Inspirujeme
ke změně

Tematická síť pro sociální ekonomiku

Eva Dorňáková 30. 1. 2016 Lidé 4 minut

Pohybujete-li se v oblasti zvané sociální ekonomika, nemine vás slovo TESSEA, neboli tematická síť pro sociální ekonomiku. V této tematické síti se toho od jejího vzniku událo již poměrně mnoho, aby se dopracovala do jasných kontur, které má dnes - TESSEA je zastřešující organizací sociálních podniků z celé České republiky. Co stojí za jejím vznikem a jaké výhody vám může poskytnout, stanete-li se členy, čtěte v tomto článku.

Pohybujete-li se v oblasti zvané sociální ekonomika, nemine vás slovo TESSEA, neboli tematická síť pro sociální ekonomiku. V této tematické síti se toho od jejího vzniku událo již poměrně mnoho, aby se dopracovala do jasných kontur, které má dnes - TESSEA je zastřešující organizací sociálních podniků z celé České republiky. Co stojí za jejím vznikem a jaké výhody vám může poskytnout, stanete-li se členy, čtěte v tomto článku.

Jak síť vznikla?

Prvopočátky sítě hledejte v činnosti expertní skupiny NESEA a Národní tematické sítě pro sociální ekonomiku, které fungovaly v rámci programu Equal. Na ně navázala TESSEA, která vznikla v roce 2009 v rámci projektu Tematická síť pro rozvoj sociální ekonomiky jako neformální názorová platforma sdružující jednotlivce, podnikatele, nestátní neziskové organizace, vysoké školy a další instituce, které spojoval společný zájem – prosazovat sociální ekonomiku a sociální podnikání do povědomí laické i odborné veřejnosti.

Po delší dobu se TESSEA těšila podpoře z evropských peněz, poté však fungovala na dobrovolné bázi. Zároveň se potýkala s problémy v komunikaci navenek, jako například se státní správou, která nepovažuje názorové platformy bez právní subjektivity za relevantní zástupce. Postupně tak začala být na denním pořádku otázka udržitelnosti TESSEA, až její poslední členská schůze rozhodla o transformaci platformy: na počátku léta 2015 se členská schůze usnesla, že bude založen spolek, který bude oficiální zastřešující organizací a který na činnost platformy naváže.

Pro koho je TESSEA?

Spolek TESSEA ČR, z.s. (ve zkratce se nadále používá jen „TESSEA“) vznikl v říjnu 2015. Především zastřešuje sociální podniky v celé České republice, ty se mohou stát jeho řádnými členy. Zároveň si ale uchovává svůj charakter platformy tím, že sdružuje rovněž všechny zájemce o téma sociální podnikání (tzv. stakeholdery) - těmto zájemcům je otevřeno tzv. přidružené členství. Celkově je členství určeno jak fyzickým, tak právnickým osobám.

Co Vám může nabídnout?

Jako oficiální celorepubliková zastřešující organizace je TESSEA schopna řešit společné zájmy a potřeby uvnitř a komunikovat je i navenek (především vůči zmíněné státní správě). Spektrum činností je široké, přičemž stěžejními aktivitami – a benefity pro členy – jsou:

  • národní síť s regionálním zastoupením - členové se mohou obrátit na ambasadora ve svém kraji,
  • propagace výrobků a služeb řádných členů,
  • mapování, podpora a prosazování zájmů členů, které jsou v souladu se Stanovami Spolku,
  • poradenská a konzultační podpora,
  • realizaci vzdělávacích akcí/aktivit,
  • pořádání společných akcí, Klub sociálních podnikatelů,
  • spolupráce s akademickou sférou,
  • mezinárodní spolupráce,
  • podávání nejčerstvějších informací,
  • vydávání odborných publikací a periodik.

Kdo za tím vším stojí?

Orgány spolku tvoří široké a stabilní zázemí aktivních osob. Zakladateli spolku patří organizace P3 – People, Planet, Profit, o.p.s., která stojí u zrodu sociálního podnikání v ČR a která mimo jiné koordinovala činnost platformy TESSEA do vzniku spolku. Dále k zakladatelům TESSEA patří významní aktéři sociálního podnikání, kteří figurují v různých částech republiky, protože pro spolek je důležité regionální pokrytí.

Chcete se přidat?

Jak bylo řečeno, členství v TESSEA je otevřeno všem zájemcům o téma sociálního podnikání. Další informace o spolku získáte z webu www.tessea.cz. Členem TESSEA se můžete stát poměrně jednoduše – stačí vyplnit online přihlášku. Řádní členové zároveň mohou vkládat informace o svých výrobcích a službách - založí si tak profil, který bude spolek TESSEA propagovat.

Těšíme se na Vás!

Autor článku

Eva Dorňáková

TESSEA

Zůstaňte v obraze

Držte krok se Světem neziskovek, ať vás nepředběhne. To nejzajímavější vám ve správnou chvíli pošleme e-mailem:

Partneři Světa neziskovek

Ani Svět neziskovek se neobejde bez cookies - abyste si tenhle web opravdu vychutnali.
A o ochraně dat chci zjistit víc.