Inspirujeme
ke změně

Přihlaste se do soutěže Czech Top 100 o nejlepší výroční zprávu

10. 10. 2018 Aktuálně z nezisku 2 minut

Letos se koná již 25. ročník soutěže nejlepších výročních zpráv a firemních časopisů. Podmínkou účasti je vyplnění přihlašovacího formuláře, poskytnutí šesti výtisků výroční zprávy nebo obdobné publikace za rok 2017 a/nebo tří čísel firemního časopisu roku 2018 (každý ve třech výtiscích) a úhrada příslušného přihlašovacího poplatku. Poplatku jsou zproštěny publikace nadací, asociací a jiných neziskových organizací. Uzávěrka pro podání přihlášky do soutěže je v pátek 19. října 2018. Vyhlášení výsledků soutěží proběhne 21. listopadu 2018.

Přihlášené práce hodnotí odborná porota, kterou tvoří profesionálové z řady oblastí - finanční analytici, auditoři, grafici, umělečtí fotografové, jazykoví, polygrafičtí a komunikační odborníci. Každý z nich se zaměřuje na konkrétní kritéria, týkající se jeho oblasti - správnost a úplnost prezentovaných údajů, popis a komentář činnosti společnosti za uplynulé období, umělecká kvalita fotografií, výtvarné pojetí a celkový estetický dojem, jazyková a stylistická správnost, propojení obsahu a výtvarného zpracování, kvalita tisku, atd.

Soutěž pořádá Czech Top 100. Posláním společnosti je poskytovat odborný, rychlý, stručný a dostatečně reprezentativní přehled o těch subjektech české ekonomiky, které tvoří její páteř. Hlavní činností společnosti je na základě vybraných ekonomických ukazatelů a objektivních měřítek vytvářet a vyhlašovat žebříčky, které poskytují věrohodné informace o vývoji české ekonomiky a o jednotlivých podnikatelských subjektech v komparativním měřítku.

Zdroj: https://www.czechtop100.cz

Zůstaňte v obraze

Držte krok se Světem neziskovek, ať vás nepředběhne. To nejzajímavější vám ve správnou chvíli pošleme e-mailem:

Partneři Světa neziskovek

Ani Svět neziskovek se neobejde bez cookies - abyste si tenhle web opravdu vychutnali.
A o ochraně dat chci zjistit víc.