Jak na tom jsou s komunikací české neziskovky? Na konci léta jsme vyslali sondu do českého nezisku. Svůj názor a zkušenosti s námi sdílelo přes 100 neziskových organizací. Výsledky ukazují nedostatečné kapacity na komunikaci, chybějící strategii a plán i silnou potřebu vzdělávat se ve fundraisingové komunikaci.

Průzkum potřeb proběhl v rámci vznikajícího e-learningu externí komunikace, který připravujeme s podporou parťáků z programu Active Citizens Fund. 

Názory od 93 respondentů, kteří se alespoň částečně věnují komunikaci ve svých organizacích, jsme sbírali v otevřeném dotazníkovém šetření. Zástupce 7 organizací jsme si pozvali na povídání do uzavřené focus group. Šetření jsme zakončili individuálními hloubkovými rozhovory s 5 organizacemi (včetně té naší). 

Koho jsme se ptali?

Když říkáme sonda do českého nezisku, vyslali jsme ji napříč celým neziskovým spektrem: do průzkumu potřeb se zapojily organizace různého zaměření i velikosti, od začínajících projektů jako jsou Indiánky až po etablované Lékaře bez hranic. Nejčastějšími respondenty byly organizace do 50 zaměstnanců. 

Jak velká je organizace, ve které pracujete? Zdroj: Průzkum potřeb v oblasti externí komunikace 2020, Nadace Neziskovky.cz

Máme radost, že i skladba respondentů je pestrá. Dotazník vyplnili lidé, kteří se komunikaci věnují na různých pozicích od PR specialistů, marketingové manažery, přes fundraisery, ředitele, projektové a event manažery až po samozvané “holky pro všechno”.

Jak často se věnujete externí komunikaci? Zdroj: Průzkum potřeb v oblasti externí komunikace 2020, Nadace Neziskovky.cz

Cíle průzkumu potřeb

Cíl, který jsme si na sklonku léta stanovili, byl jednoduchý: chtěli jsme zjistit, jak na tom je český nezisk s komunikací. Co do úrovně znalostí a kapacit, ale i slabin a priorit, které pro svou práci lidé v komunikaci považují za klíčové. Podstatnou část zájmu jsme věnovali tomu, jaké pozornosti se vůbec komunikaci v organizacích dostává. A potažmo tedy, jak silní se ve své roli cítí být komunikační týmy nebo jednotlivci, kteří se komunikaci svých organizací věnují. 

Je dobré zmínit, že v průzkumu potřeb jsme se zaměřili na externí komunikaci organizací, ačkoliv bez transparentní a důsledné komunikace uvnitř každé organizace se úspěch (ať už si pod úspěchem představujete cokoliv) neobejde. 

Co ukázal dotazník?

 • V dotazovaných organizacích se komunikaci věnují nejčastěji 1-4 lidé (při různých výších úvazku),

 • 47,3 % považuje svoji organizaci za silnou značku, 12,9 % respondentů naopak vůbec ne, 

 • 48,4 % má komunikační strategii a plán,

 • o všem z toho 59,1 % se strategií vůbec nepracuje nebo cítí, že se ji nedaří naplňovat.

Nejpalčivější témata

Organizace v dotazníku volily témata, která jsou pro ně osobně a pro jejich organizaci problematické a uvítaly by v nich podporu. S přehledem vede komunikace spojená s fundraisingem, více než polovina dotazovaných ale tápe i ve využití storytellingu, tvorbě vlastních propagačních materiálů a komunikační strategii: 

 1. fundraisingová komunikace (61,3 %)
 2. komunikační strategie a komunikační plán (54,8 %)
 3. vlastní PR (vlastní materiály…) a storytelling (53,8 %)
 4. správa sociálních sítí (49,5 %)
 5. komunikace s médii (43 %)

Metody vzdělávání

Když přijde řeč na to, co je v nezisku nejpříjemnější forma vzdělávání, 63,4 % účastníků má nejradši prezenční semináře a workshopy. Následují odborné publikace a články (44,1 %). Letos velmi aktuální e-learningy, webináře či videa vyhovují 41,9 % respondentů.

Z online didaktických metod jsou mezi respondenty nejoblíbenější případové studie a videa, pak webináře, vzory a šablony a textové materiály. Asi nepřekvapí, že naprostá většina respondentů také vítá možnost účastnit se prezenčních akcí jako nadstavby k e-learningu (82,8 %). Networking, možnost sdílet své zkušenosti a ptát se ostatních na to, co se osvědčilo, asi jen tak něco nenahradí.

Perličky z rozhovorů

Během focus group a individuálních hloubkových rozhovorů jsme zjišťovali, co jsou nejdůležitější oblasti komunikace, které by neziskové organizace měly ovládat. Poté jsme se detailně pustili do některých z nich: neziskovka jako brand, storytelling, vlastní propagace, fundraising & komunikace, média, web a sociální sítě, mailing

Focus group se zástupci a zástupkyněmi 7 organizací občanské společnosti proběhla 23. září. Děkujeme za aktivní diskuzi! Zdroj: Nadace Neziskovky.cz

To nejlepší z tipů a postřehů už brzy najdete v jednotlivých kapitolách e-learningu. Za nejpodstatnější ale považujeme následující aspekty práce na komunikaci v neziskovce. Propsaly se mezi řádky celé debaty s focus group a diskuze se k nim stáčela opakovaně:

 • Strategie vs. punk. Bitevní strategie je pro vítězný tah prostě důležitá. Ale není to absolutní dogma, účastníci focus group se shodli, že i v komunikaci je zdravé vyvážit striktní následování strategie trochou punku.

 • Jde to i bez peněz! Pro komunikaci opravdu není nutné disponovat bezednou peněženkou. Existuje celá řada šikovných nástrojů, které jsou úplně zdarma, zásadní je také počáteční nápad a jednoduchost sdělení.

 • Každý je nositelem značky. Všichni v organizaci by si měli uvědomovat svůj díl na tom, jak je značka vaší organizace prezentována ven. Aby to fungovalo, každý musí značce důvěřovat.

 • Nekomunikuješ sama / sám. Komunikace sice je obsahem práce PRisty (nebo jak tohotoho “komunikačního člověka” chcete nazvat), ale nedělá ji sám. Může ale ostatním usnadnit cestu. Vtáhnout na palubu celý tým je pak zásadní. 

Závěrem musíme zmínit ještě 3 myšlenky, které zazněly a považujeme je také za zásadní:

 1. Co? Komu? Proč? To je základ celé strategie a veškerých komunikačních aktivit, každý v organizaci by odpovědi na tyto otázky měl mít před očima. Tak jednoduché (a zároveň nesnadné) to je.
 2. Cílová skupina, uživatel, klient. Aneb “komu?” má smysl ptát se ještě jednou. Když znáte odpověď, můžete vybírat relevantní komunikační kanály a to, co chcete říct. Bez pokory a respektu k těm, se kterými komunikujete, to ale nepůjde.
 3. Čas & peníze. Opět také zaznělo, jak důležité je ve specifickém prostředí neziskového sektoru vážit návratnost komunikačních aktivit a hledat cesty, jak náročnost na straně nákladů co nejvíc snížit a zvýšit užitek z výnosu na straně druhé.

A co dál?

Zpracovaná data z průzkumu potřeb jsou odrazovým můstkem pro vznikající e-learning, který už brzy poslouží neziskovým organizacím k upevnění základů jejich komunikace. Rádi byste se svým názorem nebo jinak zapojili do příprav? Směle napište Daniele Syrovátkové na syrovatkova@neziskovky.cz. Děkujeme!

Tým Nadace Neziskovky.cz


ACF_slogan_3.png

Vznik online kurzu podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

Štítky: Komunikace Marketing PR
kaja-portret_sn.png

Autor článku

Karolína Kratochvílová

Nadace Neziskovky.cz

Karolína je šéfredaktorka Světa neziskovek. Baví ji pomáhat s komunikací neziskovým organizacím a občanským iniciativám, které kopou za užitečné myšlenky. Naposledy třeba v dresu TEDxPrague nebo při přípravě kampaně Suchej únor. Část roku 2019 Karolína strávila v USA, kde jako Fulbrighter pracovala na fundraisingové komunikaci Water for Good.

Další články autora (60)

Zůstaňte v obraze

Držte krok se Světem neziskovek, ať vás nepředběhne. To nejzajímavější vám ve správnou chvíli pošleme e-mailem:

Partneři Světa neziskovek

Ani Svět neziskovek se neobejde bez cookies - abyste si tenhle web opravdu vychutnali.
A o ochraně dat chci zjistit víc.