Inspirujeme
ke změně

Pestrost Miami na vlastní kůži

Katarína Klamková 6. 11. 2015 Inovace 8 minut

Katarína Klamková se o programu Community Solutions dozvěděla úplnou náhodou, byl to jeden z těch e-mailů, které automaticky ignorovala. Až o jedné neděli narychlo lustrovala maily před smazáním a otevřela ho. Program ji zaujal svým nastavením a praktičností, čtyři měsíce se zdály být realistické a zároveň dostatečně dlouhé na získání odstupu a nabytí novými podněty. A tak poprvé od roku 2004 přerušila roli ředitelky v neziskovce IQ Roma servis a vyrazila. Nejen o tom, jak se její představy o Miami lišily od skutečnosti, píše ve svém článku.

Katarína Klamková se o programu Community Solutions dozvěděla úplnou náhodou, byl to jeden z těch e-mailů, které automaticky ignorovala. Až o jedné neděli narychlo lustrovala maily před smazáním a otevřela ho. Program ji zaujal svým nastavením a praktičností, čtyři měsíce se zdály být realistické a zároveň dostatečně dlouhé na získání odstupu a nabytí novými podněty. A tak poprvé od roku 2004 přerušila roli ředitelky v neziskovce IQ Roma servis a vyrazila. Nejen o tom, jak se její představy o Miami lišily od skutečnosti, píše ve svém článku.

Katarína na své velké cestě. Foto: Archiv Kataríny Klamkové

Od e-mailu až na letiště

Motivem mého přihlášení byla touha provětrat hlavu, nasát inspiraci i potřeba odstupu, nadhledu a regenerace po několikaletém náročném pracovním vytížení. Také jsem měla kvůli věkovému omezení letos poslední možnost se přihlásit. Program je určen profesionálním lídrům z 67 způsobilých zemí v rámci čtyř tematických oblastí: Gender, Transparentnost a odpovědnost, Životní prostředí a Tolerance a řešení konfliktů, poslední téma jsem zvolila já.

V roce 2015 je nás v programu celkem 55, z České Republiky je to kromě mě také Rad Bandit z Jako doma, o.p.s., který je v Seattlu. První týden jsme strávili společně na seminářích ve Washingtonu a pak nás rozptýlili prakticky po celých USA, dle našeho zaměření a možností. Mně byla zaměřením nejblíže Florida Immigrant Coalition (FLIC) v Miami na Floridě. FLIC je regionální střešní organizace asi 60 neziskovek věnujících se podpoře imigrantů, její hlavní agendou je advokacie a podpora členských organizací. Florida, hlavně její jižní část, má významné zastoupení imigrantů z Karibiku a Latinské Ameriky, kromě Mexičanů, zde našlo svůj domov velké množství lidí z Kuby, Haiti, Kolumbie, Venezuely, Hondurasu, Nicaraguy a dalších zemí. Hlavním jazykem, kterým se v Miami dorozumíte, je proto spíše Španělština, případně Kreolština.

Moje denní rutina

Ve FLICu se osobně podílím na zvyšování povědomí o existenci programu finančně dostupného vysokoškolského vzdělání pro mladé imigranty, a to specificky i ty, jež nemají legální status, jsou tzv. „undocumented“. Pomáhám i s realizací tzv. Klinik, velkých jednodenních poradenských akcí, obvykle organizovaných v místních kostelech, které mají dobrou infrastrukturu komunitních center v různých etnických částech Miami jako je Little Haiti, Little Havana atp. Kliniky pomáhají k získání občanství, či v dalších potřebných, zejména právních záležitostech. Organizaci též pomáhám s náborem dobrovolníků, členů, či s přípravou Kongresu, což je každoroční výjezdné členské shromáždění s workshopy a happeningy. Každé úterý a čtvrtek večer pak dělám dobrovolníka večerních kurzů angličtiny pro místní farmáře ve městě Homestead. Je to pro mě lidsky nesmírně cenná zkušenost přímých rozhovorů a přátelství s klienty FLICu, jejich životními osudy i sny.

Můj den tady se de facto neliší od běžného pracovního dne v Česku, ale samozřejmě na mých bedrech neleží tolik odpovědnosti a tedy stresu. Až 35 hodin týdně pracuji pro hostitelskou organizaci FLIC a cca 10 - 16 hodin týdně věnuji studiu a reflexi či plánování. Součástí programu, kromě pracovní zkušenosti, je i online vzdělávání v rámci Community Leadership Institutu v tématech jako Interkulturní spolupráce, Etický Leadership, Management konfliktů, Networking a komunikace, Strategické plánování a Motivační Leadership a zpracování a veřejná prezentace Osobního plánu lídra. Materiály a lektoři jsou kvalitní, a pokud se tématům seriózně věnujete, získáte cenné nové podněty.

Na jedné z akcí organizace FLIC v Miami. Foto: Archiv Kataríny Klamkové

Chuť Karibiku v USA

Ve volných chvílích si užívám slunné počasí, hodně plavu, nadchly mě také veřejné, tzv. komunitní lekce jógy v místních parcích. Zajímavá je i transformace původního etnického ghetta Wynwood na centrum alternativního umění, soukromých galerií, kaváren, drobných pivovarů. Denně sem přichází množství turistů i místních užívat volný čas a původně nebezpečná čtvrť je dnes ikonou města. Miami je bohužel značně přeplněné auty, bez něj jste značně limitováni, vzdálenosti jsou zde velké, stejně tak i zácpy a problémy s parkováním. Veřejná doprava v Miami není zrovna jednoduchá a lákavá, je evidentně určená pro nejchudší vrstvy. Samozřejmostí je však trpělivost a přátelskost řidičů, kteří jakoby vozili své známé, ne cizí lidi.

Původní představy se ale nakonec lišily od skutečnosti. Miami není zrovna intelektuální město, říká se, že Miami je spíše životní styl. Oslní vás oceán a pláže, skvělé počasí, kulturní pestrost, chuť Karibiku, rozvoj, který přináší pracovní příležitosti i méně kvalifikovaným skupinám. Ale není to New York - vzrušující inovace a inspirace jako v americkém seriálu se nekonají. Překvapuje mě jistá materialistická povrchnost životního přístupu a stylu. Lidé jsou milí, ale do určité míry hodně zahleděni do svých záležitostí a potřeb.

Paradoxy místních neziskovek

Nezisková organizace, ve které pracuji, je fajn, ale zdaleka nesplňuje profesionální standardy, které si v současnosti nastavuje hodně neziskových organizací v Česku, jak v manažerských, administrativních oblastech, tak i v efektivitě, výsledcích a kvalitě služeb a jejich měření. Na jednu stranu se snaží, ale nejsou důslední, a přátelský přístup jim často brání se posunout. Myslím, že máme silněji vyvinuté kritické myšlení a s tím spojenou upřímnost, oboje je cenné. V komunikaci zde sleduji příliš velké množství pochval, hýření pozitivními vyjádřeními na povrchu a přitom mnoho nespokojnosti ve skrytu. Raději zůstaňme těmi věčně si stěžujícími, frustrovanými Čechy, jak se někdy povídá, než umělými, přetvařujícími se „pozitivními zombíky“, jak tento stav nazval jeden můj současný kolega z Miami. Na druhou stranu, kulturní diverzita, její přínos a hodnota jak společnosti, tak i ekonomice se zde bezesporu cení a vyzdvihuje. Ekonomika a Miami samotné ale roste, a to právě možná díky imigrantským komunitám, včetně movitých podnikatelů, developerů a investorů z řad imigrantů.

Uvědomila jsem si zde, že celá moje bytostní touha po neustálém zdokonalování, progresu, inovacích a inspiracích přesáhla zdravou míru a potřebuje být nasměrovaná jinak. Učím se cenit nedokonalost, která vytváří vzájemnou blízkost a dostupnost, je lidská. Učím se z chyb, procesů a reakcí v hostitelské organizaci, vím, že mám sama blízko k mnohým pastem. Učím se z pohnutek podřízeného, z toho jak vnímám či potřebuji zpětnou vazbu, včetně uznání, z mezer v delegování, z potřeby komunikace, či nedostatku komunikace v kontextu.

Florida Americans! - Katarína s americkou kolegyní. Foto: Archiv Kataríny Klamkové

Zpátky s konferencí i dominem

Po návratu chci uspořádat interní vzdělávací konferenci IQ Roma servisu - dvoudenní vzdělávací workshopy pro všechny zaměstnance a dobrovolníky IQ Roma servisu, případně pak i další skupiny. Plánuji si s našimi pedagogy také v klidu opět prostudovat populární vzdělávání, zejména práci Paula Freireho, brazilského pedagoga, jehož teorie pedagogiky osvobození, např. kniha Pedagogika utlačených (1972), má zde rozsáhlé využití a vliv.

Chci zkusit více vědomě aplikovat tato doporučení do komunitního vzdělávání s Romy, jak s mládeží, tak s dospělými. Mám v plánu také pokračovat v budování aktivní komunitní práce a organizování mladých romských studentů Gendalos a jejich rodičů. Zkusím nejen romské muže nadchnout pro hru domino, nabízet vynikající kubánskou kávu a latinskoamerické pochoutky v naši nové kavárně Amaro Records v Brně i organizovat komunitní lekce jógy, spojené například se získáváním majoritních rodičů pro podporu inkluzivního vzdělávání. A možná jednou přispěji k tomu, že z ghett a vyloučených lokalit budou mimo jiné i ikony kreativity, umění, lokálního podnikání a centra společenského života, jak je tomu ve Wynwoodu v Miami. A nezapomenu, pravidelně chodit plavat, byť v zasmušilé veřejné plovárně, protože díky Miami vím, jak blahodárný vliv to má…


Community Solutions Program je program amerického Ministerstva zahraničních věcí (Bureau of Educational and Cultural Affairs of the U. S. Department of State), implementovaný mezinárodní neziskovou organizací IREX. Více informací o programu naleznete na webových stránkách organizace.

Autor článku

Katarína Klamková

IQ Roma servis

Zůstaňte v obraze

Držte krok se Světem neziskovek, ať vás nepředběhne. To nejzajímavější vám ve správnou chvíli pošleme e-mailem:

Partneři Světa neziskovek

Ani Svět neziskovek se neobejde bez cookies - abyste si tenhle web opravdu vychutnali.
A o ochraně dat chci zjistit víc.