Společně tvoříme Svět neziskovek

Fórum mobilních hospiců & Centrum paliativní péče
Místa zblízka
Litigo Communications
Yes4Grow!
Karpatská nadace
Impact Hub
Asociace společenské odpovědnosti
Nadace Via
Nadace Neziskovky.cz
Fundraising & Mobilizace & Engagement konzultant
Sdružení VIA
Luc Art Fund & Koalice Za snadné dárcovství
FLEXJOBS CZ

Děkujeme partnerům Světa neziskovek