Inspirujeme
ke změně

Impact Academy #4: Teorie změny aneb jak vystopovat nejlepší způsob, jak změnit věci k lepšímu

V minulém článku jsme se věnovali mapování systému. Tato analýza je důležitá právě proto, že nám umožňuje lépe poznat a porozumět celku i jeho částem, abychom následně mohli najít lepší způsob jejich složení pro zdravější fungování systému. S tím se můžeme pustit do syntézy, která přinese pozitivní změnu.

V minulém článku jsme se věnovali mapování systému. Tato analýza je důležitá právě proto, že nám umožňuje lépe poznat a porozumět celku i jeho částem, abychom následně mohli najít lepší způsob jejich složení pro zdravější fungování systému. S tím se můžeme pustit do syntézy, která přinese pozitivní změnu.

Jak se ale dostat od pochopení fungování systému k nalezení každodenních aktivit, kterými můžeme žádoucí změnu způsobit?

Nástrojem, kterým nám v tom může pomoci je teorie změny!

Teorie změny je metodologický přístup, který nám ukazuje postupnou logiku cesty k dosažení stanoveného cíle s důrazem na to, proč by mělo vybrané řešení fungovat. V praxi nám pomáhá vysvětlit, jaké změny chceme dosáhnout, jaké kroky a aktivity povedou k dílčím výsledkům na cestě ke změně a jak tyto kroky a aktivity k požadované změně povedou.

 

Jak vám teorie změny pomůže zmapovat vaši organizaci nebo projekt?

Hlavní předností teorie změny je to, že vám pomůže položit si ty správné otázky, které potřebujete k tomu, abyste se mohli plně zaměřit na žádoucí dopad vaší práce. Jaké to jsou?

 • Jakou změnu chceme způsobit?
 • Proč je tato změna potřeba?
 • Jak chceme změny dosáhnout?
 • S kým na tom můžeme a potřebujeme spolupracovat?
 • Jak na to šli jiní, co se jim ne/podařilo a proč?
 • Podle čeho poznáme, že jsme změny dosáhli? (ukazatele změny)
 • Jaké změnové procesy právě probíhají ve vašem ekosystému a jak mohou ovlivnit výsledky, kterých chcete dosáhnout?

Jak vytvořit teorii změny?

Naplánujte si postup

 • Ujasněte si, proč se do tvorby teorie změny chcete pustit a kdo ji bude využívat.

 • Určete si, kolik času budete moci práci na ní věnovat.

 • Rozmyslete, kdo bude celý proces vést.

 • Promyslete si, koho do její tvorby chcete zapojit.

Sjednoťte se - jakého dopadu chcete docílit?

Problém, který chcete vaší činností vyřešit, by měl být reflektován právě ve formulaci dopadu. Dopad, kterého chcete docílit, je odrazovým můstkem pro celou teorii změny a měl by jasně popsat, jaké změny chcete v dlouhodobém horizontu dosáhnout.

Příkladem může být třeba toto tvrzení: “Snížení nezaměstnanosti mladých lidí na území středočeského kraje”. Před tím, než tohoto dosáhnete, bude zřejmě třeba, aby “mladí lidé získali udržitelné zaměstnání” a “aby si mladí lidé práci dokázali udržet”.

Určete dlouhodobé výsledky

Po formulaci dopadu přichází čas na zpětné přemýšlení o změnách, které musí nastat, abychom jej mohli dosáhnout. Právě k tomu nám velmi pomůže analýza problému a systému, kterým jsme se věnovali v minulém článku.

Pokud je jednou z příčin nezaměstnanost mladých lidí to, že jsou demotivovaní dosavadní zkušeností s hledáním práce, může vaše teorie změny navrhnout rozvoj jejich vnímání vlastního místa v pracovním prostředí. Pro to, abyste toho docílili, potřebují mladí lidé získat pracovní zkušenost prostřednictvím stáží. A proto může být jedním z vašich dlouhodobých cílů “mladí lidé zvýší své pracovní dovednosti a zkušenosti”.

U zástupců vaší cílové skupiny může jít o změny v životní situaci, kvalitě života, chování, postojích, schopnostech a dovednostech, vztazích atd. V podobných oblastech mohou být potřebné i změny u dalších aktérů. Další změny mohou být v prostředí, dostupnosti služeb, způsobu spolupráce, legislativě, sociálních normách, hodnotách atd.

Provedení TZ na programu Big brothers, big sisters. Zdroj: The Chronicle of Evidence-Based mentoring

Zmapujte průběžné výsledky

Pokuste se nyní zmapovat předcházející fáze do většího detailu. Zvažte, jaké změny se musí stát před tím, než se dostaví dlouhodobý výsledek.

K dosažení dlouhodobého výsledku “mladí lidé jsou připravenější na výkon zaměstnání” bude třeba, aby: měli větší sebedůvěru, osvojili přiměřené chování v práci, měli větší znalosti trhu práce...

Jakmile si definujete vaše výsledky, můžete znázornit pořadí, v němž nastanou. Můžete přemýšlet také nad tím, jaký má každá z nich vztah k dalším změnám.

Hledejte výstupy

Nyní přišel čas na hledání výstupů, díky nimž mohou nastat výsledky, které jste si dříve definovali jako potřebné pro změnu, které chcete dosáhnout. Zde zapojte vaši fantazii, dosavadní zkušenost, nápady členů týmu i dalších stakeholderů. Podívejte se také na to, které aktivity se již dobře osvědčily k dosažení daných výsledků. V této fázi určitě aktivně pátrejte po dostupných zdrojích evidence z vašeho oboru.

Pokud tvoříte teorii změny pro již existující projekt, právě teď máte skvělou příležitost podívat se na vaše stávající aktivity z pohledu toho, jak dobře mohou napomoci k potřebným výsledkům. Teorie změny vám zde může pomoci k revizi toho, co nyní děláte a jakým způsobem.

Můžeme zjistit, že proto, abychom zvýšili u mladých lidí porozumění k tomu, co znamená být v práci, budeme potřebovat uspořádat několik přednášek se zaměstnavateli nebo již zaměstnanými mladými lidmi.

Prozkoumejte předpoklady

Zaznamenejte si předpoklady, s nimiž jste pracovali při tvorbě dlouhodobých výsledků i výstupů. Předpoklady vám pomohou identifikovat klíčové faktory, které ovlivní úspěšnost vaší práce.

Předpoklady v našem případě mohou být: rodiny mladých lidích se zapojí a podpoří hledání práce, pracovní zkušenost zajistí potřebné dovednosti k získání dostupných pracovních míst, existuje dostatek pracovních míst pro mladé lidi, dostupná pracovní místa jsou dlouhodobé povahy.

Vytvořte si časový harmonogram a naplánujte zdroje

Vaši teorii změny můžete převést do praxe jen tehdy, když ji usadíte v čase a naplánujete, jaké zdroje (finance, lidé, znalosti atd.) budou potřeba na provedení jednotlivých aktivit. Časový harmonogram je také velmi důležitý pro následný krok - vytvoření plánu monitoringu a evaluace vaší práce na dosažení plánovaného dopadu.

Co dalšího potřebujete vědět, než začnete? Pokračování najdete v dalším článku.

Zdroje využité a přeložené v článku:

bkn_zaverecny vecer.jpg

Autor článku

Barbora Komberec Novosadová

Impact Academy

Vystudovala marketing, PR a sémiotiku, vedla transformaci portálu Dobrovolník.cz, řídila programy firemního dobrovolnictví se zaměřením na expertní dobrovolnictví. Spolu s Ashoka ČR založila iniciativu Impact Academy, která pomáhá organizacím v poznání a uplatňování přístupu orientace na dopad.

Další články autora (6)

Zůstaňte v obraze

Držte krok se Světem neziskovek, ať vás nepředběhne. To nejzajímavější vám ve správnou chvíli pošleme e-mailem:

Partneři Světa neziskovek

Ani Svět neziskovek se neobejde bez cookies - abyste si tenhle web opravdu vychutnali.
A o ochraně dat chci zjistit víc.