Pro nadcházející rozpočtový rok 2021 byla zveřejněna státní dotační politika vůči nestátním neziskovým organizacím na podporu veřejně prospěšných činností. Vyhlašovateli státních programů je 13 ministerstev, Úřad vlády, Národní rozvojová agentura a Česká rozvojová agentura, které chystají podporu v 18 tematických oblastech. Nejvíce podpory putuje do oblastí tělesná výchova a sport, kultura, sociální služby a sociální aktivity. 

Přehled hlavních oblastí, na které se má stát v roce 2021 zaměřit, vznikl ve spolupráci sekretariátu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace a ústředních orgánů státní správy.

"Dotace, jež jsou předmětem tohoto materiálu, jsou poskytovány na realizaci veřejně prospěšných činností, které přispívají k naplňování strategických cílů politiky státu v jednotlivých oblastech jeho působení a lze je efektivně realizovat prostřednictvím aktivního zapojení NNO," uvádí v materiálu Rada vlády pro nestátní neziskové organizace. 

V materiálu najdete přehled tematických oblastí a konkrétních dotačních programů. Ty, které plánují orgány státní správy vyhlásit v roce 2021, jsou v dokumentu dále specifikovány. Nově je v bližším popisu uvedeno vymezení účelu programů, popis současného stavu, na který dotační program reaguje, a hodnocení programů, které je prováděno ústředními orgány státní správy.

Z hlediska objemu poskytnutých dotací v předchozích letech je největším vyhlašovatelem Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, poté Ministerstvo kultury a Ministerstvo práce a sociálních věcí. Největší podíl prostředků získají oblasti tělesná výchova a sport, kultura, sociální služby a sociální aktivity

Přehled tematických oblastí:

 • boj proti korupci
 • bydlení
 • děti a mládež
 • kultura
 • národnostní menšiny
 • ochrana spotřebitele
 • ostatní
 • protidrogová politika
 • péče o zdraví a zdravotní prevence
 • rizikové chování
 • rodinná politka
 • romská menšina
 • rovné příležitosti žen a mužů
 • sociální služby a sociální aktivity
 • tělesná výchova a sport
 • vzdělávání a lidské zdroje
 • zahraniční aktivity
 • životní prostředí a udržitelný rozvoj

S jednotlivými programy se můžete seznámit tady. 


Za redakci Světa neziskovek: Karolína Kratochvílová

Zdroj: Rada vlády pro NNO

Autor článku

Redakce Světa neziskovek

Zůstaňte v obraze

Držte krok se Světem neziskovek, ať vás nepředběhne. To nejzajímavější vám ve správnou chvíli pošleme e-mailem:

Partneři Světa neziskovek

Ani Svět neziskovek se neobejde bez cookies - abyste si tenhle web opravdu vychutnali.
A o ochraně dat chci zjistit víc.