Inspirujeme
ke změně

Být součástí „něčeho většího“ se vyplatí

Znáte KONEP? Koalice nevládek Pardubicka (KONEP) začala působit jako neformální sdružení už v roce 1998. Dnes spolek spojuje 24 nestátních neziskových organizací a je jediným všeoborovým uskupením neziskovek v Pardubickém kraji. Jak taková koalice vlastně funguje a jaké výhody může členství v podobné organizaci přinést právě Vám? Otázky zodpověděl PR pracovník a fundraiser Koalice, Michal Chlumský.

Znáte KONEP? Koalice nevládek Pardubicka (KONEP) začala působit jako neformální sdružení už v roce 1998. Dnes spolek spojuje 24 nestátních neziskových organizací a je jediným všeoborovým uskupením neziskovek v Pardubickém kraji. Jak taková koalice vlastně funguje a jaké výhody může členství v podobné organizaci přinést právě Vám? Otázky zodpověděl PR pracovník a fundraiser Koalice, Michal Chlumský.

Donátoři a zástupci obdarovaných neziskovek na Burze filantropie v Litomyšli 2015. Foto: Stanislav Kolařík Na čem společně jako Koalice pracujete?

KONEP je poslední dobou znám především díky pořádání dobročinných Burz filantropie, při nichž neziskové organizace prezentují své projekty zapojeným donátorům z řad firem, podnikatelů a veřejné správy. Ti poté projekty v případě zájmu podpoří finančními, materiálními nebo jinými potřebnými dary, které povedou k realizaci projektu. K dalším důležitým aktivitám patří pořádání Galavečera oceňování dobrovolníků, neziskovek a společensky odpovědných firem, Dnů dětí s dobrovolníky či Krajské konference NNO. Pořádáme také vzdělávací semináře, provozujeme daňovou, účetní a právní poradnu pro neziskové organizace a celkově se snažíme přispět k budování PR neziskového sektoru.

Proč je pro neziskovky dobré stát se členem regionální asociace?

Členství v našem sdružení je spojeno s jistou prestiží a dobrým jménem, které si KONEP v rámci Pardubického kraje během let získala. Máme i čistou potřebu sdružovat se, tak jako je tomu i všude jinde. Při existenci hospodářských, zaměstnaneckých komor a dalších oborových sdružení, i neziskové organizace mají nutnost vystupovat jednotnějším hlasem a společně tak mít silnější pozici u klíčových partnerů, kterými je například státní správa. Členství v KONEP má však smysl i v rámci prezentace před podnikatelským sektorem. KONEP totiž od roku 2011 pořádá v Pardubickém kraji zmíněné Burzy filantropie. Během let se tak KONEP vryl firmám do podvědomí jako spolehlivý partner, který nabízí efektivní a transparentní řešení uplatňování firemní odpovědnosti. Tento dobrý dojem se poté přelévá i na samotné členy KONEP.

2

Je členství výhodou například při jednáních s krajem a dalšími subjekty?

Ano, KONEP je dlouholetým partnerem Pardubického kraje, který v úzké spolupráci s námi intenzivně pečuje o rozvoj celého neziskového sektoru. Členové samozřejmě z tak významného partnerství mohou těžit – zástupci Pardubického kraje znají členské organizace a jsou si vědomi jejich podílu na rozhodovacích mechanismech a strategickém plánování KONEP. Členové jsou proto prakticky součástí řešení, které KONEP i Pardubický kraj v neziskovém sektoru vytvářejí.

Jak se shání finance na asociační činnost?

V roce 2011 jsme uzavřeli oficiální partnerství s Pardubickým krajem. Ten se tak podílí i na jeho financování. Peníze jsou však vynakládány na předem domluvené aktivity zahrnuté do rozpočtu projektu aktivit KONEP, které vedou k rozvoji neziskového sektoru a dobrovolnictví. Další a o dost menší část našeho rozpočtu tvoří roční členské příspěvky. Drobné příjmy KONEP získává i z poplatků za účast na vzdělávacích seminářích nebo prodejem vlastními odbornými publikacemi.

Důležitou podporu nám poskytuje i město Pardubice, které nám a dalším neziskovým organizacím poskytuje kancelář v Evropském spolkovém domě za snížené nájemné. Důležitou a klíčovou složkou rozpočtu KONEP jsou příjmy z projektů, zejména evropských. Od roku 2009 jsme zrealizovali 11 projektů financovaných z Evropského sociálního fondu nebo z fondů EHP. V současnosti máme podané další projektové žádosti a čekáme na rozhodnutí o podpoře. Při Koalici nevládek Pardubicka funguje také dobrovolnické centrum, jehož činnost je financována prostřednictvím grantů od města Pardubice, Pardubického kraje a Ministerstva vnitra.

Přijímání usnesení na Krajské konferenci nestátních neziskových organizací Pardubického kraje. Foto: Marta Lindušková

Jaký servis členům poskytujete?

Je nutné zmínit, že KONEP v rámci svých aktivit nedělá povětšinou rozdíly mezi členskými a nečlenskými organizacemi. V rámci grantu od Pardubického kraje totiž poskytuje plošný bezplatný účetní, daňový, právní a projektově-konzultační servis pro všechny neziskové organizace působící v kraji. Stejně tak akce nebo semináře, které pořádáme, jsou přístupné všem neziskovým organizacím bez výjimky. Zde už najdeme drobný rozdíl v přístupu k členským a nečlenským organizacím – členové za účast hradí nižší poplatek.

Co kromě finančních výhod mohou členové od KONEP čerpat?

Podporu členům poskytujeme především v oblasti PR a jejich celkové prezentace navenek. Na našich akcích organizujeme například výstavu o činnosti jednotlivých členů, prezentujeme je na webových stránkách či v propagačních materiálech, vznikají reportáže z jejich činnosti, jejich akce propagujeme na webu i Facebooku. Pokud mají zájem, mohou využít služeb našich pracovníků, kteří je navštíví a poradí - ať už s celkovým nastavením PR strategie nebo například podobou a obsahem propagačních materiálů.

Svým členům přednostně nabízíme partnerství na projektech, které připravujeme. Velkou výhodou pro ně je, že se postaráme o kompletní přípravu projektové žádosti i následné řízení projektu. Členské organizace poté v roli partnerů mohou poskytnout například cenné know-how o cílové skupině, jíž je projekt věnován. Ve fázi realizační jsou v projektu zaměstnáni i zaměstnanci členské organizace, kteří tak mají šanci si navýšit svůj pracovní úvazek a získat nové zkušenosti, které následně uplatní ve své mateřské organizaci.

Michal Chlumský

PR pracovník a fundraiser Koalice

kaja-portret_sn.png

Autor článku

Karolína Kratochvílová

Nadace Neziskovky.cz

Karolína je šéfredaktorka Světa neziskovek. Baví ji pomáhat s komunikací neziskovým organizacím a občanským iniciativám, které kopou za užitečné myšlenky. Naposledy třeba v dresu TEDxPrague nebo při přípravě kampaně Suchej únor. Část roku 2019 Karolína strávila v USA, kde jako Fulbrighter pracovala na fundraisingové komunikaci Water for Good.

Další články autora (57)

Zůstaňte v obraze

Držte krok se Světem neziskovek, ať vás nepředběhne. To nejzajímavější vám ve správnou chvíli pošleme e-mailem:

Partneři Světa neziskovek

Ani Svět neziskovek se neobejde bez cookies - abyste si tenhle web opravdu vychutnali.
A o ochraně dat chci zjistit víc.