Inspirujeme
ke změně

Jaké účetnictví mohou vést spolky?

Blažena Petrlíková 2. 6. 2015 Fundraising 2 minut

V roce 1995 bylo na Ministerstvu vnitra zaregistrováno občanské sdružení (taneční divadlo). Do roku 2013 vedlo jednoduché účetnictví, jak mu umožňovalo ustanovení § 38a Zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. V roce 2014 se právní forma občanské sdružení změnila na spolek. Může vést jednoduché účetnictví i nadále?

V roce 1995 bylo na Ministerstvu vnitra zaregistrováno občanské sdružení (taneční divadlo). Do roku 2013 vedlo jednoduché účetnictví, jak mu umožňovalo ustanovení § 38a Zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. V roce 2014 se právní forma občanské sdružení změnila na spolek. Může vést jednoduché účetnictví i nadále?

Odpověď

Občanská sdružení se dle zákona č. 89/2012 Sb. od 1. 1. 2014 stala spolky. Přeměna právní formy proběhla z moci úřední a i do spolkového rejstříku jsou již existující občanská sdružení zapsána obdobně. Spolky mají beze změny zachováno IČ a jejich právní osobnost nebyla nijak přerušena. Z uvedených důvodů proto není právní důvod k 1. 1. 2014 ke změně metody vedení účetnictví z jednoduchého na podvojné.

Spolkům jsou novou právní úpravou uloženy následující povinnosti:

  • do 1. ledna 2016 změnit svůj název tak, aby byl v souladu s NOZ,
  • do 1. ledna 2017 změnit své stanovy tak, aby byly v souladu s NOZ a doručit je soudu, který spravuje veřejný rejstřík,
  • do 1. ledna 2017 podat návrh na zápis pobočných spolků (dříve organizačních jednotek oprávněných jednat vlastním jménem) do veřejného rejstříku,
  • do 1. ledna 2017 uvést svůj zápis ve veřejném rejstříku do souladu se zákonem o veřejných rejstřících.

 

Autor článku

Blažena Petrlíková

Spolupracovnice Wolters Kluwer, a. s.

Zůstaňte v obraze

Držte krok se Světem neziskovek, ať vás nepředběhne. To nejzajímavější vám ve správnou chvíli pošleme e-mailem:

Partneři Světa neziskovek

Ani Svět neziskovek se neobejde bez cookies - abyste si tenhle web opravdu vychutnali.
A o ochraně dat chci zjistit víc.