Inspirujeme
ke změně

Poštovní spořitelna otevřela podzimní kolo Regionálního fondu rozvoje s podtitulem souSedíme si

ČSOB 4. 9. 2015 Fundraising 3 minut

Stejně jako na jaře se o finanční podporu mohou ucházet projekty, které se soustředí na zlepšení sousedských vztahů. Základní podmínkou zůstává aktivní zapojení místních občanů do příprav a realizace projektu a vzbuzení jejich zájmu o rozvoj dobrého sousedství. Ve hře jsou až 2 miliony korun, přičemž maximální výše jednoho grantu je 100 tisíc korun.

Stejně jako na jaře se o finanční podporu mohou ucházet projekty, které se soustředí na zlepšení sousedských vztahů. Základní podmínkou zůstává aktivní zapojení místních občanů do příprav a realizace projektu a vzbuzení jejich zájmu o rozvoj dobrého sousedství. Ve hře jsou až 2 miliony korun, přičemž maximální výše jednoho grantu je 100 tisíc korun.

Do Regionálního fondu rozvoje Poštovní spořitelny mohou od 2. září své projekty hlásit nevládní neziskové organizace (spolky, obecně prospěšné organizace, ústavy, nadace, nadační fondy, účelová zařízení církví) a příspěvkové organizace.

Uzávěrka žádostí proběhne 14. října 2015. Odborným garantem Regionálního fondu rozvoje Poštovní spořitelny je Nadace VIA.

Jedním z 19 úspěšných projektů v jarním kole byl projekt Břežanské knihobudky, který realizuje organizace MAS Dolnobřežansko. Knihovna není jen místem půjčování knih, ale i setkávání a prostorem pro diskuzi. V Dolních Břežanech sice žádná knihovna není, jsou zde ale šikovní lidé. Sami vyrobí krásné originální knihobudky, postaví je do veřejného prostoru a umístí do nich vlastní knihy a knížečky. Vznikne tak hned několik míst, kde budou moci nejen sdílet knihy a myšlenky, ale i se vzájemně poznat. Cílem projektu je posílení komunitního života v obci a podpora čtenářství formou sdílení literatury. S ostatními podpořenými projekty se můžete seznámit na webu grantového programu.

ČSOB, jejíž obchodními značkami jsou i Poštovní spořitelna a Era, pomáhá v regionech prostřednictvím dalších grantových programů a aktivit. Spolu s ní pomáhají i její zaměstnanci, a to v rámci firemních dobrovolnických dnů. Letos se zatím dobrovolnického dne zúčastnilo 319 zaměstnanců – před prázdninami připravovali základny pro letní tábory a na konci prázdnin zase školky a školy na nový školní rok, starali se o zahrady u pobytových zařízení, natírali dětské herní prvky, pečovali o zeleň a výběhy v zoologických zahradách, pomáhali v psím útulku apod.

Přítomnost ČSOB v regionech je totiž závazkem, díky kterému může pomáhat tam, kde to má smysl, a způsobem, který je v daném případě nejefektivnější. Do některých aktivit dokonce zapojuje i své klienty.

Autor článku

ČSOB

Zůstaňte v obraze

Držte krok se Světem neziskovek, ať vás nepředběhne. To nejzajímavější vám ve správnou chvíli pošleme e-mailem:

Partneři Světa neziskovek

Ani Svět neziskovek se neobejde bez cookies - abyste si tenhle web opravdu vychutnali.
A o ochraně dat chci zjistit víc.