Inspirujeme
ke změně

Sociální inovace: výzva ke změně!

Markéta Pěchoučková 1. 6. 2015 Inovace 3 minut

Ministerstvo práce a sociálních věcí v roce 2013 zahájilo aktivní podporu sociálních inovací. Vznikly tak dvě unikátní pilotní výzvy, které se poprvé v ČR, a zároveň také poprvé v EU, systémově zaměřovaly na podporu sociálních inovací. A co si pod pojmem sociálních inovací vlastně představit? MPSV se opírá o základní definici, která spočívá v hledání účinnějších, efektivnějších, udržitelnějších a spravedlivějších řešení, která reagují na naléhavé společenské potřeby.

Ministerstvo práce a sociálních věcí v roce 2013 zahájilo aktivní podporu sociálních inovací. Vznikly tak dvě unikátní pilotní výzvy, které se poprvé v ČR, a zároveň také poprvé v EU, systémově zaměřovaly na podporu sociálních inovací. A co si pod pojmem sociálních inovací vlastně představit? MPSV se opírá o základní definici, která spočívá v hledání účinnějších, efektivnějších, udržitelnějších a spravedlivějších řešení, která reagují na naléhavé společenské potřeby.

V rámci výzev se o podporu ucházela neobvykle široká škála projektů. Přestože bylo nakonec podpořeno jen 20 z nich, jejich tematický záběr zaměstnal mnoho odborníků napříč různými disciplínami a obory. Hodnotitelé nakonec mezi vybrané projekty zařadili sociální inovace, které mají pomoci mnohým cílovým skupinám. Například osobám zdravotně postiženým by měla v běžném životě pomoci aplikace, která nahradí tlumočníka znakového jazyka a usnadní tak komunikaci neslyšících v terénu. Stejně tak projekt zaměřený na změnu výcviku psů asistentů, kteří by měli pomoci širší skupině zdravotně postižených osob.

Podpořen byl například i nový způsob zaměstnávání propuštěných osob z výkonu trestu odnětí svobody, který má vést k minimalizaci jejich finanční závislosti na veřejných zdrojích. Za pomoci studentů z Vyšší odborné školy sociální byla řešena také otázka zvýšení pracovní kvalifikace lidí bez domova včetně zajištění pracovní praxe. Mezi dalšími inspirativními příklady sociálních inovací může být uveden projekt na zavedení mikrofinančních půjček k podpoře nejenom sociálních podniků, či projekt, jehož předmětem je zvýšení vzájemné podpory neziskového sektoru a firem s důrazem na nefinanční dary ze strany komerčních subjektů.

Nové zkušenosti, získané během hodnocení přihlášených žadatelů, MPSV využilo ke spuštění Operačního programu Zaměstnanost 2014 - 2020, ve kterém téma sociálních inovací získalo významný prostor a stejně tak i nezanedbatelnou finanční částku na podporu dalších zajímavých projektů. Připravované výzvy budou otevřené co nejširšímu okruhu projektů, které využívají aktivní partnerství, přinášejí nová řešení, postoje a udávají nový směr. Důraz je kladen na jejich přínos a sociální dopad. Plné znění první výzvy, včetně podmínek předkládání projektů bude uveřejněno na stránkách Evropského sociálního fondu (www.esfcr.cz) v září 2015.

Zároveň se chystají semináře, konzultace či kreativní workshopy pro hledané inovátory. Vzniká také praktická příručka, která se sociálním inovacím věnuje. Vyjde až během června, nicméně malá ochutnávka je pro Vás připravena už v článku s názvem "Sociální inovace: co to vlastně je?" v tomto čísle Světa neziskovek.

Autor článku

Markéta Pěchoučková

Ministerstvo práce a sociálních věcí

Zůstaňte v obraze

Držte krok se Světem neziskovek, ať vás nepředběhne. To nejzajímavější vám ve správnou chvíli pošleme e-mailem:

Partneři Světa neziskovek

Ani Svět neziskovek se neobejde bez cookies - abyste si tenhle web opravdu vychutnali.
A o ochraně dat chci zjistit víc.