Inspirujeme
ke změně

Když děti vezmou podnikání do svých rukou

Karolína Kratochvílová 5. 8. 2015 Lidé 15 minut

„Čím budeš, až vyrosteš?“ ptají se babičky už po generace. Ne všem dětem vydrží touha stát se princeznou, hasičem či jezdit s popelářským autem. Možná se nakonec místo toho stanou podnikateli, nebo se nechají zaměstnat a budou pracovat v týmu. Co na ně v takovém prostředí čeká? O tom, že je dobré zjistit to včas, že vás na to dokonce někdo dokáže připravit, a také o tom, že si mnozí stále představují neziskovku jako tři nadšence, kteří se rozhodli zachránit les, jsme si povídali s Josefem Müllerem – ředitelem neziskové organizace Junior Achievement Czech.

„Čím budeš, až vyrosteš?“ ptají se babičky už po generace. Ne všem dětem vydrží touha stát se princeznou, hasičem či jezdit s popelářským autem. Možná se nakonec místo toho stanou podnikateli, nebo se nechají zaměstnat a budou pracovat v týmu. Co na ně v takovém prostředí čeká? O tom, že je dobré zjistit to včas, že vás na to dokonce někdo dokáže připravit, a také o tom, že si mnozí stále představují neziskovku jako tři nadšence, kteří se rozhodli zachránit les, jsme si povídali s Josefem Müllerem – ředitelem neziskové organizace Junior Achievement Czech.

Josef Müller (vlevo) s velvyslancem USA Andrewem Schapirem na každoroční JA Award Ceremony. Foto: JA Czech

Junior Achievement (JA) působí v České republice už pěknou řádku let, ale ne každý organizaci zná. Mohl byste ji pár slovy představit?

JA Czech je česká kancelář mezinárodní a největší vzdělávací neziskové organizace Junior Achievement, která byla založena už v roce 1919 v Americe a dnes působí ve 123 zemích světa. Česká tradice je spojena s osobností Tomáše Bati mladšího, který ji sem přivedl v roce 1992. Působíme v oblasti vzdělávání, spolupracujeme se školami, a to na všech stupních. Jsme takovým mostem mezi akademickým světem a světem podnikání. Snažíme se přibližovat studentům trh práce tak, aby o něm měli lepší představu a byli na něj lépe připraveni. Naopak zaměstnancům firem se snažíme ukazovat, jaká je mladá generace, a umožňujeme jim kontakt s prostředím, ze kterého jejich budoucí kolegové, zaměstnavatelé a klienti vyjdou.

Říkáte, že připravujete mladé na vstup do světa práce. Jak?

Děláme to prostřednictvím podpory tří oblastí: podnikavosti, finanční gramotnosti a volby povolání. Všechny naše aktivity jsou založeny na praktických zkušenostech, tedy „hands on experience“. Lidé z byznysu předávají zkušenosti z praxe ve školách a zase naopak, studenty a učitele ze škol bereme do firem, aby sami zjistili, jak to tam funguje – že tam pracují normální lidé, kteří třeba měli ve škole čtyřky, ale přesto jsou dnes úspěšní.

Proč si myslíte, že je zrovna tohle téma důležité?

Organizaci řídím už sedm a půl roku a sám se s naším posláním velmi dobře ztotožňuji. Částečně asi proto, že jsem sám absolventem programů JA Czech, ale především z toho důvodu, že jsem od 15 let při škole podnikal. Má osobní zkušenost mě tedy vedla k tomu, že jsem se chtěl do aktivit organizace zapojit – věděl jsem, co všechno mi podnikání dalo, co vzalo a jak je důležité si praxi osahat ještě dříve, než do ní člověk vstoupí.

Vraťme se ještě k Tomáši Baťovi mladšímu, který se právě mladým budoucím podnikatelům hodně věnoval. Zapojoval se sám do chodu JA Czech?

Měl jsem šanci chvíli s panem Baťou pracovat, což byla úžasná zkušenost. Až do posledního dne byl velmi aktivní, pár dní před oslavou svých 94. narozenin odešel s plným diářem. Byl to skvělý člověk. Na JA mu opravdu záleželo a při svých návštěvách České republiky se setkával jak se zástupci JA, tak i s našimi studenty. Vždycky říkal: „Každý manažer mé firmy by si měl s JA vyzkoušet, o čem je podnikání.“

Los Penos - nejlepší studentská firma České republiky. Foto: JA Czech

Bez kvalitních a pevných základů vám dům vždycky spadne

Jste mezinárodní organizací s kořeny v Americe – vnímáte nějaký rozdíl mezi tím, jak jsou v tomto směru vychováváni čeští studenti oproti těm americkým?

Rozhodně si nemyslím, že je české školství horší než to americké, jak se na něj někdy nahlíží. Naopak, musím říci, že české to americké v mnoha směrech může i převyšovat. Často se průměrný český student stává v některých předmětech premiantem třídy, když začne navštěvovat střední školu v Americe. Na rozdíl od nás mají v USA velký problém s „odpadlíky“ – spousta studentů nedokončí střední školu. České školství má tedy nepopiratelně spoustu pozitiv, ale pokud se bavíme o formě vzdělávání, tak přiznávám, že ta zkrátka neodpovídá naší době. Neustále se praktikuje memorování, které v dnešní praxi moc využitelné není – na rozdíl od učení se kritickému myšlení, analyzování informací a vůbec schopnosti vybírat si ty správné informace. Na českých školách zásadně chybí výuka měkkých dovedností, jako jsou prezentační dovednosti, správná komunikace, práce v týmu. Přesně to ale mladé v zaměstnání čeká a my je na to připravujeme.

Na vysokých školách už ale práce v týmu bývá běžnou součástí studia, nebo tomu tak není?

Naštěstí tomu tak ve většině případů opravdu je, ale to je z našeho pohledu velmi pozdě. Kdyby studenti získávali zkušenosti s týmovou prací či prezentováním dříve, stalo by se to pro ně přirozeným. Vzdělávání je jako stavba domu – můžete mít patnáct Harvardů, ale když nebudete mít dobrý základ ze základní a střední školy, tak vám ten dům s pravou pálenou střešní taškou zkrátka stejně spadne. Naším cílem je oslovit co největší množství lidí, protože jen tak můžeme něco plošně změnit. Základním kamenem toho všeho jsou učitelé. Navázat s nimi spolupráci není ale vždy jednoduché, protože pro ně to v zásadě znamená dělat něco navíc, což ne každý chce nebo může. Najde-li se ale porce nadšení, k tomu vstřícný ředitel, který myšlence fandí, tak už se studenti většinou nechají strhnout. Obtížné navazování spolupráce bývá kompenzováno její trvanlivostí – s některými školami se nám daří udržovat nepřetržitou spolupráci i více než 20 let.

V České republice působíte už od 90. let, ale určitě nejste jediní, kteří se přípravě mladých na praxi věnují. Jak se vám daří mezi konkurencí?

S radostí mohu říci, že spolupracujeme se školami z celé ČR. Jediní samozřejmě nejsme, školám chodí nabídky od spousty dalších nekomerčních i komerčních subjektů. My se s konkurencí nesnažíme bojovat, spíše hledáme synergie a snažíme se nabídnout něco navíc, být společně nejlepší. Například finanční gramotnosti se dnes věnuje kdekdo, proto nechceme jít úplně stejnou cestou, ale specializujeme se na bankovní gramotnost. Už dříve jsme pro studenty připravili simulaci řízení banky, tedy v podstatě finanční gramotnost naruby – vyzkoušeli si, jak funguje banka, nastavovali úrokové sazby a učili se pohybovat se na konkurenčním trhu s dalšími bankami. Naší velkou konkurenční výhodou je také mezinárodní rozměr našich aktivit. Ročně projde programy JA na 10 milionů studentů z celého světa, konají se nejrůznější mezinárodní setkání a soutěže, což je pro naše studenty i učitele velkým přínosem.

Finalisté soutěže Brilliant Young Entrepreneurs: soutěž podnikatelských nápadů, kterou JA Czech letos vyhlásila s automobilkou Hyundai. Foto: JA Czech

Nikdo nemusí sedět v koutě!

Můžete nám přiblížit, jak vaše projekty pro studenty reálně probíhají? Kdo je zajišťuje?

V tomhle jsme flexibilní, záleží na přístupu konkrétního učitele a školy – jak moc chtějí být nezávislí a jak moc využijí naší pomoci. Samozřejmě musí být vždy dodrženy základní principy a kvalita. Někde jsou naše programy zařazeny mezi povinné předměty, někde patří do povinně volitelných či volitelných, jinde probíhají úplně odděleně až po výuce. Se studenty pracuje jejich učitel, který je námi vyškolen, a ten dohlíží, radí a podobně. Dále je přítomen právě člověk z praxe – zástupce nějaké firmy. Po celý rok jsme se školou v kontaktu, posíláme dotazníky, sebehodnocení, získáváme zpětnou vazbu, školy od nás mají k dispozici poradenství, metodiku a veškeré potřebné podklady. Pro studenty i učitele pořádáme různé vzdělávací workshopy, exkurze a soutěže, které mají studentům pomoci třeba na závěrečném veletrhu, který je zakončením projektu JA Firma, v rámci kterého si zakládají a vedou vlastní firmu.

Jak se studentům daří sloučit „podnikání“ s výukou?

Někdo by se mohl bát, že fakt, že studenti během školního roku podnikají, bude mít negativní dopad na jejich známky. Je to ale spíš naopak. Často se stává, že takoví ti typičtí průšviháři během podnikání zjistí, že vlastně mají nějakou dovednost, kterou převyšují ostatní – například vytvoří výborný web, marketingovou kampaň atd. To jim umožní získat zdravé sebevědomí, což je u nás obecně problém ve srovnání se zahraničím. Spolužáci i učitelé je začnou lépe vnímat, protože něčeho dosáhli. Výsledkem je, že díky tomu mohou mít studijní výsledky dokonce lepší než předtím. A o to nám jde – aby si každý našel, v čem vyniká, pro co se hodí a tuto svou dovednost dále rozvíjel – na základě toho si pak může najít vhodnou práci. Kdo neumí jednat s lidmi, nepůjde přece dělat manažera nebo personalistu. A pokud ano, tak to je právě příklad špatné volby povolání. Lidé by měli rozvíjet své silné stránky, ne se trápit pokusem o rozvoj dovedností, ve kterých mohou být vždy maximálně jen průměrní.

Zmínil jste, že v rámci programu JA firma si studenti zakládají a vedou vlastní firmu. Jaké jsou jejich podnikatelské nápady?

Produkt, který z firmy vzejde, pro nás není tolik důležitý, jde nám zejména o ten vzdělávací proces – jak se s podnikáním a jeho nástrahami studenti vypořádají. Takže tolik neřešíme, zda je výstupem prodej baget ve škole nebo vývoj něčeho úplně nového, inovativního. Důležité je říci, že to nejsou start-upy a my nejsme inkubátor, který by pouštěl do světa nové firmy. Naším úkolem je otevřít mladým oči, aby viděli příležitosti – mnozí studenti ani netuší, že by podnikat či vést tým zvládli.

Nous Vous – děvčata z nábytkářského učiliště z Kateřinek Liberec - letošní vítězky soutěže Skills for the Future. Foto: JA Czech

O zisk se pěkně podělit

Promítá se do jejich nápadů i společenská prospěšnost, nebo se studenti „ženou“ za bohatstvím?

JA Firma neslouží k tomu, aby na ní mohl někdo vydělat, proto ani nenaplňuje definici podnikání jako takového, tedy dlouhodobé činnosti vykonávané za účelem zisku. Naše podnikání vzniká za účelem vzdělávání a navíc na omezenou dobu – oni tu firmu během školního roku musí založit i zlikvidovat, aby si prošli celým jejím cyklem. Nicméně, v rámci projektu studenty seznamujeme s principy CSR. Ne že bychom je nutili, ale nabádáme je k tomu, aby přispívali z kladného finančního přebytku na nějakou obecně prospěšnou aktivitu. Žáci pak přispějí například na místní domov důchodců či kojenecký ústav.

Snažíte se tedy u nich budovat kladný vztah k dárcovství?

Dnes se hodně mluví o tom, jak vést lidi k dárcovství, k dobrovolnictví. Je to jeden z klíčů i v naší činnosti – my studenty nenaučíme jen darovat, ale učíme je, aby věděli, co znamená peníze vydělat, a když už peníze vydělají, že mohou přispět na něco dobrého. Když se naučí darovat v mládí, je zde velká pravděpodobnost, že to budou dělat dál. Já mohu teď dát korunu na charitu, ale také ji mohu vložit do vzdělávání mladých. Oni možná hned první rok přispějí jen malou částkou, ale budou vědět, že je dobré myslet na ostatní. A až pak začnou opravdu vydělávat, budou přispívat třeba i vyššími částkami, protože už od dob svého studentského podnikání budou vědět, že je to potřeba.

studenti, kteří prošli vašimi programy, výhodu při dalším uplatnění? Sledujete to nějakým způsobem?

V České republice to zatím nejde úplně jednoduše, máme však spoustu studií například z Velké Británie a Švédska, ze kterých vyplývá, že absolventi našich programů mají po 20 letech vyšší průměrné mzdy, zaměstnávají více lidí, větší procento z nich podniká oproti stejné kategorii, která naše programy neabsolvovala. V ČR máme přes 350 000 absolventů, s těmi úspěšnými, aktivními či vítězi soutěží zůstáváme v kontaktu. Máme také mezinárodní absolventskou organizaci JA Alumni. Její česká větev se velmi úspěšně rozvíjí a je jednou z nejaktivnějších v rámci Evropy. Díky tomu můžeme sledovat, kam to dnes již dospělí absolventi dotáhli a jak se jim daří zkušeností využívat – někteří aktivně spolupracují při své práci s ostatními z jiných zemí, síťování funguje ale i v mezilidských vztazích. Jak říká naše vize, měníme životy – to, čím si studenti s JA projdou, je nenahraditelnou životní zkušeností.

Ve žlutých tričkách jsou členové JA Alumni Czech, absolventi programů JA Czech, na snímku na veletrhu studentských firem, kde pracovali jako dobrovolníci. Foto: JA Czech

Neziskovka je firma bez majitele

Jste neziskovka, ale zároveň učíte podnikat. Jak to jde dohromady?

To je trochu potíž, spousta lidí si myslí, že JA Czech je komerční subjekt, a tak musíme často vysvětlovat, že jsme obecně prospěšnou společností. Nahrává tomu zřejmě fakt, že spolupracujeme s firmami, máme spoustu mezinárodních partnerství a přicházíme do styku s osobami a subjekty, které třeba ani neziskový sektor neznají. A je zajímavé sledovat, jak ho vnímají. Velmi často (a velmi neoprávněně) bývá třetí sektor bohužel vnímán jen jako spolek tří nadšenců, kteří se rozhodli, že zachrání les, či jako místo, kam si člověk vyčerpaný byznysem jde odpočinout, moc se tam neplatí a vlastně se tam ani moc nepracuje.

Ano, to máte bohužel pravdu.

Z mého pohledu je ale jediným rozdílem oproti firmě to, že za neziskovkou není majitel, který si z ní odnáší zisk. I neziskovka musí být profesionální – očekávají se od nás výkony jako od běžných „ziskovek“, působíme na stejném pracovním trhu, potřebujeme stejně kvalitní lidi, a když už jim nemůžeme tolik zaplatit za kvalitně odvedenou práci, musíme se snažit najít jiné způsoby, jak jim to vykompenzovat. V dnešní době lidé kromě výše částky na výplatní pásce velmi oceňují flexibilitu, možnost práce z domova a hlavně možnost dělat smysluplnou práci a ztotožnit se s vizí dané organizace. Pro nastupující generaci, se kterou pracujeme, to platí o to více. Z mého pohledu na to dnes většina firem a manažerů zatím není vůbec připravena.

JA Czech vedete už skoro 8 let, jak jste zmínil. Co vás žene do další práce?

Člověk někdy už padá únavou a vyčerpáním, třeba právě z toho, jak firmy nás neziskové organizace vnímají, a že nás mnohdy neberou jako sobě rovné partnery. Naopak nejvíce mě do další práce motivuje, když vidím, kam se našim studentům a absolventům podařilo dostat. Je skvělé pozorovat, jak se z těch znuděných puberťáků stávají zdravě sebevědomí mladí podnikatelé, kteří prezentují své úspěchy v angličtině na našem evropském finále. To mi vždy dodá energii a chuť do další práce.

Josef Müller 

ředitel neziskové organizace Junior Achievement Czech

kaja-portret_sn.png

Autor článku

Karolína Kratochvílová

Nadace Neziskovky.cz

Karolína je šéfredaktorka Světa neziskovek. Baví ji pomáhat s komunikací neziskovým organizacím a občanským iniciativám, které kopou za užitečné myšlenky. Naposledy třeba v dresu TEDxPrague nebo při přípravě kampaně Suchej únor. Část roku 2019 Karolína strávila v USA, kde jako Fulbrighter pracovala na fundraisingové komunikaci Water for Good.

Další články autora (60)

Zůstaňte v obraze

Držte krok se Světem neziskovek, ať vás nepředběhne. To nejzajímavější vám ve správnou chvíli pošleme e-mailem:

Partneři Světa neziskovek

Ani Svět neziskovek se neobejde bez cookies - abyste si tenhle web opravdu vychutnali.
A o ochraně dat chci zjistit víc.