NGO Excellence

NGO Excellence 2023 je impuls ke změně pro vaši organizaci. Intenzivní 3 měsíční akcelerační program, 2 společné workshopy, 30 hodin podpory klíčového mentora či mentorky a dalších odborníků – ve všech nezbytných oblastech fungování neziskové organizace.

Cílem programu je pomoci vám během 3 intenzivních měsíců dosáhnout skutečných výsledků. Konkrétní vize změny, dosažitelné cíle a dostatečná kapacita zástupců organizace jsou nezbytnými předpoklady vaší účasti. Postup se odvíjí od vašich aktuálních potřeb v oblastech strategické řízení & vedení lidí, personální procesy, komunikace a fundraising.

Společně zvýšíme váš dopad, předáme znalosti, inspiraci, zkušenosti a energii do další práce. Vše v hodnotě 75 000 Kč – díky podpoře sociálního bankovnictví České spořitelny pouze za 6 000 Kč.

Aktuální ročník NGO Excellence 2023 pořádáme ve spolupráci se Sociálním bankovnictvím České spořitelny. Do tohoto běhu programu se nelze přihlásit bez pozvánky.

Nyní programem procházejí organizace:

Pilíře programu

Mentoring

 • Vybrané organizace se pravidelně (každý týden) setkávají se svým hlavním mentorem či mentorkou, se kterým jsou spárovány na začátku programu.
 • Kromě práce s klíčovým mentorem či mentorkou je možné využívat kapacit dalších konzultantů a konzultantek v programu – k jednorázovým konzultacím s užším zaměřením.
 • Postup a témata vybíráte vy – sami nejlépe znáte své potřeby. Mentoři a mentorky vás tématy provázejí, vy ale určujete, kam společně jdete.
 • Celkem je možné vyčerpat až 30 hodin v období od 20. března do 16. června.

Společné workshopy & sdílení

 • Program odstartujeme úvodním setkáním 15. března.
 • Na 2 společných workshopech bude prostor pro sdílení zkušeností a tipů a možnost konzultovat také s dalšími organizacemi.
 • Workshopy se zaměří na kulturu učící se organizace – aby postup a učení pokračovaly i po skončení programu.
 • Oba workshopy na sebe navazují a proběhnou 3. dubna a 2. května.

Checkpointy

 • Hlavním principem NGO Excellence 2023 je pravidelné ověřování aktivního postupu v zúčastněných organizacích.
 • Během 2 online setkání, tzv. checkpointů, proto společně vyhodnotíme vaše dosavadní výstupy a pomůžeme s dalšími kroky.
 • V případě nezapojení, neaktivity organizace může být na základě hodnocení po checkpointu vyřazena z programu.
 • Checkpointy proběhnou 18. dubna a 18. května.

Během tzv. checkpointů všechny účastníky čeká setkání s hodnotitelskou komisí a hlavním mentorem či hlavní mentorkou, prezentace dosavadního postupu, zpětná vazba a doporučení k dalšímu postupu.

Fotografie ze závěrečného setkání NGO Excellence 2022. Foto: Petr Novák

Odměna pro jednu z organizací

 • Jedna ze zúčastněných organizací získá motivační finanční odměnu ve výši 10 000 Kč.
 • Výběr oceněné organizace na základě postupu celým programem proběhne během závěrečného setkání.

Harmonogram programu 2023:

 • 9. leden–15. únor: přihlašování & výběrové řízení
 • 21.–24. únor: vyhlášení výsledku výběrového řízení
 • 6.–10. březen: spárování s hlavním mentorem nebo hlavní mentorkou & naplánování prvního setkání
 • 15. březen: úvodní setkání pro vybraných 5 organizací (4 hodiny)
 • 20. březen–16. červen: mentoring (celkem až 30 hodin)
 • 3. duben: 1. společný workshop & sdílení (6,5 hodiny)
 • 18. duben: 1. checkpoint (1 hodina na každou organizaci)
 • 2. květen: 2. společný workshop & sdílení (6, 5 hodiny)
 • 18. květen: 2. checkpoint (1 hodina na každou organizaci)
 • 21. červen: závěrečné setkání, vyhodnocení programu & vyhlášení ceny (3 hodiny)

Jaká je cena a podmínky pro zapojení?

Program zahrnuje odborný mentoring a workshopy v hodnotě vyšší než 75 000 Kč pro každou z organizací. 

Zapojit se do programu mohou organizace jakéhokoliv zaměření, velikosti i stáří. Podmínkou účasti je určení konkrétní změny, které chcete během programu dosáhnout. Je tedy nutné vstupovat do programu s jasnou vizí a dosažitelnými cíli vaší účasti v programu. Nezbytné je také aktivní zapojení alespoň dvou osob z organizace a vstupy ředitele nebo ředitelky.

Je program pro vás? Máte další otázky?

Zeptejte se koordinátorky programu Daniely Syrovátkové:

Mentoři & mentorky programu

Programem provází externí odborníci a odbornice Světa neziskovek v klíčových tématech: strategické řízení organizace, personální procesy, vedení lidí, komunikace a fundraising. Každá z 5 vybraných organizací se bude pravidelně potkávat se svým hlavním mentorem či hlavní mentorkou, který*á ji bude provázet na cestě ke stanovenému cíli. V průběhu programu ale bude možné oslovit také konzultanty či konzultantky na konzultaci úžeji zaměřených oblastí a témat.

 

Karolina Fialová

Fórum mobilních hospiců & Centrum paliativní péče

Už během studia se specializovala na ekonomiku nestátních neziskových organizací. Svoji praxi začala jako dobrovolnice, později jako asistentka vzdělávání a projektová manažerka v Nadaci Neziskovky.cz, kde svou dráhu završila tříletým ředitelováním. Od roku 2017 současně pracovala v Impact Hub Praha, kde projektově vedla dva roky akcelerované týmy Fóra mobilních hospiců a For Impact. Poslední dva roky pracuje jako projektová manažerka ve Fóru mobilních hospiců a v Centru paliativní péče, kde má na starosti komunikaci a karetní komunikační hru Řekni mi. Svoje zkušenosti ve strategickém a projektovém řízení a komunikaci prohloubila při organizaci Suchýho února a konference Happiness at work.

Martina Neradová

Fundraising & telefundraising

Martina se individuálním fundraisingem zabývá od roku 2015, kdy se stala součástí fundraisingového týmu Amnesty International ČR a podílela se tak na rozvoji interního telefundraisingu od úplného začátku v roli callerky, až po in-house tým a dlouhodobou spolupráci s externím callcentrem v roli koordinátorky péče o dárce. Nyní se věnuje několika dlouhodobým spolupracím, například s organizací Zachraň jídlo, kde od léta 2020 vede projekt na rozvoj dárcovské základny, nebo se Svobodou zvířat, kde vede telefundraisingový tým. Mimo to ochotně a ráda boří stereotypy ohledně telefundraisingu a individuálního fundraisingu i v jiných organizacích skrze konzultace. Je součástí výkonné rady koalice Za snadné dárcovství, kde se podílí na síťování fundraisingového know-how z předních českých neziskových organizací.

Martinu baví do nezisku vtahovat další schopné lidi a sledovat jejich úspěchy. Právě péče o dárce, které se věnuje, často bývá touto vstupní bránou. 

Standa Kutáček

Konzultant & zakladatel Autonapůl

Standa je vystudovaný ekonom s dlouholetou zkušeností rozvoje a finančního řízení neziskových i ziskových organizací. Více než 10 let působil jako finanční ředitel Frank Bold. Založil a stále vede první český car sharing Autonapůl. Od roku 2001 aktivně pomáhá s procesy strategického plánování a jinými plánovacími procesy v různých organizacích a komunitách, je zkušeným facilitátorem. Rád s vámi zkonzultuje fundraisingovou strategii, crowdfundingovou kampaň, individuální fundraising a práci s dárci, nastavení ekonomického modelu vaší organizace. Jako doma je v rozpočtech a výhledech cash flow. Může vám pomoci hledat zdroje uvnitř organizace.

Kateřina Švidrnochová

Konzultantka & lektorka digitálních dovedností

Kateřina je konzultantka a lektorka digitálních dovedností a designérka vzdělávacích procesů. Pomáhá týmům nastavovat strategie interní i externí komunikace, využívat efektivně nové technologie a zjednodušovat si práci i život díky digi nástrojům. Zaměřuje se na metodiky online vzdělávání a učící procesy. Má za sebou vedení desítek vzdělávacích a kulturních projektů v českých i mezinárodních týmech. Prošla neziskem, vzdělávacími institucemi, komerční sférou i univerzitním prostředím. Je předsedkyně správní rady Světa neziskovek.

Jan Gregor

Svět neziskovek

Honza se v týmu Světa neziskovek stará o finanční řízení a organizační rozvoj. Více jak 10 let vedl koalici Za snadné dárcovství – její priority jsou ve sdílení fundraisingových zkušeností mezi členskými organizacemi, networkingu a vedení komunikační kampaně Závěť pomáhá. V minulosti působil jako programový ředitel Nadace Via. Od roku 2006 se věnoval rozvoji individuálního fundraisingu v Hnutí DUHA - Friends of the Earth Czech Republic. Individuální fundraising je i téma, které Honza rád konzultuje a školí - obzvlášť ho baví hledat způsoby, jak utužovat vztahy s dárci. 

Honza je zapojen mezinárodně jako viceprezident boardu Evropské fundraisingové asociace nebo třeba do sítě Legavision. V Čechách působí jako člen Výboru legislativa a financování při Radě Vlády pro nestátní neziskové organizace.

Karolína Vokál Kratochvílová

Svět neziskovek

Karolína vede tým a redakci Světa neziskovek. V nezisku" je namočená už dekádu a odhodlání místních hrdinů ji nepřestává bavit. Zajímá se o využití výhod storytellingu v komunikaci dobročinných organizací. Neziskovkám pomáhá hledat cesty, jak pro užitečné myšlenky nadchnout svět venku – naposledy v dresu TEDxPrague nebo s kampaní Suchej únor. Propojování fundraisingu s komunikací se věnovala i jako Fulbrighter v mezinárodním týmu Water for Good – někde mezi Afrikou a USA. 

Marie Horáková

Konzultantka pro finanční řízení neziskovek, grantový fundraising

Maruška vystudovala ochranu životního prostředí, ale i ekonomický pohled na regionální rozvoj a správu. Přes 20 let v neziskovém sektoru získávala prostředky na plnění společných vizí jejich členů. Nastavovala efektivní procesy tak, aby i za málo peněz bylo opravdu hodně muziky. Nejdřív na komunitní úrovní ve spolku Barvínek (který vede dosud), pak v Místní akční skupině Moravský kras. Pak se na 8 let přesunula do Hnutí DUHA – Friends of the Earth Czech Republic, kde působila jako finanční ředitelka, zajišťovala organizační chod a rozvoj. 

Momentálně je na volné noze a rozvíjí podnikání v rodném kraji. Se svým projektem Chalupy u Šrámků na podzim 2022 prošla akceleračním programem Silnější hybatelé a dál se snaží propojovat různé zajímavé hráče v regionu a vytvářet podmínky spíš pro turistický klid než turistický ruch. 

Jiří Krupa

Konzultant kampaní, fundraisingu, mobilizace a engagementu

Jiří má rád, když celá organizace táhne za jeden provaz. Nejradši se baví o e-mailech – jak je psát, aby k něčemu vypadaly, lidi klikali a organizace měla radost – a taky o integrovaných kampaních, telefundraisingu a pravidelném dárcovství. Kromě toho rád radí, jak dělat weby, které k něčemu jsou a hlavně k něčemu vedou. Často říká, že on sám nikdy nic moc nevymyslel, že má jen tendenci ty všudypřítomné rady od expertů přeměňovat v procesy, aktivity a akční kroky. Pracoval v Greenpeace a Amnesty, nyní se motá kolem Milionu chvilek. Běžně konzultuje více neziskovek naráz a je zapojen i do dalších (mezinárodních) projektů. Více info o něm najdete zde.

Radka Bystřická

Sdružení VIA

Radka je ředitelkou neziskové organizace Sdružení VIA, kde se již 9 let zabývá technologickým rozvojem neziskového sektoru. Sdružení VIA se především skrze program TechSoup snaží o spojování světů technologií a společensky prospěšných aktivit tak, aby se násobil jejich dopad a docházelo k úspoře zdrojů. Je absolventkou oboru Informační systémy a technologie na Vysoké škole ekonomické. Dříve pracovala jako analytička a testerka v softwarovém vývoji.

Barbora Komberec Novosadová

Sociální nadační fond hl. m. Prahy

Bára vystudovala marketing, PR a sémiotiku. Vedla transformaci portálu Dobrovolník.cz, řídila programy firemního dobrovolnictví se zaměřením na expertní dobrovolnictví. Spolu s Ashoka ČR založila iniciativu Impact Academy, kterou do roku 2020 vedla. Doprovází neziskové organizace i donory tvorbou teorie změny, prací s evaluací a strategií pro systémové změny. Vedla také program Ukaž změnu, který absolvovaly např. Nadace Via, Nadace OSF či Rubikon Centrum. Aktuálně se v doktorském studiu v programu Studií občanské společnosti zabývá možnostmi, které může světu filantropie přinést využití participativního financování. Od dubna 2022 pracuje na pozici ředitelky Sociálního nadačního fondu hl. m. Prahy.

Lukáš Hejna

Nadace Via

Lukáš Hejna vede fundraising v Nadaci Via, kde se stará o major donors a spolupráci s firemními partnery. Dlouhodobě se věnuje online dárcovství jako konzultant a lektor, 7 let stál za největší online dárcovskou platformou v ČR – Darujme.cz, do které pod křídly Nadace Via tak trochu i nadále "fušuje". O svém oblíbeném vztahovém individuálním fundraisingu říká: "Na fundraisingu mě baví především lidé a vztahy. Dar vnímám jako projev velké důvěry a mám radost, když se společnými silami daří měnit svět v místo, kde se dobře žije!"

Petr Machálek

Konzultant a lektor

Petr vystudoval sociologii a politologii na Fakultě sociálních studií MU v Brně, kde v současné době učí kurzy Fundraising a projektový management, Dotační politiku EU a Občanské advokační kampaně. V neziskovém sektoru je aktivní od roku 2000. Působil mj. jako ředitel Hnutí DUHA a ředitel občanského sdružení Ratolest Brno. Spoluzaložil a vedl koalici Za snadné dárcovství, která se zaměřuje na odstraňování bariér v oblasti individuálního fundraisingu. Od března 2013 působí na „volné noze“ jako facilitátor, konzultant a lektor pro české i zahraniční nevládní organizace. Soustředí se na témata spojená s fundraisingem, PR a médii, plánováním a vedením občanských advokačních kampaní nebo organizačním rozvojem. Dále pak připravuje a facilituje strategická a fundraisingová plánování i jiné procesy, je spolupracovníkem několika českých nadací a dlouhodobě působí v Advokačním fóru Nadace OSF.

Jana Havlenová

Nadace rodiny Vlčkových

Jana spolupracuje s dobročinnými organizacemi na jejich rozvoji. Pomáhá uvědomit si, na co myslet, aby dobře a udržitelně fungovaly a rostly. Ukazuje důležitost strategie a plánování. Sdílí, co udělat pro budování a úspěšné vedení týmu. Vysvětluje, jak začlenit práci s dárci do organizace a jak ji propojit s PR a marketingem. Vychází při tom z vlastních zkušeností a dlouholeté praxe v oblasti obecně prospěšných projektů. Má za sebou vybudování oddělení komunikace a dárcovství v Sue Ryder, prošla si mnoha zákoutími fundraisingu, vedla úspěšnou kampaň na získání významných dárců. Od roku 2022 působí v roli ředitelky fundraisingu v Nadaci rodiny Vlčkových. A o sobě říká: “Mám radost, když lidé objeví svůj potenciál a jdou odvážně do dalších výzev!”.

Máte další otázky?

Chcete se přihlásit? Zajímají vás další informace? Ozvěte se mi – ráda vám na dotazy odpovím! 

Daniela Syrovátková
Akcelerátor, e-learning & vzdělávání na míru
+420 605 276 326

Co říkají o akceleraci absolventi?

Martina Chvátalová
ředitelka, Botič o.p.s.
„Nejpřínosnější pro nás v programu byla možnost spolupracovat s mentorkou – vedlo to ke konkrétním výstupům. Povedly se také podnětné workshopy se zajímavými lektory.“
Aleš Kozák
ředitel a fundraiser, Institut pro památky a kulturu, o.p.s.
„Program NGO Excellence byl excelentní příležitostí nahlédnout na svoji práci tak trochu z jiného úhlu pohledu. Oceňuji skvělý výběr lektorů, upřímnou zpětnou vazbu, otevřenost a nová témata, o kterých bych se někdy těžko dozvídal."
Lucie Sedláčková
předsedkyně a metodička, Aspekt z.s.
„Byl to pro nás 'návrat ke kořenům', kdy jsme si v rámci týmu slaďovali naše směrování od základů, a tím se dostali k lepšímu rozhodování o našich činnostech, komunikaci navenek. Velmi nám v tom pomohl mentoring – podpora při přemýšlení zvenku.“
Hana Brnická
ředitelka, Domácí hospic Vysočina, o.p.s.
„Díky programu NGO Excellence jsme během 3 měsíců odvedli velký kus práce, dosáhli jsme konkrétních výstupů a zároveň si naplánovali další návazné kroky. Největším přínosem pro nás byla intenzivní spolupráce s mentorem. Užitečná byla i setkání s ostatními organizacemi a společné workshopy. Účast v NGO Excellence je skvělou příležitostí pro zavádění změn a dosažení vytyčených cílů. Program nás podpořil a povzbudil na naší cestě k dalšímu rozvoji organizace.“
Eva Krestová
ředitelka, Spirála Ostrava, z.ú.
„Díky NGO Excellence jsme se podívali pod lupou na zanedbávaná témata v naší rostoucí organizaci. Se skvělou mentorkou Katkou Švidrnochovou jsme pochopili, co má společného firemní a digitální kultura. A díky sdílení na společných workshopech jsme vnímali, že si máme s kolegy z jiných neziskovek stále co předávat a jsme v tom všichni společně. NGO Excellence bych doporučila každé neziskovce, která nechce ustrnout v zajetých kolejích a chce získat nové nástroje k naplňování svého poslání.“
Konzultant & zakladatel Autonapůl
Luc Art Fund & Koalice Za snadné dárcovství
České centrum fundraisingu
CRM pro neziskovky
Sociální bankovnictví České spořitelny
Impact Hub
Coaching Systems & Academy of Coaching Excellence
Svět neziskovek
Svět neziskovek
Zachraň jídlo
Litigo Communications
Karpatská nadace
Asociace společenské odpovědnosti

Děkujeme partnerům Světa neziskovek

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace