Mezinárodní konference Stáří spojuje, přesunutá z jara na podzim, otevře ožehavé otázky a úskalí života seniorů. Hlavními tématy konference, kterou pořádá Gerontologický institut, bude týrání a zanedbávání seniorů i stárnutí LGBT komunity a sebevraždenost seniorů. Konference proběhne ve dnech 19. - 20. října 2020 a slibuje účast také zahraničních expertů.

Témata stárnutí, stáří a úskalí s nimi spojená si v tomto roce získávají více pozornosti než kdy jindy. Pořadatelé konference „Stáří spojuje" slibují otevřít hlubší témata než je „pouze" dnes často skloňovaná osamělost. Z úst českých i zahraničních expertů tak zazní například otázky týrání seniorů - podle WHO každý šestý senior na světě nad 60 let zažil psychické nebo fyzické týrání. 

„Zvykli jsme si označovat pojmem „domácí násilí“ všechny situace, ve kterých dochází k týrání jedné osoby druhou. Zapomínáme přitom na to, že se násilí neodehrává jen doma, ale i v pobytovém zdravotním nebo sociálním zařízení, na úřadech, ve službách. To ale není jediný důvod, proč je třeba rozlišovat mezi domácím násilím, zneužíváním a týráním starých lidí. Rozhodujícím důvodem je jejich rozdílné sociální postavení. Jsou závislí ekonomicky, protože jejich rozhodujícím příjmem je starobní důchod a s přibývajícím věkem potřebují ve větší míře sociální služby a zdravotní péči," vysvětluje ředitel organizace Jan Lorman.

Své myšlenky a odborné názory 19. a 20. října představí například Dr. Susan Somers, prezidentka světové organizace International Network for the Prevention of Elder Abuse v USA, nebo prof. Israel Issi Doron z Univerzity v Haifě, z českých odborníků vystoupí například forenzní psycholožka doc. PhDr. Ludmila Čírtkovádr. Zdeněk Kalvach. Kromě přednášek se návštěvníci konference budou moci zúčastnit i praktických workshopů. 

Registrace a více informací o konferenci a přednášejících

Pořadatelem konference je obecně prospěšná společnost Gerontologický institut, jehož zakladatelem je spolek ŽIVOT 90.


Zdroj: ŽIVOT 90
Za redakci Světa neziskovek: Karolína Kratochvílová

Autor článku

Redakce Světa neziskovek

Zůstaňte v obraze

Držte krok se Světem neziskovek, ať vás nepředběhne. To nejzajímavější vám ve správnou chvíli pošleme e-mailem:

Partneři Světa neziskovek

Ani Svět neziskovek se neobejde bez cookies - abyste si tenhle web opravdu vychutnali.
A o ochraně dat chci zjistit víc.