Inspirujeme
ke změně

Snížení základu daně u spolku

Zdeněk Morávek 14. 12. 2015 Management 2 minut

Spolek jako veřejně prospěšný poplatník může uplatnit snížení základu daně podle § 20 odst. 7 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“), až o 30 %, maximálně však o 1 000 000 Kč, pokud budou tyto prostředky použity ke krytí nákladů v následujících třech letech. Pochopila jsem správně, že bude-li základ daně na řádku 200 přiznání k dani z příjmů právnických osob např. 3 000 000 Kč, mohu snížit základ o 30 % 900 000 Kč ř. 251 a potom základ daně ř. 270 bude 2 100 000 Kč a 19% daň ř. 290 bude 399 000 Kč?

Spolek jako veřejně prospěšný poplatník může uplatnit snížení základu daně podle § 20 odst. 7 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“), až o 30 %, maximálně však o 1 000 000 Kč, pokud budou tyto prostředky použity ke krytí nákladů v následujících třech letech. Pochopila jsem správně, že bude-li základ daně na řádku 200 přiznání k dani z příjmů právnických osob např. 3 000 000 Kč, mohu snížit základ o 30 % 900 000 Kč ř. 251 a potom základ daně ř. 270 bude 2 100 000 Kč a 19% daň ř. 290 bude 399 000 Kč?

Odpověď:

Spolek jako veřejně prospěšný poplatník má možnost uplatnit snížení základu daně podle § 20 odst. 7 ZDP s tím, že patří mezi veřejně prospěšné poplatníky, u kterých platí v tomto směru lhůta tří let. Základ daně snížený podle § 34 ZDP může dále snížit až o 30 %, maximálně však o 1 000 000 Kč. V případě, že 30 % snížení činí méně než 300 000 Kč, lze odečíst částku ve výši 300 000 Kč, maximálně však do výše základu daně. Úvaha obsažená v zadání dotazu je správná, snížení základu daně se uvádí na řádku č. 251, pokud tedy na řádku č. 200 jako základ daně bude vykázána částka 3 000 000 Kč, 30% snížení představuje 900 000 Kč, což je částka mezi hraničními limity 300 000 Kč a 1 000 000 Kč. Základ daně po snížení uvedený na řádku č. 270 bude činit 2 100 000 Kč a daň při sazbě 19 % potom 399 000 Kč (řádek č. 290).

Jenom doplňme, že pokud poplatník nedodrží podmínky pro snížení základu daně, je povinen postupovat podle § 23 odst. 3 písm. a) bod 9 ZDP a odpovídajícím způsobem základ daně zvýšit.

Ing. Zdeněk Morávek, spolupracovník Wolters Kluwer.

 

Autor článku

Zdeněk Morávek

Spolupracovník Wolters Kluwer ČR, a. s.

Zůstaňte v obraze

Držte krok se Světem neziskovek, ať vás nepředběhne. To nejzajímavější vám ve správnou chvíli pošleme e-mailem:

Partneři Světa neziskovek

Ani Svět neziskovek se neobejde bez cookies - abyste si tenhle web opravdu vychutnali.
A o ochraně dat chci zjistit víc.