Společně tvoříme Svět neziskovek

Lektor a freelancer
Nadace Neziskovky.cz
Lektorka & konzultantka
Právník a konzultant NNO
Advokátní kancelář Slaninová Vokál
Asociace společenské odpovědnosti
Lektor a konzultant NNO
Fórum mobilních hospiců & Centrum paliativní péče
Člověk v tísni
Nadace Karla Janečka

Děkujeme partnerům Světa neziskovek