Inspirujeme
ke změně

Příznivci památek rozproudili Výstaviště

Karolina Fialová 6. 11. 2015 Lidé 5 minut

Dejte minulosti budoucnost, tak znělo motto letošního 4. ročníku mezioborového veletrhu obnovy, financování, využití a řemesel PAMÁTKY 2015, který se konal od 22. do 23. října 2015 opět na výstavišti v pražských Holešovicích. Letošním kořením veletrhu se stal souběh se 17. ročníkem nejvýznamnější středoevropské přehlídky designu a užitého umění DESIGNBLOK 2015, který obsadil přední část pavilonů. Účasti na veletrhu Památky 2015 to ale vůbec neubralo, ba naopak davy lidí proudily po celém areálu holešovického Výstaviště. A co příchozím letošní ročník nabídl?

Dejte minulosti budoucnost, tak znělo motto letošního 4. ročníku mezioborového veletrhu obnovy, financování, využití a řemesel PAMÁTKY 2015, který se konal od 22. do 23. října 2015 opět na výstavišti v pražských Holešovicích. Letošním kořením veletrhu se stal souběh se 17. ročníkem nejvýznamnější středoevropské přehlídky designu a užitého umění DESIGNBLOK 2015, který obsadil přední část pavilonů. Účasti na veletrhu Památky 2015 to ale vůbec neubralo, ba naopak davy lidí proudily po celém areálu holešovického Výstaviště. A co příchozím letošní ročník nabídl?

Dobové šaty nevisely pouze na figurínách, ale většina z nich se působivě procházela po areálu. Foto: Incheba Expo Praha

V duchu úspěšného minulého ročníku pořadatel INCHEBA EXPO PRAHA kladl důraz na rozmanitou skladbu vystavovatelů, z nichž mnozí připravili řadu interaktivních ukázek. „Máme radost, že se i letos veletrh stal dostaveníčkem lidí, které památky zajímají, ať už z profesionálního hlediska či z vlastního zájmu. Multioborovost veletrhu se jasně prokázala i ve struktuře vystavovatelů, kde kromě prezentace řady známějších i zcela neznámých památek movitých i nemovitých a jejich současného využití dominovaly obdivované ukázky tradičních řemesel,“ vylíčila manažerka veletrhu Pavla Bubeníková a dále upozornila: „Důstojnou součástí veletrhu bylo i mnoho zajímavých doprovodných akcí, vedle mnoha tematických přednášek jmenujme alespoň jednu z výstav - unikátní maketu nejstaršího tisku z 15. století ze sbírek Městské knihovny.“

Mezi vystavovateli měli na první pohled největší zastoupení stánky se zástupci měst, městských částí a krajů, kteří prezentovali přístupy k ochraně památek ve svém regionu. Představit svou práci přišli i velcí hráči na poli kultury jako Muzeum hlavního města Prahy nebo Národní památkový ústav. Některé stánky kromě pěkné vizuální prezentace poskytly návštěvníkům i nevšední zážitek jako např. výstava Ateliéru Móda minulostí, kde vystavovatelky názorně představily dámské společenské šaty z 19. století přímo na sobě. Tradičně na výstavišti nechyběly ukázky v segmentu řemesel, a tak bylo možné podívat se na foukání tradičních skleněných figurek, předvádění tradičních technik vyšívání nebo ukázky stavby, ladění a rekonstrukce varhan.

Na veletrhu se každý z vystavujících snažil neotřele předvést svůj um. Foto: Incheba Expo Praha

Na veletrhu nechyběli ani zástupci neziskových organizací, kteří se věnují kulturním tématům a předně zachování kulturního dědictví. Za zmínku stojí velký stánek Institutu pro památky a kulturu, o.p.s., který provozuje portál PROPAMÁTKY. Nechyběl ani Klub Za starou Prahu, který se od svého vzniku v roce 1900 věnuje nepřetržitě ochraně památek v Praze. Své místo zde našly i stánky menších neziskovek, které ale hrají nezastupitelnou roli hlavně v místě svého působení jako například Občanské sdružení na ochranu památek v Dolních Chabrech nebo Občanské sdružení Za záchranu kostela sv. Jiljí a další.

Členové spolku Poutní cesta Hájek, z.s. vzali návštěvníky přímo na poutní cestu pomocí výstavy fotografií jednotlivých zastavení pana Míly Křížka. Každý návštěvník si pak mohl domů odnést novou edici mapy poutní cesty. „Naší účastí na veletrhu Památky jsme chtěli návštěvníkům představit stále opomíjenou unikátní památku - barokní poutní cestu do Hájku. Z původních dvaceti kaplí, které cestu lemovaly, se do dnešního dne dochovalo pouhých jedenáct. Kaple jsou většinou veřejnosti známé, ale vždy překvapí, že patří do nějakého celku a že na konci této cesty stojí dnes nejstarší loreta v Čechách,“ popisuje Kateřina Pořízková ze spolku a dodává, v čem vidí smysl aktivní prezentace na veletrhu: „veletrh se stále rozrůstá a je jednou z mála možností představit veřejnosti na jednom místě snahu všech různých organizací, ať již státních či neziskových, o záchranu našeho kulturního dědictví“.

Prezentace na veletrzích patří mezi klasické marketingové nástroje, které již dlouhou dobu využívají mnohé firmy, a proto je skvělé, že se stále více mezi vystavovateli objevují i neziskové organizace, které jsou důležitými partnery komerčnímu i státnímu sektoru v dané oblasti. Tuto skutečnost si uvědomuje i pořadatel veletrhů na výstavišti v Holešovicích a každoročně na veletrzích nabízí neziskovkám možnost vystavovat za zvýhodněných podmínek. Veletrhy představují skvělou možnost, jak se prezentovat širší veřejnosti. Nebuďte jen pasivním návštěvníkem a zúčastněte se!

Autor článku

Karolina Fialová

Nadace Neziskovky.cz

Zůstaňte v obraze

Držte krok se Světem neziskovek, ať vás nepředběhne. To nejzajímavější vám ve správnou chvíli pošleme e-mailem:

Partneři Světa neziskovek

Ani Svět neziskovek se neobejde bez cookies - abyste si tenhle web opravdu vychutnali.
A o ochraně dat chci zjistit víc.