Britský fundraisingový veterán Howard Lake formuloval několik tipů, jak se vypořádat se současnými výzvami. Doplnili jsme je několika kontexty z České republiky a přinášíme i vám, českým fundraiserkám a fundraiserům, tipy od srdce a z našich zkušeností. Tipy pro vás, protože vaše profese je výjimečná. Bez vás by nebylo dopadu organizace, pro kterou pracujete. Potřebujeme vás!

Rychlé a těžké časy

Ukazuje se, že nejnáročnější na současné situaci není virus samotný. Náročná jsou také rozsáhlá opatření, která nás mají chránit, ale která mají nevyhnutelné ekonomické dopady. A jako velice náročná se jeví samotná rychlost, jak se věci mění. Co bylo včera, neplatí. Co bude zítra, nevíme. Sama o sobě rychlost dění vyvolává nejistotu, psychický diskomfort a ano – někdy nervozitu, úzkost, panické stavy. Sociální odloučení tomu dvakrát nepomáhá. 

Pokud máme zvládnout virus, je patrně nezbytné zavést současná rozsáhlá opatření. Pokud ale máme zvládnout opatření i virus, musíme napřed zvládnout sami sebe. A není důvod myslet si, že nás v dobročinných organizacích se to netýká. Týká a velice. 

Howard Lake svůj první tip pro fundraisery ne náhodou věnuje právě tomuto tématu.

Opatrujte se a opatrujte ty, kteří vás posilují

Vaše zkušenosti a dovednosti jsou pro vaši organizaci cenné a budou takovými i v budoucnu. Jste potřeba nyní, ale budete i poté, až se vše uklidní.

Proto je nejvyšší prioritou opatrovat se. Pokud vyhoříte, protože musíte pracovat z domova a nejste na to zvyklí, nepomůžete nikomu. Inspirujte se, jak zvládnout práci z domova alespoň jedním z nespočtu článků, které na toto téma v posledních dnech vyšly. Vaše rodina, přátelé a kolegové vám tím pomohou projít a stejně tak pomůžete i vy jim. 

Buďte si jistí, že fundraiseři si pomáhají navzájem. Čelíte problému, nejste si jistí nebo jen potřebujete morální podporu? Určitě znáte alespoň jednoho fundraisera či fundraiserku z jiné organizace. 

Sedět celý den mezi postelí a kuchyňskou linkou ve vás snadno vyvolá pocit, že jste jediný fundraiser na světě. Nejste! Ujistěte se o tom a ozvěte se někomu dalšímu právě teď. Pokud jste se nikdy nepřipojili k nějakému fundraisingovému fóru nebo skupině, nyní je ten nejlepší okamžik učinit tak.

Ať děláte cokoli, snažte se vyjít ven, pokud můžete. Samozřejmě s rouškou a ohleduplností ke svému okolí, ale v každém případě ven, mimo 4 stěny. Choďte, běhejte, rozcvičte se, dýchejte venku. Pokud se vám nepodaří nějakým způsobem každý den vypnout, nebudete nikdy tak dobrým fundraiserem, jakým můžete být. A jakkoli jsme nyní pod tlakem, být milý na druhé je něco, co se počítá vždy.

Krize se nevyhne nikomu z nás. Buďte připraveni na extrémní nárůst fundraisingových aktivit ze všech stran. Foto: Jan Gregor

Buďte připraveni na velký objem fundraisingových aktivit

Připravte se na to, že dárce teď čeká od dobročinných organizací záplava nových fundraisingových výzev. Mnohé z nich budou opravdu “urgent appeals”, tedy usilovat o holý život nejedné organizace.

Howard Lake ale upozorňuje, že narozdíl od předchozích krizí a recesí bude ta současná odlišná. Máme podle něj očekávat i výzvy od fyzických osob (nebo “na fyzické osoby”). Může jít o zdravotnické pracovníky, jejich rodiny, nebo třeba o ty, kterých se dotkl virus osobně. Díky crowdfundingovým platformám si může podobnou výzvu připravit kdokoliv a bude se tak dít. 

Připravte se také na nový typ hráčů usilujících o finanční zdroje: byznys. Nepůjde o standardní komerční crowdfundingové kampaně, de facto vyzývající k investici. Nikoli – půjde o výzvy k záchraně drobných podnikatelů před krachem, velice podobné těm, na jaké jste zvyklí při běžných “neziskových” urgent appeal kampaních. 

Můžete si představit vašeho holiče z pražských Nuslí, vaše nezávislé knihkupectví z Ostravy, vaši oblíbenou kavárnu v Brně na Údolní. Všimněte si hlavně toho slova “vaše”: tyto výzvy totiž budou velice osobní a přirozené. Budou od lidí poskytujících službu, kterou běžně využíváte a vážíte si jí. Znáte jejich tváře a často i jejich jména.

Firmy budou vyzývat nejen k samotné existenční záchraně. Budou poskytovat své volné kapacity a vyzývat dárce, aby je v tomto úsilí podpořili darem. Již nyní běží například sbírka Vínograf Vaří nemocnicím.

Co s tím?

 • Nebuďte překvapení, když to bude vypadat, že téměř každý žádá o pomoc pro člena rodiny nebo přítele. To se prostě stane, netrapte se tím, neřešte to, přijměte to.

 • Významně zapracujte na tom, aby vaše výzva v konkurenci vynikla. Musí být znatelný váš unikátní společenský přínos. A zároveň musíte být rozpoznatelní v záplavě ostatních výzev.

 • Nezapomeňte, že nejpravděpodobněji vám darují ti, kteří vám darovali již v minulosti. Pečujte o ně, informujte je. Již jednou svým darem projevili, že chtějí být součástí vaší práce. Neodpojujte se od nich, neuzavírejte se před nimi. Právě naopak: nyní je ta správná chvíle být s nimi v úzkém kontaktu.

Lidé chtějí darovat

Důvody, proč lidé darují, se nemění. Lidé jsou štědří. Čísla z České republiky vytrvale naznačují, že u nás tomu není jinak. Lidé budou stále ochotní darovat – své peníze, čas nebo radu. Jen budou mít mnohem více možností, kde své filantropické potřeby uplatnit. 

Každopádně je potřeba počítat s tím, že se dobro stane mnohem více veřejně přítomným. Lidé ho budou ve větší míře sdílet a budou ho mít víc na očích.


TIP: Záplava roušek, ohřívání sousedských vztahů i psychická ambulance na dálku. Čtěte o tom, jak pandemie mezi námi zvedá vlnu solidarity.


Co s tím?

 • Nepozastavujte žádosti o dary a zapojení. Nepředpokládejte, že lidé nechtějí darovat. Průběžně je informujte o možnostech, jak se mohou zapojit. 

 • Nezapomínejte, že nejčastější důvod, proč lidé darují, je ten, že jsou o dar požádáni.

 • Vytrvale, originálně a srozumitelně komunikujte užitek, který konáte. To je váš dopad. Toho chtějí být dárci součástí. Máte výsledky a také důvěru těch, kteří vám dosud darovali - nestyďte se za to.

 • Buďte připraveni reagovat na vlnu darování a zvládněte ji. Připravte i ne-fundraisingové části organizace, že bude třeba jejich zapojení a ukažte jim přesně jak. Buďte srozumitelní i dovnitř do organizace. 

Nestyďte se v krizovém čase mluvit o dopadech své práce. Vaši dárci za vámi stojí! Foto: PixaBay

Učte se z nové zkušenosti

Všímejte si a zaznamenávejte si nové výzvy, kterým nyní čelíte. Sdílejte svá pozorování a zkušenosti. 

Tohle je poprvé, kdy se většina fundraiserů pouští do fundraisingových aktivit ve stejném čase, navíc v podmínkách ekonomické krize a možná dokonce souběžně s dobíhající pandemií. Lekcemi, které se jako fundraiseři a fundraiserky naučíme, budeme prošlapávat nové fundraisingové cesty. Pokud se nebudete učit hned “za běhu”, budete později pozadu. 

Možná vám to nepomůže ihned. Ale půjde o důležitou investici do budoucna, abychom dokázali čelit i jiným, například klimatickým krizím.

Co s tím?

 • Zápisník, deník, blog, video blog, cokoli, s čím máte dobrou zkušenost a co vám jde rychle od ruky. Začněte nyní a pokračovat už se vám bude snadno.

Vaše digitální přítomnost je přítomnost

S hromadným rušením akcí a veřejných shromáždění je každodenní fundraisingová práce obtížnější. To znamená, že web vaší organizace, telefundraising a celkově přítomnost v online prostoru se stává hlavní styčnou plochou s vašimi příznivci a veřejností.

Co s tím?

 • Jak ještě můžete vylepšit váš web? Co je nezbytné říct o současné situaci? Jak inspirujete a ujišťujete své příznivce a publikum?

 • Co můžete odstranit/upravit na hlavní stránce vašeho webu, aby bylo jasnější a srozumitelnější, že potřebujete podporu?

 • Jak můžete zapojit nebo prezentovat vaše aktuální podporovatele, aby i ti potenciální viděli, jak vás lidé podporují a že za vámi stojí?

Vyvarujte se rozptýlení

V aktuální zběsilé situaci a při masivním počtu různorodých výzev se setkáte s mnoha novými fundraisingovými nápady. Bezpochyby se vám bude spousta lidí snažit radit. Rozhodně prozkoumejte všechny možnosti, na které si vyhradíte čas, ale v určitém momentu se nebojte říct: “ne, díky, už nechci”. Nemusíte a ani nemůžete prozkoumat všechno. Nezapomínejte na to, co se vám v minulosti již osvědčilo a co funguje – jsou to často naprosté fundraisingové základy.

Nejste v tom sami! Fundraiseři a fundraiserky spolupracují. Podpořme se navzájem. Foto: PixaBay

Spolupracujte a přežijete

Všichni fundraiseři ve všech dobročinných organizacích čelí stejným nebo velmi podobným problémům. Potřebujeme komunikovat s ostatními organizacemi, učit se z chyb i úspěchů druhých, vyhýbat se duplicitním činnostem a nahrazovat je synergiemi, podporovat existující sítě. 

Nezapomeňte, že spolupráce je nezbytná nejen mezi dobročinnými organizacemi, ale i mezi jednotlivými sítěmi a střechami, s byznysem, ale i se státní správou a samosprávou. Inspirovat se můžete například v metodě Collective Impact, které se minulý podzim věnovala Ze:mě změny pořádaná Ashokou Česká republika.

Nezapomeňte...

… na zprávu v prvním tipu: Nejste sami. Nejste si u některého z tipů jisti, jak ho provést v praxi? Neházejte hned flintu do žita. Kontaktujte ostatní fundraisery a fundraiserky. Všichni jsme na jedné palubě. 

Organizace, ve které pracujete, vás potřebuje. Bez vaší práce by nemohla dosahovat svého dopadu. Proto pečujte o to, abyste nenechali zviklat své soustředění, klid a jasnou vizi. Vy svou práci znáte. Nenechte se vykolejit rychlým pohybem prostředí. Situace se mění rychle. Přiznejme si, že dramaticky rychle. Ale nástroje vaší práce zůstávají stále stejné. Lidé kolem vás jsou stále stejní. Znáte je a víte, jak s nimi pracovat. To se nemění. V tom je váš klid, sebedůvěra, pevný bod.

Fundraiseři, fundraiserky, děkujeme za vaši práci!


Celý článek Howarda Laka v originále je k dispozici na webových stránkách UK Fundraising zde.


2018-05-medailonek.png

Autor článku

Jan Gregor

Koalice Za snadné dárcovství

Honza se v týmu Nadace Neziskovky.cz stará o finanční řízení a organizační rozvoj. Mimo to pracuje jako ředitel koalice Za snadné dárcovství – její priority jsou ve sdílení fundraisingových zkušeností mezi členskými organizacemi, networkingu a vedení komunikační kampaně Závěť pomáhá. V minulosti působil jako programový ředitel Nadace Via. Od roku 2006 se věnoval rozvoji individuálního fundraisingu v Hnutí DUHA - Friends of the Earth Czech Republic. Individuální fundraising je i téma, které Honza rád konzultuje - obzvlášť ho baví hledat způsoby, jak utužovat vztahy s dárci.

Další články autora (4)

Zůstaňte v obraze

Držte krok se Světem neziskovek, ať vás nepředběhne. To nejzajímavější vám ve správnou chvíli pošleme e-mailem:

Partneři Světa neziskovek

Ani Svět neziskovek se neobejde bez cookies - abyste si tenhle web opravdu vychutnali.
A o ochraně dat chci zjistit víc.