Nová Strategie vůči NNO naváže na stávající Státní politiku vůči nestátním neziskovým organizacím na léta 2015 – 2020, která byla vládou ČR schválena v červenci 2015 jako první koncepční materiál pro oblast nestátních neziskových organizací.

Jaké podněty zasílat?

"Podnět by měl mít strategickou povahu a věnovat se průřezovým tématům občanského sektoru, např. spolupráce státu a občanského sektoru, firemní dárcovství, statistiky a data o NNO, mediální obraz apod. Zohledněny budou všechny relevantní a věcné připomínky. U každého ze zaslaných podnětů bude posuzována možnost a potřebnost jeho realizace," specifikuje Hana Fungačová z Rady vlády pro NNO.

Termíny a formulář k vyplnění

Chcete-li se do veřejné konzultace zapojit, vyplňte formulář, který je ke stažení na webu Rady vlády pro NNO, a zašlete na emailovou adresu: fungacova.hana@vlada.cz do 26. června 2020.

TIP: Až do konce června mají neziskové organizace také možnost zasílat fotografie, které dokumentují dění v organizacích během nouzového stavu. Fotografie budou použity pro výstavu na téma "Občanská společnost v boji proti COVID-19"


Za redakci Světa neziskovek: Karolína Kratochvílová

Zdroj: Rada vlády pro NNO

Autor článku

Redakce Světa neziskovek

Zůstaňte v obraze

Držte krok se Světem neziskovek, ať vás nepředběhne. To nejzajímavější vám ve správnou chvíli pošleme e-mailem:

Partneři Světa neziskovek

Ani Svět neziskovek se neobejde bez cookies - abyste si tenhle web opravdu vychutnali.
A o ochraně dat chci zjistit víc.