Inspirujeme
ke změně

Visegrád – co může nabídnout vašim projektům?

Jan Kroupa 25. 2. 2016 Fundraising 3 minut

Česká republika – Maďarsko – Polsko – Slovensko, tedy takzvaná Visegrádská čtyřka, daly před 15 lety vzniknout takzvanému International Visegrad Fund (IVF). Ten nabízí už dlouhá léta podporu v programu malých a standardních grantů pro organizace z některé z členských zemí ve spolupráci s alespoň dvěma partnery z dalších států Visegrádu, tedy Gruzie, Moldávie, Rumunska či Ukrajiny. Díky podpoře IVF vznikají nejrůznější zajímavé projekty, v loňském roce například otevřená síť pro vzdělávání - POINT.

Česká republika – Maďarsko – Polsko – Slovensko, tedy takzvaná Visegrádská čtyřka, daly před 15 lety vzniknout takzvanému International Visegrad Fund (IVF). Ten nabízí už dlouhá léta podporu v programu malých a standardních grantů pro organizace z některé z členských zemí ve spolupráci s alespoň dvěma partnery z dalších států Visegrádu, tedy Gruzie, Moldávie, Rumunska či Ukrajiny. Díky podpoře IVF vznikají nejrůznější zajímavé projekty, v loňském roce například otevřená síť pro vzdělávání - POINT.

České centrum fundraisingu je jedním z úspěšných žadatelů. Inspirujte se! Foto: ČCF

Vedle těchto poměrně obecně známých grantových příležitostí se už méně ví, že IVF spravuje také významný fond zaměřený na přenos know-how a rozvoj demokratické infrastruktury v zemích západního Balkánu a tzv. Eastern Partnership (EaP). Je potěšující, že se IVF začíná profilovat jako mezivládní fond, který není zaměřen pouze dovnitř Visegrádské čtyřky, ale také na podporu vzájemného obohacování, spolupráce, sdílení a partnerství s našimi sousedy.

České centrum fundraisingu získalo již druhým rokem podporu na rozvoj školitelských, konzultačních a koučovacích dovedností a sítě školitelů a konzultantů, kteří se specializují na rozvoj a podporu udržitelnosti, diverzifikace zdrojů a profesionalizace občanského sektoru. Srdcem programu je intenzivní školení lektorů při setkání na statku v jižních Čechách. Vloni se tam sjelo 28 lektorů a konzultantů z 8 zemí CEE regionu, od nadějných lektorů - začátečníků až po velmi zkušené a zavedené lektorské matadory. Díky účasti partnerů z dalších zemí nad rámec těch, které v rámci programu podpořil IVF, v rámci programu v roce 2015 mohl vzniknout nový projekt - otevřená síť POINT (Platform for Opportunities and Ideas in Non-Profit Training).

Specialitou tohoto dlouhodobého vzdělávacího programu byl důraz na pokročilé školitelské metody, využívání her, simulací a interakce – včetně využívání venkovních aktivit v tematickém vzdělávání dospělých a práce s dynamikou vícedenních vzdělávacích akcí.

Letošní setkání je nachystáno na druhou polovinu dubna 2016 a partneři z Gruzie, Moldávie a Ukrajiny k účasti opět vybírají po pěti lektorech a konzultantech, Maďaři, Poláci a Slováci po dvou a na vlastní náklady se přidají další školitelé z Bulharska, Rumunska či Srbska. Letošní setkání zřejmě posílí také zájemci z Holandska a USA. Podstatným úspěchem ale především je, že se síť lektorů a konzultantů specializovaných na rozvoj udržitelnosti a diverzifikace zdrojů neziskovek v regionu začíná dávat do pohybu,lektoři sdílejí informace i příležitosti a často pak školí společně, nebo doporučí kolegy z jiných zemí, kteří se specializují na konkrétní žádané téma. V rámci sítě letos začínají také vznikat sdílené moduly konkrétních vzdělávacích programů a akcí. Zkrátka a dobře: That's the POINT!

Autor článku

Jan Kroupa

České centrum fundraisingu, NETT

Zůstaňte v obraze

Držte krok se Světem neziskovek, ať vás nepředběhne. To nejzajímavější vám ve správnou chvíli pošleme e-mailem:

Partneři Světa neziskovek

Ani Svět neziskovek se neobejde bez cookies - abyste si tenhle web opravdu vychutnali.
A o ochraně dat chci zjistit víc.