovat také s dalšími organizacemi.
 • Workshopy se zaměří na udržitelnost rozvoje – aby postup a učení pokračovaly i po skončení programu.
 • Navazující workshopy proběhnou 11. března a 22. dubna.

Checkpointy

 • Hlavním principem NGO Excellence 2022 je pravidelné ověřování aktivního postupu účastníků.
 • Během 2 online setkání, tzv. checkpointů, proto společně vyhodnotíme vaše dosavadní výstupy a pomůžeme s dalšími kroky.
 • V případě nezapojení, neaktivity organizace může být na základě hodnocení po checkpointu vyřazena z programu.

Během tzv. checkpointů všechny účastníky čeká setkání s hlavním mentorem a hodnotiteli, prezentace dosavadního postupu, zpětná vazba a doporučení od hodnotitelů.

Odměna pro jednu z organizací

 • Jedna ze zúčastněných organizací získá motivační finanční odměnu ve výši 10.000 Kč.
 • Výběr oceněné organizace na základě postupu programem proběhne během závěrečného setkání.

Harmonogram programu 2022:

 • 31. leden-16. únor: přihlašování & výběrové řízení
 • 17.-25. únor: vyhlášení výsledku výběrového řízení
 • 28. únor: úvodní setkání pro vybraných 5 organizací
 • březen-květen: mentoring (celkem až 30 hodin)
 • 11. března: 1. společný workshop
 • 31. březen: 1. checkpoint
 • 22. duben: 2. společný workshop
 • 28. duben: 2. checkpoint
 • 31. květen: závěrečné setkání, vyhodnocení programu & vyhlášení ceny

Jaká je cena a podmínky pro zapojení?

Program zahrnuje odborný mentoring a workshopy v hodnotě vyšší než 75.000 Kč pro každou z organizací. Díky podpoře sociálního bankovnictví České spořitelny stojí vaše registrace pouze 6.000 Kč. Pozor: ročník 2022 je uzavřený a není možné se do něj přihlásit bez pozvání.

Zapojit se do programu mohou organizace jakéhokoliv zaměření, velikosti i stáří. Podmínkou účasti je určení konkrétní změny, které chcete během programu dosáhnout. Je tedy nutné vstupovat do programu s jasnou vizí a dosažitelnými cíli vaší účasti v programu. Nezbytné je také aktivní zapojení alespoň dvou osob z organizace.

Je program pro vás? Máte další otázky?

Zeptejte se koordinátorky programu Daniely Syrovátkové:

Mentoři programu

Programem účastníky provedou externí odborníci i lektoři Světa neziskovek v klíčových tématech: strategické řízení organizace, personální procesy, vedení lidí, komunikace a fundraising. Každá z 5 vybraných organizací bude moci konzultovat se svým hlavním mentorem, ale také s dalšími konzultanty v tématech, která odpovídají jejím potřebám. 

 

Kateřina Švidrnochová

Konzultantka & lektorka digitálních dovedností

Kateřina je konzultantka a lektorka digitálních dovedností a designérka vzdělávacích procesů. Pomáhá týmům nastavovat strategie interní i externí komunikace, využívat efektivně nové technologie a zjednodušovat si práci i život díky digi nástrojům. Zaměřuje se na metodiky online vzdělávání a učící procesy. Má za sebou vedení desítek vzdělávacích a kulturních projektů v českých i mezinárodních týmech. Prošla neziskem, vzdělávacími institucemi, komerční sférou i univerzitním prostředím. 

Veronika Kynclová

Konzultantka & lektorka

Veronika pomáhá organizacím smysluplně a zároveň jednoduše nastavovat interní procesy a poskytuje podporu při budování dobré a bezpečné atmosféry v týmu. Důraz klade na udržitelnost personálních činností a jejich propojování se strategií a vizí organizace.

Studovala andragogiku a personální řízení na Karlově univerzitě a manažerský studijní program Honors Academia na Podnikohospodářské fakultě VŠE. V neziskovém i firemním sektoru má zkušenosti na různých úrovních práce. Jako HR konzultantka ve společnosti Talterra realizuje personální audity a konzultuje personální otázky s managementem organizací. V rámci organizace Jules a Jim podporuje školy v nastavování bezpečného klimatu (vstupuje do třídních kolektivů zasažených šikanou a podporuje vyučující při vedení třídnických hodin), lektoruje také programy dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. V Centru Locika pracuje s dětskými klienty na krizovém chatu. Se svým projektem Melogee absolvovala akceleraci a vyhrála s ním Social Impact Award. Veronika aktuálně prochází psychoterapeutickým výcvikem.

Jana Bukvová

Luc Art Fund & Koalice Za snadné dárcovství

Přes 15 let se věnuje fundraisingu a péči o dárce. Jana má zkušenosti z malé dobrovolnické organizace, má za sebou pořádání dobročinných plesů, aukcí, peer to peer výzev a spolupráci s lokálními dárci. Zkušenosti s velkými individuálními dárci a firmami získávala v Nadaci Via a zažila i první velkou kampaň s major donors. Na rok si odskočila do hudební produkce, aby se pak vrátila k základům fundraisingu do Vzdělávacího centra TEREZA, kde se také věnovala marketingu. Dnes je na mateřské dovolené a je zakladatelkou nadačního fondu Luc Art Fund.

Jitka Nesrstová

Mentorka & konzultantka

Jitka je vzděláním ekonomka, v praxi se již 20 let věnuje fundraisingu. Začínala v Greenpeace, kde i téměř 10 let vedla fundraisingové oddělení. V Nadaci VIA stála u zrodu projektu darujme.cz. Podílela se na založení Koalice za snadné dárcovství, která sdružuje neziskovky zabývající se individuálním fundraisingem. Byla členkou správní rady Greenpeace nebo Hnutí DUHA. V posledních letech se v jedné z největších rakouských nevládek zaměřovala na oblast fundraisingových dat, analýz a optimalizace procesů. Nyní je na volné noze a věnuje se konzultacím a mentoringu v oblasti marketingu a fundraisingu, vedle toho ji plně vytěžuje funkce první místopředsedkyně Zelených. Baví jí témata jako strategické plánování fundraisingu, reporting, donor journeys nebo procesní manuály. Pomůže vám i s tím, jak vlastně žádost o dar koncipovat a jak ji dostat k potenciální dárcům.

Standa Kutáček

Konzultant & zakladatel Autonapůl

Standa je vystudovaný ekonom s dlouholetou zkušeností rozvoje a finančního řízení neziskových i ziskových organizací. Více než 10 let působil jako finanční ředitel Frank Bold. Založil a stále vede první český car sharing Autonapůl. Od roku 2001 aktivně pomáhá s procesy strategického plánování a jinými plánovacími procesy v různých organizacích a komunitách, je zkušeným facilitátorem. Rád s vámi zkonzultuje fundraisingovou strategii, crowdfundingovou kampaň, individuální fundraising a práci s dárci, nastavení ekonomického modelu vaší organizace. Jako doma je v rozpočtech a výhledech cash flow. Může vám pomoci hledat zdroje uvnitř organizace.

Jan Gregor

Svět neziskovek & koalice Za snadné dárcovství

Honza se v týmu Světa neziskovek stará o finanční řízení a organizační rozvoj. Mimo to pracuje jako ředitel koalice Za snadné dárcovství – její priority jsou ve sdílení fundraisingových zkušeností mezi členskými organizacemi, networkingu a vedení komunikační kampaně Závěť pomáhá. V minulosti působil jako programový ředitel Nadace Via. Od roku 2006 se věnoval rozvoji individuálního fundraisingu v Hnutí DUHA - Friends of the Earth Czech Republic. Individuální fundraising je i téma, které Honza rád konzultuje a školí - obzvlášť ho baví hledat způsoby, jak utužovat vztahy s dárci. 

Honza je zapojen mezinárodně do boardu Evropské fundraisingové asociace nebo třeba do sítě Legavision. V Čechách působí jako člen Výboru legislativa a financování při Radě Vlády pro nestátní neziskové organizace.

Karolina Fialová

Fórum mobilních hospiců & Centrum paliativní péče

Už během studia se specializovala na ekonomiku nestátních neziskových organizací. Svoji praxi začala jako dobrovolnice, později jako asistentka vzdělávání a projektová manažerka v Nadaci Neziskovky.cz, kde svou dráhu završila tříletým ředitelováním. Od roku 2017 současně pracovala v Impact Hub Praha, kde projektově vedla dva roky akcelerované týmy Fóra mobilních hospiců a For Impact. Poslední dva roky pracuje jako projektová manažerka ve Fóru mobilních hospiců a v Centru paliativní péče, kde má na starosti komunikaci a karetní komunikační hru Řekni mi. Svoje zkušenosti ve strategickém a projektovém řízení a komunikaci prohloubila při organizaci Suchýho února a konference Happiness at work.

Karel Mindless Novotný

Konzultant & lektor

Karel pomáhá značkám už více jak 20 let. Dlouhodobě se věnuje také marketingovému poradenství neziskového sektoru. Za svou kariéru obsloužil stovky značek a odkonzultoval desítky neziskovek. Před pěti lety uspořádal speciálně pro neziskovky konferenci NGO Positive. “Je jedno, jestli jste velká korporace, malý výrobce nebo... neziskovka. Tedy z pohledu značky. Struktura je stejná, pravidla a postupy jak by smet. To co dělá ten rozdíl je, kdo se své značce věnuje a kdo ne. A to nemá co dělat s penězi,” říká Karel. K tomu je brand director NEWTON University, rozvíjí značky kol v BP Lumen, promazává značku Zetor nebo třeba pomáhá Růžovému slonovi dobýt svět.

Jiří Krupa

Fundraising & Mobilizace & Engagement konzultant

Jiří má rád, když celá organizace táhne za jeden provaz. Nejradši se baví o e-mailech – jak je psát, aby k něčemu vypadaly, lidi klikali a organizace měla radost – a taky o integrovaných kampaních, telefundrasingu a pravidelném dárcovství. “Kromě toho rád radím, jak dělat weby, které k něčemu jsou a hlavně k něčemu vedou.” Často říká, že on sám nikdy nic moc nevymyslel, že má jen tendenci ty všudypřítomné rady od expertů přeměňovat v eventy, procesy, aktivity, kampaně a akční kroky. Pracoval v Greenpeace a Amnesty International. Nyní konzultuje v OBRAZu a v Milionu Chvilek pro demokracii. Je zapojen i do dalších projektů. 

Lukáš Hejna

Nadace Via

Lukáš Hejna vede fundraising v Nadaci Via, kde se stará o major donors a spolupráci s firemními partnery. Dlouhodobě se věnuje online dárcovství jako konzultant a lektor, 7 let stál za největší online dárcovskou platformou v ČR – Darujme.cz, do které pod křídly Nadace Via tak trochu i nadále "fušuje". O svém oblíbeném vztahovém individuálním fundraisingu říká: "Na fundraisingu mě baví především lidé a vztahy. Dar vnímám jako projev velké důvěry a mám radost, když se společnými silami daří měnit svět v místo, kde se dobře žije!"

Karolína Vokál Kratochvílová

Svět neziskovek

Karolína vede tým a redakci Světa neziskovek. V nezisku" je namočená už dekádu a odhodlání místních hrdinů ji nepřestává bavit. Zajímá se o využití výhod storytellingu v komunikaci dobročinných organizací. Neziskovkám pomáhá hledat cesty, jak pro užitečné myšlenky nadchnout svět venku – naposledy v dresu TEDxPrague nebo s kampaní Suchej únor. Propojování fundraisingu s komunikací se věnovala i jako Fulbrighter v mezinárodním týmu Water for Good – někde mezi Afrikou a USA. 

Eduard Marček

Transparency International Slovensko & Slovenské centrum fundraisingu

Eduard pracuje v neziskovom sektore od roku 1997, má bohaté skúsenosti z realizácie mnohých projektov doma i v zahraničí (napr. posilňovanie fundraisingových kapacít mimovládnych rozvojových organizácií v štyroch krajinách strednej Európy v spolupráci s britskou Resource Alliance), konzultačne pri rozvoji fundraisingu sprevádzal viacero domácich i medzinárodných mimovládnych organizácií. Ako fundraiser a konzultant sa zaoberá hlavne individuálnym fundraisingom a financovaním MNO. Od februára 2018 vedie individuálny fundraising v Transparency International Slovensko. Má záľubu vo fundraisingu pre náročné témy, fundraisingu zo závetov a v rozvoji líderských zručností. Zároveň stojí na čele Slovenského centra fundraisingu, kde organizuje konferencie o fundraisingu či program rozvoja líderstva. V rokoch 2019-2021 bol prezidentom Európskej fundraisingovej asociácie.

Lenka Stárková

Sue Ryder

Lenka se od roku 2010 aktivně věnuje tématu dárcovství, její původní profesí je ale sociální práce. Nejprve si osobně vyzkoušela individuální a firemní fundraising, později se jako konzultantka zaměřila na audity NNO a pomáhala budovat základy dárcovství v různých organizacích napříč celou ČR. Dnes kromě konzultací vede fundraisingový a PR tým ve Sue Ryder. Právě zde zažila různé úrovně práce s dárci, včetně koordinace kampaně na velké dárce. Jak sama zdůrazňuje, významně ji to obohatilo a posunulo v přemýšlení o dárcovství a budování vztahů s dárci. Fundraising je pro ni svou pestrostí velmi přitažlivá disciplína, neboť každý, koho potká, je jí inspirací.

Barbora Komberec Novosadová

Impact Academy

Bára vystudovala marketing, PR a sémiotiku. Vedla transformaci portálu Dobrovolník.cz, řídila programy firemního dobrovolnictví se zaměřením na expertní dobrovolnictví. Spolu s Ashoka ČR založila iniciativu Impact Academy, kterou do roku 2020 vedla. Doprovází neziskové organizace i donory tvorbou teorie změny, prací s evaluací a strategií pro systémové změny. Vedla také program Ukaž změnu, který absolvovaly např. Nadace Via, Nadace OSF či Rubikon Centrum. Aktuálně se v doktorském studiu v programu Studií občanské společnosti zabývá možnostmi, které může světu filantropie přinést využití participativního financování. Od dubna 2022 pracuje na pozici ředitelky Sociálního nadačního fondu hl. m. Prahy.

Máte další otázky?

Chcete se přihlásit? Zajímají vás další informace? Ozvěte se mi – ráda vám na dotazy odpovím! 

Daniela Syrovátková
Koordinátorka vzdělávání
+420 605 276 326

Řekli o nás

Michala Michlová
ředitelka, Prostor plus
„Užitečné pro nás bylo setkávání s profíky v daném oboru i s kolegy z jiných organizací, posun ve vlastní organizaci, nastavení spolupráce dle vlastních potřeb organizace. Celková organizace byla velmi příjemná, jasná, srozumitelná – navzdory komplikacím.“
Irena Kalná
ředitelka, Hospicová péče sv. Kleofáše
„Je to dobré povzbuzení a podpora na cestě k rozvoji!“
Martina Chvátalová
Botič o.p.s.
„Nejpřínosnější pro nás v programu byla možnost spolupracovat s mentorkou – vedlo to ke konkrétním výstupům. Povedly se také podnětné workshopy se zajímavými lektory.“
Aleš Kozák
Institut pro památky a kulturu, o.p.s.
„Program NGO Excellence byl excelentní příležitostí nahlédnout na svoji práci tak trochu z jiného úhlu pohledu. Oceňuji skvělý výběr lektorů, upřímnou zpětnou vazbu, otevřenost a nová témata, o kterých bych se někdy těžko dozvídal."
Lucie Sedláčková
Aspekt z.s.
„Byl to pro nás 'návrat ke kořenům', kdy jsme si v rámci týmu slaďovali naše směrování od základů, a tím se dostali k lepšímu rozhodování o našich činnostech, komunikaci navenek. Velmi nám v tom pomohl mentoring – podpora při přemýšlení zvenku.“
Transparency International Slovensko & Slovenské centrum fundraisingu
Asociace společenské odpovědnosti
Amnesty International ČR
Sdružení VIA
Nadace SIRIUS
Svět neziskovek
Zachraň jídlo
Konzultantka & lektorka
DOMENA.cz
Redaktorka Světa neziskovek
CRM pro neziskovky
Yes4Grow!

Děkujeme partnerům Světa neziskovek

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace