Inspirujeme
ke změně

Chcete přežít v  komerčním světě? Zaměřte se na zákazníka

Jitka Čechová 26. 4. 2017 Lidé 4 minut

Proč je pro úspěch na trhu kritické umět říct, kdo jste a co děláte? Jakou roli hraje byznys v podpoře neziskovek a rozvoji udržitelnosti? Přečtěte si názory odborníků i jedné neziskovky, která se učí plavat ve stejné vodě jako firmy. Co se musíte naučit na cestě k finanční nezávislosti?

Proč je pro úspěch na trhu kritické umět říct, kdo jste a co děláte? Jakou roli hraje byznys v podpoře neziskovek a rozvoji udržitelnosti? Přečtěte si názory odborníků i jedné neziskovky, která se učí plavat ve stejné vodě jako firmy. Co se musíte naučit na cestě k finanční nezávislosti?

 V Maturu vstupem mezi firmy získali větší sebevědomí a daří se jim. Foto: Maturus, o.p.s.

Maturus dělá skvělou grafiku a trénuje v ní ostatní. Za jejich výsledky stojí kreativní lidé s handicapem. Do vínku dostal Maturus startovací finanční podporu Nadace Jedličkova ústavu, která ho v roce 2010 založila, a její agendu novoročenek. Provozní náklady pokryly v prvních letech státní příspěvky, evropské fondy, firemní granty, dary, dále výtěžky z prodeje grafiky. Od začátku ale bylo zřejmé, že z nejistých grantů nelze žít napořád. V Maturu se rozhodli postavit na vlastní nohy - vykročit z čistě neziskových vod a vydat se do byznysu. I přesto, že řada jejich zákazníků jsou neziskovky.

„Vedle našeho zaměření na spokojeného zaměstnance – tedy naší cílovou skupinu – jsme se začali více orientovat i na spokojeného zákazníka. Protože jenom ten se vrátí a dá nám opět práci,“ vysvětluje Jitka Čechová, ředitelka Maturu. Co na tom bylo nejtěžší? „Získat důvěru. Zbavit potenciálního zadavatele práce předsudků a obav. Při kontaktu s velkým firmami jsme naráželi na jejich špatnou zkušenost se spolehlivostí neziskovek. Ta se týkala hlavně složité komunikace, nedodržování termínů a špatné kvality služeb. Když se nám podařilo firmu ujistit, že vše proběhne profesionálně, byla naše veřejně prospěšná činnost už jen skvělým bonusem,“ dodává.

Na cestě k soběstačnosti

Komunikace s komerčním světem znamená naučit se používat „jejich jazyk“. Dokázat výsledek činnosti vyhodnocovat, kvantifikovat. Obecně platí, že neziskovka by měla mít jasně formulované poslání a vizi. A je jedno, zda komunikuje s firmou jako potenciálním zákazníkem, nebo dárcem. Vyplatí se občas se zastavit a rekapitulovat. Proč jste tady, co děláte a kam kráčíte. A co jste schopni a ochotni pro to udělat.

„Získali jsme vyšší sebevědomí. I když máme různé handicapy, můžeme svojí prací měnit svět. Smyslem firmy je generovat zisk. My chceme ukázat, že práce lidí s postižením může být stejně kvalitní jako práce tzv. zdravých,“ uzavírá Jitka Čechová nadšeně.

Jakou roli hraje byznys v podpoře neziskovek a rozvoji udržitelnosti?

setinova
 

Markéta Šetinová

Business Development Manager, Asociace společenské odpovědnosti

„Partnerství napříč sektory je pro udržitelný rozvoj klíčové. Shoduje se na tom i OSN a do nových Cílů udržitelného rozvoje poprvé ve velkém zapojuje i soukromý sektor. Ač se tato spolupráce často redukuje na financování, potenciál je mnohem větší. Poradenství, společné projekty nebo lokalizace globálních politik udržitelnosti - nezisk má byznysu co nabídnout. Na příkladech z Česka i světa čím dál častěji vidíme, že si to firmy uvědomují a neziskové organizace jsou jim v jejich udržitelných aktivitách důležitým partnerem.“

 

Lukáš Novák

Předseda správní rady Nadace Neziskovky.cz

„V čem je tato spolupráce přínosná pro neziskovky, je asi jasné: umožňuje jim naplňovat jejich poslání, pokud jde
o spolupráci dlouhodobou, dává jim prostor pro rozvoj. Nejedná se ale o jednostrannou záležitost. Firmám, pokud s neziskovým sektorem spolupracují smysluplně, pomáhá tato spolupráce zdůraznit hodnoty, na kterých stojí jejich firemní filozofie nebo značka, dotvářet a upevňovat firemní kulturu nebo nabídnout zajímavou přidanou hodnotu svým zaměstnancům, klientům nebo zákazníkům.“

Autor článku

Jitka Čechová

Maturus, o.p.s.

Zůstaňte v obraze

Držte krok se Světem neziskovek, ať vás nepředběhne. To nejzajímavější vám ve správnou chvíli pošleme e-mailem:

Partneři Světa neziskovek

Ani Svět neziskovek se neobejde bez cookies - abyste si tenhle web opravdu vychutnali.
A o ochraně dat chci zjistit víc.