Inspirujeme
ke změně

Pohádka tříkrálová aneb Jak naplnit kasičky k prasknutí

Karolína Kratochvílová 21. 12. 2016 Lidé 10 minut

My tři králové jdeme k vám… Blíží se čas, kdy trojice dětských koledníků v kostýmech bájných mudrců z východu zaklepe asi i na vaše dveře. Nebo vás osloví se zapečetěnou kasičkou na ulici. A vy? Jako většina lidí je neodmítnete a vaše mince v mžiku zacinkají mezi ostatními. Jak to, že tato sbírka je pro dárce mnohem důvěryhodnější než jiná? Kolik dáme koledníkům? A kam vlastně peníze jdou? Zeptali jsme se koordinátora Tříkrálové sbírky Marka Navrátila.

My tři králové jdeme k vám… Blíží se čas, kdy trojice dětských koledníků v kostýmech bájných mudrců z východu zaklepe asi i na vaše dveře. Nebo vás osloví se zapečetěnou kasičkou na ulici. A vy? Jako většina lidí je neodmítnete a vaše mince v mžiku zacinkají mezi ostatními. Jak to, že tato sbírka je pro dárce mnohem důvěryhodnější než jiná? Kolik dáme koledníkům? A kam vlastně peníze jdou? Zeptali jsme se koordinátora Tříkrálové sbírky Marka Navrátila.

 Marek Navrátil s diplomem Ceny Charity, kterou v roce 2014 obdržel. Foto: Tříkrálová sbírka, Charita

Tříkrálová sbírka je největší pravidelnou sbírkovou akcí u nás. Česká republika ale zdaleka není jedinou zemí, kde probíhá. Odkud se k nám tato tradice dostala?

Kde jsou úplné počátky sbírky, jsem nezjišťoval, ale v době našich začátků už podobná sbírka byla tradiční v Německu a Rakousku. Nyní je již také na Slovensku. Pak jsou některé sbírající diecéze například ve Španělsku, Portugalsku, Francii, Polsku či Švýcarsku. Naše sbírka se od ostatních odlišuje tím, že se sbírá na charitativní účely. Ostatní jsou převážně na misie a některé ještě specifičtěji na misijní záměry týkající se dětí a mládeže.

Všimli jsme si, že o prvenství Tříkrálové sbírky u nás se přetahují Olomoucká a Královehradecká diecéze. Jak to tedy doopravdy bylo?

Myslím, že nejde o přetahování. V roce 2000 jsem dostal za úkol zorganizovat se všemi našimi Charitami v Olomoucké arcidiecézi koledování a na můj dotaz, kde se můžu zeptat, jak se to dělá, jsem dostal odpověď: nikde, musíme to vymyslet. Až po několika letech jsem se přes jednoho novináře z Českého rozhlasu dozvěděl, že se koleda zkoušela již o rok dříve v jedné farnosti Královehradecké diecéze s několika skupinkami. Takže koledovat „na něco“ vyzkoušeli tam a první tříkrálovou sbírku „ve velkém“ u nás na Moravě. Škoda jen, že jsem to tehdy nevěděl. Bál bych se určitě méně.

Řada průzkumů ukazuje, že Češi veřejným sbírkám a obecně neziskovým organizacím příliš nevěří, v čem je kouzlo úspěchu tříkrálové sbírky?

Charitu lidé dobře znají. Někteří přímo osobně, někteří z doslechu či referencí okolí. Zkušeností je za ta léta velká spousta, zejména díky péči o seniory, o opuštěné lidi, o hendikepované, o maminky s dětmi v tísni, nebo také díky poradenství či veliké pomoci Charity při povodních a jiných podobných problémech. Je opravdu spousta lidí, kteří s naší pomocí mají zkušenosti. Sbírka je pak řekl bych spíše takovou ozvěnou z prostoru, kde působíme.

Akce podobného rozsahu se určitě neobejde bez pečlivých příprav a náročné organizace. Kolik různých subjektů (Charit), ale i lidí se do pořádání sbírky zapojuje?

Počty jsou různé dle oblasti. V republice máme osm diecézních charit, které mají pod sebou různé počty místních Charit - těch je po republice přes sto - a ty pak další své pobočky rozeseté po svém území. Organizace sbírky pak většinou kopíruje tuto strukturu a pod tím máme v religióznějších krajích k dispozici také jednotlivé farnosti, kterých jsou již v součtu tisíce. No a to už jsme na úrovni jednotlivé skupinky koledníků.

 Trojice koledníků se na požádání musí prokázat platnou průkazkou Charity. Foto: Tříkrálová sbírka, Charita

Tříkrálová sbírka by se určitě neobešla bez pomoci dobrovolníků. Kolik se jich každoročně zapojuje a jak se vám daří je motivovat?

Mluvíme tu o desetitisících koledujících dobrovolníků po celé republice. Bez nich by sbírka nebyla takovou, jaká je. K tomu ještě připočítejte organizátory na různých úrovních struktury Charity. Všichni si zasluhují obrovské díky, za to, co obětují a jakou energii do sbírky vkládají. Motivací je ponejvíce buď snaha pomoci anebo zažít se svou skupinkou, většinou partou známých, něco veselého a ještě k tomu užitečného.

Vážně je to takový med?

Koledování je opravdu až na občasné odmítnutí veselé a zábavné. Řada dobrovolníků sbírku podpořila v předchozích letech a tak nějak už patří k jejich začátku roku. To se týká leckterých rodičů a jejich dětí. Před deseti, patnácti lety s námi koledovali coby koledníci a teď přijdou už se svými dětmi a chtějí jim to také dopřát. Z naší strany pak upřímně děkujeme všem, ať jsou motivovaní jakkoli.

Spolupracujete s těmito dobrovolníky průběžně i během roku?

Jsou dobrovolníci, kteří dle svých možností a motivace pomáhají v různých projektech po během celého roku a Tříkrálovou sbírku pak berou jen jako jednu „z“. Většina našich koledníků s námi ale spolupracují jen na koledování. Pomohou nám s tím, že: „za rok se určitě zase ozvěte, půjdeme do toho znovu“.

Samozřejmě se nemůžeme nezeptat na výsledky. Kolik peněz se daří celkově vybrat a jaký je trend v posledních letech?

V tomto roce se všem diecézím dohromady podvedlo vybrat skoro 95 milionů korun. V součtu s Tříkrálovým koncertem, během kterého mohou lidé sbírku podpořit pomocí DMS, je to neuvěřitelných 96 029 404 Kč. Trend napříč roky je mírně stoupající a to je dobře pro všechny naše projekty, z nichž by se leckteré bez pomoci z tříkrálové sbírky neobešly.

Kde má sbírka největší ohlas?

To souvisí s tím, jak je ve kterém území rozvinutá struktura Charity a jak je místní Charita aktivní. Čím více projektů pomoci, tím větší zkušenost veřejnost s prací Charity má a tím také stoupá důvěra a podpora. To je věc, která je čitelná po celou dobu sbírky a napříč celou naší zemí. Pamatuji si velmi dobře, jak mapa výsledků už první Tříkrálové sbírky přesně kopírovala území, kudy na Moravě v roce 1997 prošly velké povodně.

Jak jsme na tom ve srovnání s jinými zeměmi, kde Tříkrálová sbírka probíhá?

Nesleduji to nijak podrobně, ale třeba na Slovensku sbírka není tak tradiční jako v jiných západních zemích, nicméně její výnos má rostoucí tendenci, což je podobné jako u nás. V zemích, kde je sbírka již velmi dlouhodobou a tradiční záležitostí meziroční srovnání výnosu jen mírně kolísá.

 Tříkrálová sbírka se většinou setkává se vřelým přijetím. Foto: Tříkrálová sbírka, Charita

Jak se vybrané peníze využijí? Existují pro jejich rozdělování nějaká mezinárodně platná pravidla, nebo záleží na každém organizátorovi, na co prostředky využije?

Mezinárodní pravidla nejsou, resp. je nutné připomenout, že tříkrálová sbírka v ČR vybočuje z ostatních v Evropě tím, že není konána na misijní účely a nemá intenzivně komunikované evangelizační ambice. To je dáno tím, že v ČR jsme opravdu nic od nikoho nepřebírali. Začali jsme na tzv. zelené louce a jako solitér mezi ostatními „tříkrálovkami“ v Evropě pak výnos využíváme na převážně domácí pomoc a podporu charitativních projektů. Misie vůbec nebo naprosto zanedbatelně. To ale neznamená, že by hodnocení podporovaných projektů bylo u nás nějaké benevolentní. Ba naopak. Interní hodnocení jsou čím dál podrobnější a tříkrálové komise, které jsou v každé diecézi, jsou velmi přísné.

Chystáte pro další ročníky nějaké novinky, nebo si spíše zakládáte na tom, že Tříkrálová sbírka probíhá každý rok stejným způsobem?

Kromě místních aktivit, které jsou leckde inovativní, tak na celorepublikové úrovni se o žádné významnější novinky nejedná. Připravujeme na 8. ledna 2017 opět živý televizní Tříkrálový koncert s interprety Věrou Martinovou, Václavem Neckářem & Bacily, Lenny Filipovou, Spirituál kvintetem a skupinami SLZA a Boni Pueri. Součástí pořadu je i představení výběrových projektů pomoci – tentokrát jde o příběh Honzíka a Olinky z Plzně a projekt startovacích bytů z Ostravy a pomoci na Ukrajinu. Jinak se ale budeme držet tradičních aktivit.

V souvislosti s každoročním opakováním Tříkrálové sbírky se nabízí otázka, zda dárce nějak motivujete k pravidelným příspěvkům?

Nejdůležitější pro nás je, aby dárce věděl, co konkrétně děláme v jeho okolí - regionu, obci atd. Potom se snažíme posilovat jeho povědomí o tom, že nejsme jen regionální záležitost, ale jsme pevně zakotveni do širších struktur. To jsou diecézní a pak celorepubliková Charita a také evropská a celosvětová síť Caritas. Anebo konkrétně: když paní z města Konice v seniorském věku potřebuje pomoct s chodem domácnosti, tak se její blízcí obrátí na Charitu v Konici. Když támhle rodina „odnaproti“ má problém s nezaměstnaností a tím třeba výbavou dětí do školy, zajde rodina na Charitu, a buď pomoc nabídneme rovnou my anebo ji umíme najít jinde.

Když večer ve zprávách zazní něco o povodních v republice nebo hurikánu na Haiti, jsme zase připraveni nějak reagovat. Aktivovat své krizové zálohy, udělat sbírku šatstva či potravin, vzít prostředky z krizového fondu, spojit se s vedlejší Charitou anebo se přes sekretariát Charity ČR spojit v rodině Caritas se zahraničními kolegy a vyrazit na pomoc. Anebo opačně si o ni třeba říct, když bude potřeba u nás.

A na to dárci, zdá se, slyší.

Ano. Kdo chce tuto živou síť podpořit, může jednou za rok vlídně přijmout koledníky a přispět koledou. Tříkrálová sbírka je specifická i tím, že si nedělá ambice „dráždit“ prosbami stabilně a nečekaně. Prostě jednou za rok. I to je myslím jedna z pro ni typických charakteristik, patrně dle výsledků i veřejnosti vyhovující. Kdo chce podporovat více a pravidelněji, opět dostává informace, ale třeba již jinými cestami a o jiných sbírkách.

Marek Navrátil

Koordinátor tříkrálové sbírky

kaja-portret_sn.png

Autor článku

Karolína Kratochvílová

Nadace Neziskovky.cz

Karolína je šéfredaktorka Světa neziskovek. Baví ji pomáhat s komunikací neziskovým organizacím a občanským iniciativám, které kopou za užitečné myšlenky. Naposledy třeba v dresu TEDxPrague nebo při přípravě kampaně Suchej únor. Část roku 2019 Karolína strávila v USA, kde jako Fulbrighter pracovala na fundraisingové komunikaci Water for Good.

Další články autora (58)

Zůstaňte v obraze

Držte krok se Světem neziskovek, ať vás nepředběhne. To nejzajímavější vám ve správnou chvíli pošleme e-mailem:

Partneři Světa neziskovek

Ani Svět neziskovek se neobejde bez cookies - abyste si tenhle web opravdu vychutnali.
A o ochraně dat chci zjistit víc.