Inspirujeme
ke změně

Peer-to-peer po lopatě

Lukáš Hejna 9. 11. 2016 Fundraising 11 minut

Dárcovské výzvy jsou pro nás stále novinkou. Mezi českými neziskovkami ale už začínají pomalu hnízdit. Ukazuje se, že peer-to-peer fundraising umíme stejně dobře jako na západě. Lukáš Hejna se vrátil z konference pro fundraisery v Bratislavě s potvrzením, že kdo je ochotný věnovat čas, chuť, energii i nějaké zdroje, má velkou šanci uspět! Upozorňuje ale, že pořád je potřeba testovat, pilotovat a zkoušet. Jak na peer-to-peer v praxi?

Dárcovské výzvy jsou pro nás stále novinkou. Mezi českými neziskovkami ale už začínají pomalu hnízdit. Ukazuje se, že peer-to-peer fundraising umíme stejně dobře jako na západě. Lukáš Hejna se vrátil z konference pro fundraisery v Bratislavě s potvrzením, že kdo je ochotný věnovat čas, chuť, energii i nějaké zdroje, má velkou šanci uspět! Upozorňuje ale, že pořád je potřeba testovat, pilotovat a zkoušet. Jak na peer-to-peer v praxi?

Oproti klasickému fundraisingu na to jde ten peer-to-peer oklikou – přes nejrůznější eventy. Foto: Prezentace Lukáše Hejny

Kde se vzal, tu se vzal…

Kam datovat počátky peer-to-peer fundraisingu? Obecně se pohybujeme v ranku 20 let nazpátek. A především v posledních 10 letech se bavíme o silném nárůstu a upevňování pozice na poli fundraisingu v zemích, kde má individuální dárcovství dlouholetou tradici. Peer to peer fundraising stále zažívá evoluci a postupně si nachází své místo také u nás. Historicky neoznačované akce jako peer-to-peer fundraising bychom dnes tak pravděpodobně pojmenovali, a to je právě důvod, proč je těžké říci, kdy přesně peer to peer začal.

Rozvoj souvisí s „eventy“ - akcemi jako jsou běhy, pochody nebo jízdy za „dobrou věc“ – boj proti rakovině, boj proti chudobě a podobně. Společným jmenovatelem je aktivní zapojení lidí do tématu – není mi to jedno a chci v tom pomoci. To je začátek příběhu i podstata peer to peer dnes. Běžní lidé ve spolupráci s námi, neziskovými organizacemi, pomáhají s naším tématem a vyzývají své okolí k dalšímu zapojení.

Voda nad zlato

Asi každý fundraiser zběhlý v online světě zná organizaci Charity Water. A ten, kdo ne, měl by ji rozhodně poznat! No a právě tahle neziskovka, která se ve světě stará, aby lidé měli přístup k pitné vodě, je ukázkovým příkladem toho, jak lze peer-to-peer fundraising integrovat do samé podstaty činnosti. Charity Water aktivně vyzývá a pracuje s lidmi, aby pro ni slavili narozeniny. Během speciální zářijové kampaně dokonce nežádá dary, ale každoročně motivuje pouze k tomu, aby lidé pořádali výzvy na podporu jejich činnosti. A světe div se, ono to skvěle funguje! A že je to americká neziskovka? Stejně tak tomu může být i u nás, jen to chce dobře udělat.

Z toho důvodu, že pojem peer-to-peer fundraising není pro veřejnost a mnohdy ani neziskové organizace zcela srozumitelný, razíme za DARUJME.CZ pojmosloví „dárcovská výzva“, které vystihuje podstatu. U peer-to-peer fundraisingu se jedná vždy o výzvu a dárcovství. Ambasador (a často také sám dárce) je tím, kdo se rozhodne „běžet či slavit narozeniny pro dobrou věc“. Aby tak mohl učinit, zorganizuje svou vlastní dárcovskou výzvu, kterou osloví své okolí a požádá o podporu.

Peer-to-peer je záruka

Společným jmenovatelem klasického fundraisingu, a to online i offline, i crowdfundingu je aktivní oslovování okolí ze strany subjektu, který penězi bude disponovat, který je přímo upotřebí pro své poslání. Neziskové organizace, respektive její zaměstnanci, zejména fundraiseři – jsou těmi, kdo aktivně žádají.

 Hlavní rozdíl spočívá v osobě ambasadora, který se stává přirozeným “garantem” fundraisingového záměru. Foto: Prezentace Lukáše Hejny

U peer to peer fundraisingu se žadatelem ale stává ambasador, fanoušek organizace, který svým jménem zaštítí organizaci vůči okolí. Ambasador pak žádá své vlastní okolí – rodinu, přátele, kolegy z práce – aby vybrané organizaci poskytly finanční prostředky, dary. Ambasador tak může pro svou organizaci udělat mnohem víc, než kdyby pouze daroval.

Lidí, kteří podporují naše témata, mají nás rádi a není jim to jedno, jsou desítky, stovky, tisíce,… A pokud je chytře oslovíme a požádáme o pomoc a podporu například zapojením do naší peer-to-peer kampaně, můžeme najít „nové fundraisery – ambasadory“ našeho tématu.

Dárcovské výzvy tak přináší možnost pro zapojení našeho okolí i možnost získat nové příznivce a dárce. Ze zkušenosti víme, že lidé, kteří přes výzvu darují, zpravidla darují, protože věří ambasadorovi, který jim „ulehčil“ výběr a dal zajímavou možnost podpory. Často se proto jedná o zcela nové dárce, ke kterým by organizace jen obtížně hledala cestu. Důvěra dárců v ambasadora, ambasadora v organizaci a naopak vytváří také nutnost velké důvěry vznikající k novým dárcům. Je samozřejmě jen na nás, jak s novými dárci naložíme a zdali se nám je podaří zaujmout natolik, aby darovali trvale nebo pro nás i oni udělali výzvu.

A co pír-tu-pír po česku?

V České republice máme za posledních 5 let první vlaštovky, větší i menší. Ať už se jedná o pilotní - testovací provoz dárcovských výzev, který jsme před pár lety spustili na DARUJME.CZ, samostatný projekt Nadace Via – Kupsibezce.cz zaměřený na maratónské běhy nebo narozeninovou platformu Člověka v tísni – Slavíme velkoryse, peer to peer fundraising je mezi námi a funguje!

Pro neziskovky je peer-to-peer fundraising zajímavý svou podstatou a tím, co umožňuje. Pro dárce je lákavou výzvou. Věříme, že narozeninových lahví vína má spousta z nás doma „už dost“ a originální způsob oslavení narozenin přivítá.

Přes web Slavíme velkoryse už bylo uspořádáno už 86 oslav pro dobrou věc. Foto: Člověk v tísni

Formát, co padne jako ulitý

Pokud se budeme bavit o online prostoru, malým neziskovým organizacím umí peer-to-peer přinést úspěšný vstup do světa online fundraisingu. Ambasador s sebou totiž přináší nové kontakty a sám je aktivním činitelem, který oslovuje své přátele – potenciální dárce o podporu. Samozřejmě, čím větší má naši podporu, tím lépe. Výzvy nefungují, pokud ambasador nemá zájem a do výzvy je spíše „přemluven“, než že by tak sám chtěl a měl do toho chuť.

Důležité je si uvědomit, že kromě darů získává organizace také nové kontakty na dárce. Tito dárci mají k organizaci již otevřenou cestu skrze první dar a mají vůči ní důvěru díky záštitě někým, koho znají. A právě to je dle mého názoru nejcennější. Budu se opakovat, ale opravdu jen my – neziskové organizace – musíme s dárci správně komunikovat, poděkovat, a naše práce rozhodne, jak bude podpora vypadat dál.

Jsme také „classy“?

Jako Sdružení VIA a Nadace Via už 6 let pracujeme na online fundraisingovém nástroji DARUJME.CZ. Postupně jej vylepšujeme a obecně lze říci, že díky tomuto nástroji mají české neziskovky jednoduchou možnost získávat neanonymní dary v online prostředí od individuálních dárců. Podpora za 6 let už přesáhla 60 milionů darovaných korun. To, co nás baví, je vztahový fundraising a nástrojem proto maximálně podporujeme to, aby cesta nezačala a neskončila u kliknutí na „Daruj“. A protože chceme být jedničkou, jdeme vstříc novým trendům a to dárcovské výzvy rozhodně jsou!

Před necelými 3 lety jsme se rozhodli otestovat peer-to-peer fundraising v ČR díky Laboratoři Nadace Vodafone. Udělali jsme experimentální „microsite“ pro první dárcovské výzvy a začali tak trochu podpultově nabízet a testovat, jak to půjde v českém prostředí. Primárně mezi organizacemi, které měly zájem, ambasadora a chuť to zkusit. Za tu dobu se přes nás pro neziskovky slavilo, jelo na kole i „hand-bike“, běhalo, pořádaly se bláznivé akce… A především – fungovalo to! Přišli jsme na to, že se není čeho bát. Lidé darují, komentují, šíří, ambasadoři zde žijí a neziskovky do toho jdou naplno.

Potvrdilo se, že peer to peer hýbe světem. A není náhoda, že právě prostřednictvím fundraisingových nástrojů jako je Justgiving nebo Classy. My tak dnes vlastně víc než věříme, že to půjde stejně dobře dál i v ČR. A právě proto spouštíme v novém roce dárcovské výzvy jako integrální součást DARUJME.CZ. Každá organizace, která systém používá, může jednoduchou cestou nabídnout, aby pro ni lidé udělali něco „víc“. Třeba oslavili již mnohokrát skloňované narozeniny. A protože DARUJME.CZ je nástroj od fundraiserů pro fundraisery, co by to bylo nepoděkovat našemu dárci – Nadaci Vodafone Česká republika, díky níž tuto novinku spustíme a uvedeme do České republiky. Děkujeme.

Peer-to-peer stojí a padá na osobních vazbách ambasadora. Je potřeba vložit do toho kus sebe a spoustu času k tomu! Foto: Prezentace Lukáše Hejny

Výsledky PtoP kampaní v číslech (56 výzev, 1to00 darů, průměrně vybírané částky)

Necháme-li mluvit čísla za náš „experiment“ na DARUJME.CZ, máme za sebou: 56 dárcovských výzev, 850 000 „vyfundraisovaných“ korun, 1 200 darů a 1 100 dárců. A rozhodně ne pro jednu organizaci, zastoupeny byly neziskovky různých velikostí i zaměření. A ano, peer-to-peer fundraising dobře funguje i u běžně ne příliš „sexy“ témat, protože role ambasadora umí skvěle zprostředkovat důvěru v dané téma.

Máme příklady výzev nad 100 000 Kč, dokonce i 200 000 Kč, ale statistika ukazuje, že průměrná česká dárcovská výzva se pohybuje mezi 10-15 000 korunami a daruje na ni kolem 20 dárců. Půjdeme-li hlouběji do statistik, za zmínku stojí průměrný dar ve výši 700 Kč a nejčastější a současně střední hodnota daru, která byla 500 Kč. V průměrném daru se tak statistika moc neliší od klasického online fundraisingu a dat z DARUJME.CZ, naopak medián je o dvě stě korun vyšší.

Bez ambasadora do peer-to-peer světa nelez

Přibližně polovina výzev byla úspěšných a ambasador získal podporu pro neziskovou organizaci, kterou plánoval, nebo ji dokonce výrazně překonal. Těžko říci, zda lze vůbec mluvit o neúspěšných výzvách, tedy situaci kdy nebylo mnoho získáno. Spíše jde o ponaučení. Dárcovské výzvy stojí na lidech a pokud ambasador výzvu nešíří, nebude to nikdy fungovat. Tohoto problému jsme si všimli u několika skupinových výzev, zejména heterogenních skupin, kdy se lidé mezi sebou neznali nebo neměli mnoho společného. Problém pak nastává pro potenciální dárce i ambasadory. Asi nejlépe by to šlo vyjádřit slovy: „Kdo mě to oslovuje? Jo, znám Honzu, ale ty ostatní ne. No, tak ať jim darují jiní.“ nebo „Ten e-mail s žádostí o podporu mám mezi kolegy poslat já nebo to pošle Petr? Jo, to už určitě poslal Petr, tak ať to zbytečně nedvojíme.“

Ema a Sára se do toho opřely a vzaly narozeninovou oslavu do svých rukou. Foto: Prezentace Lukáše Hejny

Příběhy táhnou a za posledních pár let na DARUJME.CZ jsme mohli vidět přes 50 skvělých. Vážíme si toho a smekáme před všemi ambasadory, dárci a neziskovkami. Jeden, který utkvěl v hlavách nás všech, je příběh Emy a Sáry. Dvou holek z Prahy, které nejprve své jedenácté a pak dvanácté narozeniny oslavily pro dobrou věc. Jednou na podporu opuštěným zvířatům a podruhé pro ohrožené děti. A výsledek – obrovská radost oslavenkyň, radost dárců, která z komentářů pod dary přímo čiší a také 25 000 Kč darů na dobrou věc. Ema a Sára mají náš velký obdiv!

Chceme to taky, jak na to?

Nejprve si dobře si promyslete, zda máte na online fundraising a dárcovské výzvy čas a kapacity. Peer-to-peer zní lákavě, ale je nutné si uvědomit práci, která za tím vším je. Ambasadoři ani koruny z nebe nepadají a k přesvědčení je potřeba velká motivace. A samozřejmě pokud nemají noví dárci zůstat u jednoho kliknutí na „Daruj“, bude potřeba jim více než poděkovat.

Na druhou stranu, dárcovské výzvy dávají smysl napříč sektorem, velikostí i tématy. A pokud má organizace řekněme třeba 5-10 angažovaných zapálených lidí, kteří pro ni za rok oslaví narozeniny nebo zaběhnou (čtvrt)maraton, může získat i přes 100 000 Kč a 100 nových dárců. Stojí to za to? To už je na každém z nás.

_MG_7259.jpg

Autor článku

Lukáš Hejna

Sdružení VIA

Lukáš se zabývá technologickým rozvojem českých neziskových organizací, fundraisingem a posilováním kapacit v těchto oblastech. Je ředitelem Sdružení VIA a stojí za online dárcovskou platformou Darujme.cz. Baví ho propojování online a offline světa a využití technologií pro dobrou věc považuje za příjemnou výzvu, kterou je třeba uvádět do každodenní reality i v nevládkách.

Zůstaňte v obraze

Držte krok se Světem neziskovek, ať vás nepředběhne. To nejzajímavější vám ve správnou chvíli pošleme e-mailem:

Partneři Světa neziskovek

Ani Svět neziskovek se neobejde bez cookies - abyste si tenhle web opravdu vychutnali.
A o ochraně dat chci zjistit víc.