Inspirujeme
ke změně

7 tipů, jak být úspěšnější v projektových žádostech

Jan Horký 15. 8. 2017 Fundraising 4 minut

„Zase nám neschválili projekt“, slyšíme často od manažerů neziskových organizací. Už nikdy víc? Je nejvyšší čas odhalit příčiny neúspěchu. Přečtěte si, jaká jsou nejčastější úskalí projektových žádostí, a naučte se předcházet chybám. Naučte se 7 zásad, se kterými budete v projektových žádostech konečně efektivní.

„Zase nám neschválili projekt“, slyšíme často od manažerů neziskových organizací. Už nikdy víc? Je nejvyšší čas odhalit příčiny neúspěchu. Přečtěte si, jaká jsou nejčastější úskalí projektových žádostí, a naučte se předcházet chybám. Naučte se 7 zásad, se kterými budete v projektových žádostech konečně efektivní.

 Další neschválená žádost letí do koše? Než se pustíte do další, zkontrolujte si, že víte o všech zásadách dobrého projektu.

1. Nezačínejte vyplňováním formuláře, ale prozkoumáním problému

Tvorbu projektu se často zahajuje s vlastní ideou - čemu by se organizace ráda věnovala, v horším případě, na jaké téma je vypsaná výzva. Správný postup projektového plánování se však odvíjí od zkoumání potřeb a problémů, které je zapotřebí řešit. Snažte se zjistit co nejobjektivnější informace o tom, co potřebuje cílová skupina a jaké další zainteresované subjekty mohou mít vliv na úspěšné řešení jejich potřeb.

2. Promyslete si záměr – je to základ kvalitního projektu

Dobře připravený projekt naplňuje takzvanou intervenční logiku. Cíle, výstupy a aktivity projektu tvoří provázaný celek, díky němuž může dojít k plánovaným změnám. Proto se vyplatí formulovat kostru projektu například v podobě logického rámce projektu. Promyšlení záměru do detailů je ten nejlepší základ, na kterém můžete dál stavět.

3. Pozor! Podmínky dárce nezahrnují jen formální náležitosti, ale i celkové zaměření projektu

Pro získání podpory od dárce je nezbytné naplnit všechny formální požadavky výzvy. Zaměření projektu však podstatně ovlivňují věcné požadavky výzvy, tj. podporované aktivity, vymezení cílové skupiny, místo realizace, případně další. Často je nutné na základě požadavků dárce udělat v prvotním plánu kompromisy. Proto zvažte, jak je příslušná výzva vhodná pro podporu vašeho projektového záměru. Shoduje se finální podoba projektové žádosti s vaším původním záměrem?

4. Věnujte žádosti opravdu dost času i odbornosti

Příčinou neúspěchu v grantových a dotačních řízeních bývá nedostatek času a pracovní kapacity kompetentních pracovníků pro přípravu projektu. Neziskové organizace zápasí s vyčleněním financí a pracovních úvazků pro řídící a administrativní pozice, menší organizace nemají zavedenou pozici grantového specialisty. U zásadnějších projektů se vyplatí vyčlenit několik desítek nebo stovek hodin, které mohou ve výsledku představovat významný finanční přínos. Můžete se inspirovat firemní sférou, kde panuje manažerská zásada: „Pokud nemáme v týmu konkrétní odbornost, je efektivnější ji externě nakoupit, než vykonávat činnost neodborně“.

5. Projekt = jasný a srozumitelný plán realizace

Projektová žádost není slohová práce, argumentem pro podporu projektové žádosti jsou srozumitelné a konkrétní informace, nikoliv množství slov.

6. Rozpočet je klíčovým parametrem hodnocení

Kvalitní rozpočet odpovídá rozsahu plánovaných činností, náklady projektu jsou nezbytné a v obvyklých cenách. Dárce musí mít dostatek informací o tom, jak bylo vypočteno množství a cena jednotlivých položek. Celkové náklady projektu musí být přiměřené plánovaným výstupům.

7. Cílem projektu není získat dotaci, ale dosáhnout změny

Jedním z extrémních přístupů v tvorbě projektů je zaměření pouze na získání dotace. Potom vznikají projekty, které jsou sice zajímavé pro dárce, ale úplně opomíjí reálné možnosti organizace nebo cílové skupiny. Hlavním ukazatelem úspěšnosti projektu není získání finanční podpory, ale jeho úspěšné dokončení.


„Znalosti ze školení jsou lehce přenositelné na projekty financované různými donory. V prvním kurzu (Příprava projektů a psaní žádostí o grant včetně SF EU) mimo jiné hovoříme o tom, jaké konkrétní podoby má aplikace obecných principů v projektových žádostech pro různé dárce a poskytovatele dotací,“ říká Jan Horký, expert na projektové řízení, který se vám intenzivně věnuje na svých kurzech. Nepropásněte je:

Bezn%C3%A1zvurtxt17473.png

Autor článku

Jan Horký

Lektor a konzultant NNO

Jan Horký se od roku 2006 věnuje veřejně prospěšným organizacím jako lektor a konzultant. Specializuje se na jejich procesní a projektové řízení a také financování. Dosud spolupracoval na přípravě a realizaci desítek projektů v oblastech vzdělávání a sociální práce. Podílel se také na vzniku značky Spolehlivá veřejně prospěšná organizace. V současnosti vykonává expertní činnost pro MPSV ČR, spolupracuje s AVPO ČR, Nadací Neziskovky.cz a dalšími NNO z celé republiky.

Zůstaňte v obraze

Držte krok se Světem neziskovek, ať vás nepředběhne. To nejzajímavější vám ve správnou chvíli pošleme e-mailem:

Partneři Světa neziskovek

Ani Svět neziskovek se neobejde bez cookies - abyste si tenhle web opravdu vychutnali.
A o ochraně dat chci zjistit víc.