Inspirujeme
ke změně

4 brouci do hlavy neziskovému sektoru aneb O čem přemýšlet v roce 2017

Libor Marek 26. 4. 2017 Inovace 6 minut

Populismus, vlna odpovědnosti, strategická partnerství, nové přístupy k financování, ale i nová konkurence. S čím se budeme v neziskovém sektoru muset poprat? A jsme na to připraveni? Čtěte, čemu se ještě v roce 2017 otevřít, jak už za žádnou cenu nepřemýšlet a proč by to neziskovky s tím dobrem měly začít myslet vážně.

Populismus, vlna odpovědnosti, strategická partnerství, nové přístupy k financování, ale i nová konkurence. S čím se budeme v neziskovém sektoru muset poprat? A jsme na to připraveni? Čtěte, čemu se ještě v roce 2017 otevřít, jak už za žádnou cenu nepřemýšlet a proč by to neziskovky s tím dobrem měly začít myslet vážně.

Upněte zraky na výzvy roku 2017! Dokážete je využít ve svůj prospěch? Foto: PixaBay

Nejvyšší čas opustit bubliny

S rostoucím populismem u nás i ve světě sílí také tlak na neziskový sektor. Aby přežily, organizace se musí umět prosadit a obhájit svou roli ve společnosti. Aktivní komunikace se světem a schopnost dokázat, že jsme žádoucím prvkem občanské společnosti a staráme se o oblasti, které nejsou prioritou státu ani byznysu, je na místě víc než kdy dřív.

Jak na to? Prvním a zásadním krokem je otevřít se – vystoupit z bubliny a ukázat, že děláme skvělé věci! Rozvíjejme partnerství s dalšími aktéry z různých sektorů, ale i z nezisku samotného. Proč se dívat na ostatní neziskovky jako na konkurenty, když se dohromady můžeme doplňovat? S negativní náladou ve společnosti nic nekontrastuje líp než spolupráce.

Příliv čerstvých hlav

Mladí lidé, kteří mají zahraniční zkušenost ze studií, s prací na dobrovolnických projektech, případně i zahraniční firemní praxi, mají vyšší nároky na efektivní, inspirativní a inovativní prostředí - do neziskového sektoru přichází významná posila! Vedle toho opouštějí zaběhnuté koleje velkých korporací zkušení manažeři a manažerky, kteří prahnou po smysluplné práci s dopadem. To, co si s sebou přinášejí, je úžasnou příležitostí k našemu rozvoji.

Noví lidé, nové cesty - svou energií a zkušenostmi, mnohdy s dobrými kontakty z byznysu a ze zahraničí, začínají své sociální podnikání, nebo zakládají nové organizace. Ty jsou dravější a progresivnější, snáze a dřív v oboru vyniknou. Konkurence pro stávající ryby ve vodě?

Nové pohledy na financování

Diverzifikace zdrojů a rozvoj individuálního fundraisingu – věčné téma a v tomto roce to nebude jinak. Díky sociálnímu podnikání nebo novým službám se navíc neziskové organizace mohou rozvíjet i mimo formuláře grantových žádostí. Sílí tím tlak na proměnu přemýšlení obecně. Organizace pouze čerpající peníze na své projekty ustupují těm, které vytvářejí hodnoty. Jen takové si najdou dlouhodobou podporu od dárců, nebo se stanou plnohodnotnými dodavateli služeb.

Pokud se ale dokážou o své místo poprat. Návod je jednoduchý – nepřestat se rozvíjet! Velkým impulsem k inovacím neziskovek jsou už teď konkurenční technologické firmy. Ty právě díky inovacím a dobře spočítanému byznysovému modelu snadnou dokážou neziskovky nahradit a převrátit tak celý segment, třeba v sociálních službách nebo zdravotnictví, vzhůru nohama.

Na cestě k udržitelnosti

Neziskovky mají „vykonávat dobro“. Chovají se ale samy odpovědně? Sílící důraz na udržitelnost a efektivní nakládání se zdroji se ostře promítá i do nároků, které na neziskovky kladou jejich podporovatelé. A nejde už jen o transparentní využití financí, ale třeba o samotný chod kanceláře. Udržitelně vyrobené výrobky, férově pěstované potraviny, úsporné technologie, využívání hromadné dopravy nebo ekologizace automobilů, pokud je organizace ke svému účelu potřebuje - nekážeme vodu se sklenkou vína v ruce? I reportování udržitelnosti by se postupně mělo stát standardem.

Jakým výzvám bude čelit neziskový sektor?

 

Ondřej Zapletal

Ředitel Nadace Depositum Bonum

„Za dlouhodobou výzvu považuji udržitelný rozvoj a s tím související míru nezávislosti na grantech. Vzrůstá důležitost rychle reagovat na měnící se společenské klima a potřeby. Mění se financování veřejně prospěšných projektů, také v souvislosti s technologickým rozvojem. Organizace, které chtějí zdravě fungovat, se musí zaměřit na fundraising, příjmy od soukromých osob a tam, kde je to možné, i z vlastního podnikání, aby posílily míru flexibility a nezávislosti. Zároveň cítím nárůst polarizace ve společnosti a s tím související snahy o ostrakizaci občanského sektoru. To je nezdravé pro rozvoj celé ČR.“

 

Monika Granja

Ředitelka Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové

„Navzdory tomu, že za poslední dvě desetiletí neziskový sektor prošel zásadním rozvojem, čeká nás v nejbližší budoucnosti řada výzev. Tu největší stále spatřuji ve věčně a právem diskutovaném stabilním a vícezdrojovém financování. Je to důležitý předpoklad pro dobré fungování neziskových organizací. Vnímám to jako výzvu nejen pro nás, zástupce neziskových organizací. V nadcházejících letech také vystoupí do popředí téma všeobecně dostupných potřebných sociálních služeb, vzdělávání jejich pracovníků, nebo práce s veřejností nad tabuizovanými tématy.“

 

Jiří Bárta

Ředitel Nadace Via

„Řada neziskovek, a Nadace Via není výjimkou, se v posledních letech snaží lépe porozumět dopadům své práce. Stoupají i nároky dárců - a to je dobře. Mnohem častěji se setkáváme s tím, že dárci uvažují v dlouhodobějším horizontu a strategičtěji. Chtějí lépe rozumět dopadům darů, které do dobročinných projektů investují. Filantropie už v Česku zapustila kořeny a řada byznysmenů, firem i obyčejných lidí považuje darování za samozřejmost. Tématem pro další roky už tak není jen "darovat", ale "darovat dobře".“

libor_sn.jpg

Autor článku

Libor Marek

Konzultant NNO
Libor působil v letech 2017 až 2019 v dresu Nadace Neziskovky.cz, kde pomáhal s rozvojem nadačních programů a dalších organizací. Působí jako konzultant strategického řízení a rozvoje NNO. Do dubna 2017 předsedal správní radě české pobočky Amnesty International. Velkou zálibu našel v technologiích pro neziskovky a v dobrovolnictví v zapadlých koutech po celém Česku.

Zůstaňte v obraze

Držte krok se Světem neziskovek, ať vás nepředběhne. To nejzajímavější vám ve správnou chvíli pošleme e-mailem:

Partneři Světa neziskovek

Ani Svět neziskovek se neobejde bez cookies - abyste si tenhle web opravdu vychutnali.
A o ochraně dat chci zjistit víc.