Inspirujeme
ke změně

Úklidová četa pro statistiku neziskového sektoru

Karolína Kratochvílová 6. 6. 2016 Fundraising 5 minut

Pokud se chcete ohánět silnými argumenty podloženými konkrétními čísly a informacemi, nevyhnete se statistice. Ta je pro neziskový sektor v ČR ovšem značně roztříštěná, zdrojů a databází existuje hned několik. Pořádek by mohla zavést nová pracovní skupina „pro velká data“, jejíž založení bylo jedním z úkolů vyplývajících ze Státní politiky vůči NNO na léta 2015 – 2020, schválené v červenci loňského roku. V čem „velký úklid“ spočívá, prozradila Hana Frištenská, tajemnice Rady vlády pro nestátní neziskové organizace.

Pokud se chcete ohánět silnými argumenty podloženými konkrétními čísly a informacemi, nevyhnete se statistice. Ta je pro neziskový sektor v ČR ovšem značně roztříštěná, zdrojů a databází existuje hned několik. Pořádek by mohla zavést nová pracovní skupina „pro velká data“, jejíž založení bylo jedním z úkolů vyplývajících ze Státní politiky vůči NNO na léta 2015 – 2020, schválené v červenci loňského roku. V čem „velký úklid“ spočívá, prozradila Hana Frištenská, tajemnice Rady vlády pro nestátní neziskové organizace.

Hana Frištenská nabídla pohled do zákulisí pracovní skupiny pro velká data. Foto: Archiv Hany Frištenské

Co konkrétně má pracovní skupina za úkol a jaké je její složení?

Úkolem této pracovní skupiny je udělat jakousi „inventuru“ všech státních databází o nestátních neziskových organizacích, zjistit překryvy, nadbytečnosti a naopak bílá místa, kdy chybí o určitých vlastnostech neziskových organizací údaje úplně nebo jsou nedostatečné. A také hledání cest, jak takové údaje získat.

Proč je důležité sledovat statistické údaje za neziskový sektor?

Neziskové organizace při svém obrovském počtu (ve veřejných rejstřících je jich zapsáno více než 130 tisíc) jsou důležitým segmentem společnosti. Především v politicko- společenském smyslu, ale také z ekonomického hlediska. Chcete-li zjistit, co neziskový sektor umí a co potřebuje, musíte vědět, jaký je. A mít možnost srovnat jeho stav se situací v zahraničí. Jinak vám chybí argumenty.

Můžete našim čtenářům přiblížit, co to je Satelitní účet neziskových institucí a k čemu lze využít data, která obsahuje?

Satelitní účet neziskových institucí (většinou se jedná o nestátní neziskové organizace, jak je vymezuje Rada vlády NNO (dále RVNNO), ale nejen o ně) zpracovává Český statistický úřad od roku 2007, a to podle metodické Příručky o neziskových institucích v systému národních účtů z Evropského systému účtů ESA 95. Satelitní účet je doplněním a rozšířením národních účtů, které v oblasti statistického zjišťování vede ČSÚ. Všechny údaje o neziskových institucích vybírá z ostatních účtů, shromažďuje je a sjednocuje právě na satelitním účtu.

Jaké typy údajů se do Satelitního účtu promítnou?

Na neziskový sektor se hledí především z ekonomického hlediska. Proto z pohledu statistiků jde primárně o jednotky, vytvořené za účelem výroby výrobků a služeb, jejichž status nedovoluje, aby jejich produkce byla zdrojem zisku. Respektive dosahování zisku a především nakládání s ním je přísně regulováno. Subjekty, které snesou tuto definici, ČSÚ dále dělí na tržní a netržní výrobce. Ti výrobci, kteří jsou užší skupinou nestátních neziskových organizací dle politické definice RVNNO, tvoří v účtech ČSÚ výseč především ze skupiny netržních výrobců, vymezených jako neziskové instituce, sloužící domácnostem. Celý satelitní účet ČSÚ je koncipován tak, aby jeho údaje mohly být mezinárodně srovnávány.

V souvislosti se statistikami se hodně mluví o dobrovolnictví. Ekonomický přínos dobrovolnické práce je bezesporu významný, je ale vůbec reálné získávat o dobrovolnictví přesnější čísla?

Opravdu přesná data je možné získávat o dobrovolnické službě, ale o neformálním dobrovolnictví, které je masové, je to opravdu obtížné. Máte ale pravdu v tom, že ekonomický přínos práce dobrovolníků je významný. Proto se pokoušíme spolu s Ministerstvem vnitra, které připravuje zákon o dobrovolnictví, a ČSÚ najít nějaký způsob, jak se dostat k přesnějším datům o tomto, pro neziskový sektor tak typickém, jevu. Je to jeden z konkrétních úkolů pracovní skupiny.

Pracovní skupina se však nezaměřila jen na rozvoj Satelitního účtu, jak jí ukládá Státní politika, ale zabývá se i databázemi pro evidenci neziskových organizací a dotací …

Ano. Dalšími takovými systémy je informační systém o NNO, který spravuje Ministerstvo vnitra a je zveřejněn na Portálu veřejné správy. Mnoho informací je také možné získat z oborových databází Ministerstva kultury, Ministerstva práce a sociálních věcí, Ministerstva financí a Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy. I tyto databáze jsou veřejné. Nedílnou součástí těchto databází jsou i informace o dotacích pro NNO. Ty ale také velmi přesně shrnuje i Rozbor financování NNO z veřejných rozpočtů, který zpracovává Rada pro NNO pro vládu a který je zveřejněn každý rok na našem webu.

Doposud proběhla dvě setkání pracovní skupiny, má už její práce nějaké konkrétní výsledky?

Na úplně konkrétní výsledky je ještě brzy. Ale už víme, jaké databáze jsou k dispozici, jaké jsou jejich výhody a limity. Pracovní skupina bude pracovat průběhu celého roku 2016. Hostitelem jejího třetího zasedání bude Český statistický úřad, a to počátkem května. Odborníci z tohoto státního úřadu nám podrobně představí Satelitní účet a jeho možnosti. Potom shrneme vše, co jsme zjistili a pokusíme se navrhnout případné změny či doplnění.

Hana Frištenská

Tajemnice Rady vlády pro nestátní neziskové organizace

kaja-portret_sn.png

Autor článku

Karolína Kratochvílová

Nadace Neziskovky.cz

Karolína je šéfredaktorka Světa neziskovek, baví ji marketing a nápadité texty - v Nadaci Neziskovky.cz je její parketou online komunikace. Neziskovým světem chodí už 9 let - aktuálně pomáhá s komunikací neziskovkám, na triku má komunikaci TEDxPrague nebo kampaně Suchej únor

Zůstaňte v obraze

Držte krok se Světem neziskovek, ať vás nepředběhne. To nejzajímavější vám ve správnou chvíli pošleme e-mailem:

Partneři Světa neziskovek

Ani Svět neziskovek se neobejde bez cookies - abyste si tenhle web opravdu vychutnali.
A o ochraně dat chci zjistit víc.