Inspirujeme
ke změně

Občerstvení u neziskovky

Miroslava Nebuželská 30. 7. 2016 Management 3 minut

Vyrazí-li sportovní klub s dětmi na zápas a platí jim stravování v hotelu, je toto stravování daňově uznatelné? V případě, že klub pořádá soustředění pro děti, které si děti hradí, a v rámci pobytu se kupují nápoje – jsou daňově uznatelné? A do třetice – pořádá-li sportovní klub Mikulášskou akci pro děti (bez vstupného) a platí dětem balíčky + občerstvení, bude se jednat o uznatelný náklad?

Vyrazí-li sportovní klub s dětmi na zápas a platí jim stravování v hotelu, je toto stravování daňově uznatelné? V případě, že klub pořádá soustředění pro děti, které si děti hradí, a v rámci pobytu se kupují nápoje – jsou daňově uznatelné? A do třetice – pořádá-li sportovní klub Mikulášskou akci pro děti (bez vstupného) a platí dětem balíčky + občerstvení, bude se jednat o uznatelný náklad?

Odpověď:

Občerstvení dle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“), § 25 odst. 1 písm. t) není daňově uznatelným nákladem, nicméně u spolku k příliš časté aplikaci tohoto ustanovení nedochází.

U spolku nedojde příliš často k tomu, že by vůbec musel daňovou uznatelnost občerstvení, resp. obecně nákladů na hlavní činnost posuzovat. V případě, že náklady v nepodnikatelské činnosti spolku jsou vyšší než výnosy, nejsou tyto výnosy předmětem daně z příjmu a tedy i všechny náklady v činnosti jsou daňově neuznatelné. A pak je struktura těchto nákladů z pohledu daně z příjmů nezajímavá. To je pravděpodobně nejčastější praktický případ u spolku.

Dalším poměrně častým případem jsou projekty, na které spolek dostává dotaci a v rámci rozpočtu dotace je i krytí nákladů na občerstvení. Dotace není u spolku předmětem daně a proto i v tomto případě jsou všechny související náklady nedaňové a není třeba jednotlivě posuzovat.

Obdobná situace nastává i v případě úhrady občerstvení z osvobozeného daru. Pokud by spolek byl v dané nepodnikatelské (většinou hlavní) činnosti v zisku a nešlo by o úhradu z dotace či osvobozeného daru, teprve pak by byly související příjmy předmětem daně a teprve potom musí spolek posuzovat náklady z pohledu daňové uznatelnosti. Posuzuje je stejným způsobem jako např. podnikatelský subjekt, pravidla se neliší. Danově uznatelným může být náklad, pokud ho ve finále uhradí někdo jiný [viz § 24 odst. 2 zc) ZDP]. Tedy například pokud si děti hradí soustředění a spolek bude mít jasně napsáno, že cena kryje definované občerstvení (nápoje), pak toto občerstvení může být daňově uznatelným nákladem.

Tedy u občerstvení je vždy třeba zvažovat, zda je součástí ztrátové nepodnikatelské činnosti nebo je hrazeno z dotace nebo je hrazeno z osvobozeného daru (příspěvku na hlavní činnost spolku) nebo je hrazeno z účastnického poplatku apod. V těchto případech není třeba občerstvení nijak zvláště řešit. Pokud jde o ziskovou činnost a náklad není hrazen žádným z uvedených způsobů, pak je třeba občerstvení klasifikovat jako daňově neuznatelný náklad.

Autor článku

Miroslava Nebuželská

Spolupracovnice Wolters Kluwer ČR, a. s.

Zůstaňte v obraze

Držte krok se Světem neziskovek, ať vás nepředběhne. To nejzajímavější vám ve správnou chvíli pošleme e-mailem:

Partneři Světa neziskovek

Ani Svět neziskovek se neobejde bez cookies - abyste si tenhle web opravdu vychutnali.
A o ochraně dat chci zjistit víc.