Inspirujeme
ke změně

Hodnota dobrovolnické práce vzrostla

9. 11. 2018 Aktuálně z nezisku 2 minut

Počet neziskových institucí v České republice v roce 2016 vzrostl oproti předchozímu roku o 3,5 %. Mírně se snížil počet zaměstnanců těchto organizací, naopak vzrostl počet dobrovolníků, kteří odpracovali i více hodin práce. Neziskový sektor se v roce 2016 podílel na tvorbě HDP 1,66 %. Produkce se zvýšila na 118,5 mld. Kč a téměř polovinu této produkce vytvořily veřejné vysoké školy. V roce 2016 bylo 55 % produkce poskytnuto bezplatně domácnostem a dalších 16 % za netržní ceny.

Počet zaměstnanců neziskových organizací v roce 2016 vyjádřený v přepočtených úvazcích byl 104 087, což činí meziročně mírný pokles o 0,18 % oproti roku 2015, kdy se jednalo o 104 277 úvazků. Podíl na celkové zaměstnanosti České republiky v roce 2016 byl 2,0 %.

Financování netržních neziskových institucí se z největší části skládá z transferů a dotací z veřejných zdrojů (33,3 %) a příjmů za netržní produkci (23,7 %). Příspěvek dobrovolníků činí 10,9 %. Firemní dárcovství přispívá na provoz neziskových institucí 5 %, domácnostmi pak 7,9 %, z čehož je 6,1 % placeno jako členské příspěvky a zbytek poskytnuto jako dary. Ze zahraničí v roce 2016 neziskové instituce získaly 3,4 % svých zdrojů.

Zdroj: https://www.czso.cz

Zůstaňte v obraze

Držte krok se Světem neziskovek, ať vás nepředběhne. To nejzajímavější vám ve správnou chvíli pošleme e-mailem:

Partneři Světa neziskovek

Ani Svět neziskovek se neobejde bez cookies - abyste si tenhle web opravdu vychutnali.
A o ochraně dat chci zjistit víc.