NGO Excellence – Program individuálního rozvoje neziskovek

NGO Excelence je půlroční program individuálního rozvoje zaměřený na klíčové oblasti fungování neziskových organizací. Na základě vašich potřeb vás provedeme tématy jako je strategické řízení & vedení lidí, personální procesy, komunikace a fundraising.

Program se skládá ze vstupní analýzy, průběžného mentoringu a workshopů. Během vstupní analýzy zpřesníme a ověříme cíle a jednotlivé kroky k nim. Následuje mentoring s experty na míru vašim potřebám. V průběhu se také sejdeme na 3 společných workshopech, kde budete mít možnost sdílet zkušenosti a tipy a konzultovat také s dalšími organizacemi.

Harmonogram programu 2021

  • 21. leden-8. únor: výběrové řízení
  • 23. únor: úvodní setkání pro vybraných 10 organizací
  • březen-srpen: mentoring (až 40 hodin) & 3 společné workshopy
  • 14. září: závěrečné setkání & vyhodnocení programu

Pro koho je program určen?

Zapojit se do programu mohou organizace jakéhokoliv zaměření, velikosti i stáří. Podmínkou účasti je mít vizi toho, s čím chcete z programu odcházet a co potřebujete v jeho průběhu posílit a rozvíjet. Nezbytné je také zapojení alespoň dvou osob z organizace.

Do ročníku 2021 bylo vybráno 10 neziskových organizací – prohlédnout si je můžete tady.  

Jak se přihlásit?

Přihlašování do ročníku 2021 bylo uzavřeno 8. února

Je program pro vás? Máte další otázky?

Zeptejte se koordinátorky programu Daniely Syrovátkové:

Jaká je cena?

V programu účastníci absolvují odborné konzultace a workshopy v hodnotě přesahující 80.000 Kč. Program NGO Excelence však probíhá v roce 2021 zcela zdarma díky podpoře Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

 

Mentoři programu

Programem účastníky provedou externí odborníci i lektoři Nadace Neziskovky.cz v klíčových tématech: strategické řízení organizace, personální procesy, vedení lidí, komunikace a fundraising. Každá z 10 vybraných organizací bude moci konzultovat s mentory v tématech, která odpovídají jejím potřebám. 

 

Jiří Bárta

Nadace Via

Jiří vedl od roku 1997 do roku 2019 Nadaci Via, která v Česku „otevírá cesty k umění žít spolu a umění darovat“. V současné době vede Kampaň za navýšení nadačního jmění Nadace Via. Vystudoval systémové inženýrství na Stavební fakultě ČVUT a také řízení neziskových organizací na Carnegie Mellon University v Pittsburghu. A byl to jeho pobyt v USA, který mu názorně ukázal, jak velkou silou může být filantropie. Jejímu rozvoji se věnuje jak v Nadaci Via, tak také z pozice člena správní rady Nadačního fondu Via Clarita.

Kateřina Švidrnochová

Digiskills & NVC Brno

Kateřina je konzultantka a lektorka pro oblast komunikačních strategií a digitální transformace. Pomáhá týmům komunikovat mezi sebou i navenek, využívat efektivně nové technologie a zjednodušovat si práci i život díky digi nástrojům. Jednou lektorskou nohou stojí ve firmě Digiskills, druhou v českém nezisku a školství. Vede spolek NVC Brno, jehož cílem je kultivovat empatickou a efektivní komunikační kulturu v týmech.

Lukáš Hejna

Nadace Via

Lukáš Hejna vede fundraising v Nadaci Via, kde se stará o major donors a spolupráci s firemními partnery. Dlouhodobě se věnuje online dárcovství jako konzultant a lektor, 7 let stál za největší online dárcovskou platformou v ČR – Darujme.cz, do které pod křídly Nadace Via tak trochu i nadále "fušuje". O svém oblíbeném vztahovém individuálním fundraisingu říká: "Na fundraisingu mě baví především lidé a vztahy. Dar vnímám jako projev velké důvěry a mám radost, když se společnými silami daří měnit svět v místo, kde se dobře žije!"

Barbora Komberec Novosadová

Impact Academy

Bára vystudovala marketing, PR a sémiotiku. Vedla transformaci portálu Dobrovolník.cz, řídila programy firemního dobrovolnictví se zaměřením na expertní dobrovolnictví. Spolu s Ashoka ČR založila iniciativu Impact Academy, kterou do roku 2020 vedla. Doprovází neziskové organizace i donory tvorbou teorie změny, prací s evaluací a strategií pro systémové změny. Vedla také program Ukaž změnu, který absolvovaly např. Nadace Via, Nadace OSF či Rubikon Centrum. Aktuálně se v doktorském studiu v programu Studií občanské společnosti zabývá možnostmi, které může světu filantropie přinést využití participativního financování.

Aleš Kozák

Institut pro památky a kulturu

Aleš Kozák v roce 2007 založil Institut pro památky a kulturu a od té doby žije v neziskovém světě. Vede tým 10 lidí, má zkušenosti se sociálním podnikáním. Dobře ví, že jenom dobrá vůle nestačí a že řídit projekty takzvaně „z podstaty“ není dlouhodobě možné. Ve své organizaci proto postupně vybudoval pestrou paletu příjmů, které dále rozvíjí. Spolupracuje s firmami, jedná s městy i kraji. Věří individuálnímu dárcovství, protože když tisíc lidí věnuje na dobrou věc 1 000 korun, je to milion. A to není málo.

Veronika Kynclová

Konzultantka & lektorka

Veronika pomáhá organizacím smysluplně a zároveň jednoduše nastavovat interní procesy a poskytuje podporu při budování dobré a bezpečné atmosféry v týmu. Ve své práci vždy vychází z potřeb a z kontextu konkrétní organizace a jejích zaměstnanců, proto ráda čerpá z principů design thinkingu či z metod zážitkové pedagogiky. Aktuálně prochází výcvikem krizové intervence a nastupuje do psychoterapeutického výcviku.

Jan Gregor

Nadace Neziskovky.cz & koalice Za snadné dárcovství

Honza se v týmu Nadace Neziskovky.cz stará o finanční řízení a organizační rozvoj. Mimo to pracuje jako ředitel koalice Za snadné dárcovství – její priority jsou ve sdílení fundraisingových zkušeností mezi členskými organizacemi, networkingu a vedení komunikační kampaně Závěť pomáhá. V minulosti působil jako programový ředitel Nadace Via. Od roku 2006 se věnoval rozvoji individuálního fundraisingu v Hnutí DUHA - Friends of the Earth Czech Republic. Individuální fundraising je i téma, které Honza rád konzultuje - obzvlášť ho baví hledat způsoby, jak utužovat vztahy s dárci.

Karolina Fialová

Fórum mobilních hospiců & Centrum paliativní péče

Už během studia se specializovala na ekonomiku nestátních neziskových organizací. Svoji praxi začala jako dobrovolnice, později jako asistentka vzdělávání a projektová manažerka v Nadaci Neziskovky.cz, kde svou dráhu završila tříletým ředitelováním. Od roku 2017 současně pracovala v Impact Hub Praha, kde projektově vedla dva roky akcelerované týmy Fóra mobilních hospiců a For Impact. Poslední dva roky pracuje jako projektová manažerka ve Fóru mobilních hospiců a v Centru paliativní péče, kde má na starosti komunikaci a karetní komunikační hru Řekni mi. Svoje zkušenosti ve strategickém a projektovém řízení a komunikaci prohloubila při organizaci Suchýho února a konference Happiness at work.

Karel Mindless Novotný

Konzultant & lektor

Karel pomáhá značkám už více jak 20 let. Dlouhodobě se věnuje také marketingovému poradenství neziskového sektoru. Za svou kariéru obsloužil stovky značek a odkonzultoval desítky neziskovek. Před pěti lety uspořádal speciálně pro neziskovky konferenci NGO Positive. “Je jedno, jestli jste velká korporace, malý výrobce nebo... neziskovka. Tedy z pohledu značky. Struktura je stejná, pravidla a postupy jak by smet. To co dělá ten rozdíl je, kdo se své značce věnuje a kdo ne. A to nemá co dělat s penězi,” říká Karel. K tomu učí na vysoké škole NEWTON College, je marketing ředitelem BPL Lumen nebo Remoska a vydal si knížku Neradost, nejen o depresi. 

Jana Havlenová

Lektorka & konzultantka

Jana je mentorka a konzultantka pro rozvoj obecně prospěšných/dobročinných organizací. Pomáhá uvědomit si, na co myslet, aby organizace fungovala udržitelně a rostla. Ukazuje důležitost strategie a plánování. Sdílí, co udělat pro budování a úspěšné vedení týmu. Vysvětluje, jak začlenit práci s dárci do organizace a jak ji propojit s PR a marketingem. Vychází při tom z vlastních zkušeností a dlouholeté praxe v top managementu. Má za sebou vybudování oddělení komunikace a dárcovství v Sue Ryder, prošla si mnoha zákoutími fundraisingu, vedla úspěšnou kampaň na získání významných dárců. A o sobě říká: “Mám radost, když lidé objeví svůj potenciál a jdou odvážně do dalších výzev!”.

Jana Bukvová

Luc Art Fund & Koalice Za snadné dárcovství

Přes 15 let se věnuje fundraisingu a péči o dárce. Jana má zkušenosti z malé dobrovolnické organizace, má za sebou pořádání dobročinných plesů, aukcí, peer to peer výzev a spolupráci s lokálními dárci. Zkušenosti s velkými individuálními dárci a firmami získávala v Nadaci Via a zažila i první velkou kampaň s major donors. Na rok si odskočila do hudební produkce, aby se pak vrátila k základům fundraisingu do Vzdělávacího centra TEREZA, kde se také věnovala marketingu. Dnes je na mateřské dovolené a je zakladatelkou nadačního fondu Luc Art Fund.

Jiří Krupa

Fundraising & Mobilizace & Engagement konzultant

Jiří má rád, když celá organizace táhne za jeden provaz. Nejradši se baví o e-mailech – jak je psát, aby k něčemu vypadaly, lidi klikali a organizace měla radost – a taky o integrovaných kampaních, telefundrasingu a pravidelném dárcovství. “Kromě toho rád radím, jak dělat weby, které k něčemu jsou a hlavně k něčemu vedou.” Často říká, že on sám nikdy nic moc nevymyslel, že má jen tendenci ty všudypřítomné rady od expertů přeměňovat v eventy, procesy, aktivity, kampaně a akční kroky. Pracoval v Greenpeace a Amnesty International. Nyní konzultuje v OBRAZu a v Milionu Chvilek pro demokracii. Je zapojen i do dalších projektů. 

Karolína Kratochvílová

Nadace Neziskovky.cz

Karolína vede tým Světa neziskovek a Nadace Neziskovky.cz. V "nezisku" je namočená už dekádu a odhodlání místních hrdinů ji nepřestává bavit. Zajímá se o využití výhod storytellingu v komunikaci dobročinných organizací. Neziskovkám pomáhá hledat cesty, jak pro užitečné myšlenky nadchnout svět venku – naposledy v dresu TEDxPrague nebo s kampaní Suchej únor. Propojování fundraisingu s komunikací se věnovala jako Fulbrighter v mezinárodním týmu Water for Good – někde mezi Afrikou a USA. 

Standa Kutáček

Konzultant & zakladatel Autonapůl

Standa je vystudovaný ekonom s dlouholetou zkušeností rozvoje a finančního řízení neziskových i ziskových organizací. Více než 10 let působil jako finanční ředitel Frank Bold. Založil a stále vede první český car sharing Autonapůl. Od roku 2001 aktivně pomáhá s procesy strategického plánování a jinými plánovacími procesy v různých organizacích a komunitách, je zkušeným facilitátorem. Rád s vámi zkonzultuje fundraisingovou strategii, crowdfundingovou kampaň, individuální fundraising a práci s dárci, nastavení ekonomického modelu vaší organizace. Jako doma je v rozpočtech a výhledech cash flow. Může vám pomoci hledat zdroje uvnitř organizace.

Lenka Stárková

Sue Ryder

Lenka se od roku 2010 aktivně věnuje tématu dárcovství, její původní profesí je ale sociální práce. Nejprve si osobně vyzkoušela individuální a firemní fundraising, později se jako konzultantka zaměřila na audity NNO a pomáhala budovat základy dárcovství v různých organizacích napříč celou ČR – od strategie a plánu fundraisingu, přes nastavení péče o dárce po tvorbu kampaní. Dnes kromě konzultací vede fundraisingový a PR tým ve Sue Ryder. Právě zde zažila různé úrovně práce s dárci, včetně koordinace kampaně na velké dárce. Jak sama zdůrazňuje, významně ji to obohatilo a posunulo v přemýšlení o dárcovství a budování vztahů s dárci. Fundraising je pro ni svou pestrostí velmi přitažlivá disciplína, neboť každý, koho potká, je jí inspirací.

Máte další otázky?

Ozvěte se nám – spojíme se s vámi.

Daniela Syrovátková
Koordinátorka vzdělávání
+420 605 276 326

Řekli o nás

Michala Michlová
ředitelka, Prostor plus
„Užitečné pro nás bylo setkávání s profíky v daném oboru i s kolegy z jiných organizací, posun ve vlastní organizaci, nastavení spolupráce dle vlastních potřeb organizace. Celková organizace byla velmi příjemná, jasná, srozumitelná – navzdory komplikacím.“
Zora Machartová
ředitelka, Sdružení TULIPAN
„Ráda program doporučím dalším. Myslím, že program může být řadě NNO prospěšný. Už jenom proto, že se v rámci shonu najde čas pro společné přemýšlení o vizích a budoucnosti organizace, že si uvědomíte, kolik skvělé práce a skvělých lidí za organizací stojí.“
Irena Kalná
ředitelka, Hospicová péče sv. Kleofáše
„Je to dobré povzbuzení a podpora na cestě k rozvoji!“
Lektorka & konzultantka
Nadace Via
Impact Hub
Právník a konzultant NNO
Institut pro památky a kulturu
Nadace Via
Institut pro památky a kulturu
Člověk v tísni
Luc Art Fund & Koalice Za snadné dárcovství
FLEXJOBS CZ
Coaching Systems & Academy of Coaching Excellence
Nadace Neziskovky.cz

Děkujeme partnerům Světa neziskovek

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace