Inspirujeme
ke změně

Když neziskovky sbírají vavříny

Aleš Mrázek 10. 3. 2015 Komunikace 9 minut

Poslední měsíce starého a první měsíce nového roku jsou v neziskovém sektoru vždy obdobím předávání nejrůznějších cen a ocenění. Jejich počet neustále roste a spolu s tím se rozšiřuje i škála oborů a aktivit, na které se zaměřují. Předávání nejrůznějších sošek, plaket, diplomů a s nimi spojených šeků nebo dalších odměn je zkrátka v neziskovém sektoru velkým fenoménem.

Poslední měsíce starého a první měsíce nového roku jsou v neziskovém sektoru vždy obdobím předávání nejrůznějších cen a ocenění. Jejich počet neustále roste a spolu s tím se rozšiřuje i škála oborů a aktivit, na které se zaměřují. Předávání nejrůznějších sošek, plaket, diplomů a s nimi spojených šeků nebo dalších odměn je zkrátka v neziskovém sektoru velkým fenoménem.

Přesně před rokem jsme se na stránkách Světa neziskovek věnovali tématu konkurence v neziskovém sektoru. Odpovědi, které jsme tehdy na naši anketu obdrželi, ukázaly, že se české neziskovky už naučily vnímat konkurenci jako součást každodenní reality, avšak bez velkého nadšení. Poučky o potřebnosti a prospěšnosti konkurenčního prostředí vnímají lidé z nezisku spíše jen jako fráze, bez kterých by se docela dobře obešli. Tam, kde jde o poslání, ideje a konání dobra, se prostě téma konkurence stále nějak nenosí. Podobný bývá často pohled dárců, kterým jde o podporu konkrétního účelu nebo skupiny lidí – nechápou, proč by na tomto poli mělo soutěžit více subjektů. 

Nabízí se samozřejmě otázka, jak do tohoto kontextu zapadá obliba soutěží, jejichž podstatou je poměřování kvality, výkonnosti nebo obliby. Odpověď tkví v tom, že soutěže z neziskovek ukazují vždy jen to nejlepší. Veřejnost se málokdy dozví, kdo všechno se do té či oné soutěže přihlásil a zůstal v poli poražených. Publicity se dostane zpravidla jen oceněným vítězům, maximálně ještě tak nominovaní mohou doufat, že se budou moci mihnout v odlesku jejich slávy. Vyznění soutěží je tak prakticky vždy pozitivní, a to třeba i navzdory stavu v hodnoceném oboru. Navíc soutěže odrážejí aktuální trendy, hodnotí se v nich ponejvíce inovativnost, kreativita a podobné hodnoty, které jsou právě „in“.

Obecně vzato dělají nejrůznější soutěže a ocenění neziskovému sektoru dobré jméno. Ukazují, že se neziskovky zabývají širokou škálou aktivit a navíc to umějí dobře. Tato popularizační role soutěží bezesporu přispěla k tomu, že veřejnost dnes už neziskové organizace nevnímá jen jako partičky kamarádů a dárci jsou ochotní přispět už i na jiné (neméně potřebné) činnosti, než je pomoc opuštěným a nemocným dětem nebo péče o týraná zvířátka. Soutěžení v různých oblastech má svá specifika, pozitiva i negativa – některá z nich se ukáží, když se pokusíme o určitou typologii cen a soutěží.

Hlavně o sobě dát vědět

Nejvíce možností k poměřování sil – nebo spíše kvality jejich prezentačních materiálů – se neziskovkám nabízí v oblasti PR a marketingu. Do této množiny samozřejmě spadá i soutěž Žihadlo roku, pořádaná Nadací Neziskovky.cz, do níž mohou neziskové organizace přihlašovat své mediální kampaně. Podobné zaměření má i soutěž Být vidět, jejímž organizátorem je Fórum dárců; ta se však více soustředí na prezentační materiály neziskovek.

Neziskovky se mohou zapojit i do různých dalších soutěží, které jsou primárně určeny komerčním společnostem. Kvalitu periodických i neperiodických firemních publikací, včetně výročních zpráv, hodnotí už řadu let soutěž Zlatý středník, jejímž pořadatelem je PR Klub, z. s. Neziskové organizace mohou své časopisy a newslettery přihlašovat do kategorie Nejlepší firemní publikace v sektoru: Neziskový sektor a státní správa, ale tradičně bodují i v kategorii Nejlepší firemní katalog/profil/výroční zpráva. Zajímavou přidanou hodnotou pro všechny přihlášené je získání zpětné vazby k předloženým materiálům od odborných porotců. Všem právnickým osobám, ať už komerčním či neziskovým, je otevřena také soutěž Marketér roku, pořádaná Českou marketingovou společností (ČMS). V tomto případě ale nejde o oceňování konkrétních kampaní nebo materiálů, ale osobností, které pro své organizace dosáhly výrazných úspěchů v oblasti rozvoje a propagace. V roce 2014 si sošku delfína, který je symbolem soutěže, odnesl mimo jiné i Petr Sýkora za realizaci úspěšné marketingové strategie nově zakládaného Nadačního fondu Dobrý Anděl. 

Obecně lze říci, že soutěže zaměřené na PR a marketing nabízejí neziskovým organizacím užitečné srovnání s komerční sférou, přičemž je uklidňující vidět, že z něho nevycházejí vůbec špatně. Čistě „neziskové“ soutěže zase ukazují, že i poměrně malé organizace dokáží oslovit kvalitní partnery a vytvořit ve spolupráci s nimi kampaně špičkové úrovně. Poněkud bolavým místem samozřejmě zůstává schopnost neziskovek získat pro vlastní propagaci dostatečný prostor. Situace se však i v tomto ohledu během posledních let postupně lepší a kampaně neziskovek se objevují ve velkých médiích a na různých atraktivních inzertních plochách. Zdaleka zde přitom neplatí, že by šlo jenom o líbivá a podbízivá témata.

Inovuj a vyhraj!

Výhradně neziskovým organizacím bývají určeny soutěže, v nichž jsou oceňovány inovativní společensky přínosné projekty. Nadace Vodafone se například prostřednictvím ceny Rafael snaží podporovat rozšiřování inovativních produktů z oblasti informačních a komunikačních technologií, které usnadňují život lidem se zdravotním postižením. Vítěz obdrží podporu ve výši 300 000 korun, která má umožnit, aby se oceněné řešení dostalo mezi co nejvíce uživatelů.

Zajímavá je oblast sociálních inovací, v níž se české neziskovky již tradičně ucházejí o cenu SozialMarie rakouské nadace Unruhe a cenu Nadace Erste. V obou případech jde o soutěže, které nezůstávají uzavřeny do hranic jednoho státu, ale jsou vyhlašovány pro celý středoevropský region. České neziskovky zde ukázaly, že dokáží vygenerovat kvalitní projekty, které mohou v mezinárodním srovnání uspět. Oceněné organizace přitom zdaleka nepatří mezi ty největší. Cenu Nadace Erste získalo v minulých letech například Občanské sdružení Lata a sošku SozialMarie spolu s finanční odměnou si v loňském roce z Vídně odváželi zástupci Ligy otevřených mužů.

Zástupci Ligy otevřených mužů při přebírání ceny SozialMarie, kterou jejich organizace získala za realizaci projektu Patron. Zdroj: sozialmarie.org

Ocenit už umíme i profesionalitu

Téma hodnocení kvality a profesionality je v českém neziskovém sektoru stále velmi kontroverzní. Volání po samoregulačních nástrojích, prostřednictvím kterých by bylo možné rozeznávat transparentní, kvalitně spravované a efektivně fungující organizace, se už naštěstí neozývá jen od dárců, ale připojuje se k němu stále více neziskovek, zejména takových, které se soustředí na poskytování služeb. Odpor proti kvalitativním kritériím hodnocení je v sektoru nicméně stále silný. Hlavní obavou odpůrců přitom zůstává (alespoň deklaratorně) obava z nedostatečné objektivity a nezávislosti jakékoli hodnotící autority. Nadace rozvoje občanské společnosti (NROS) v tomto ohledu dostála svému názvu a rozhodla se téma hodnocení profesionality zviditelnit formou soutěže Neziskovka roku. Ocenění je udělováno ve třech kategoriích podle velikosti organizace (vyjádřené výší obratu a počtem zaměstnanců). Zabodovat tak mohou i malé neziskovky, které jinak nemají příliš možností, jak dát o své profesionalitě a kvalitě práce vědět. Základem hodnocení je metodika „Zdravého organizačního řízení“, neziskovky jsou však během soutěže hodnoceny komplexně, nejen s ohledem na kvalitu managementu.

Soutěž Neziskovka roku stojí na podobných základech a má podobný cíl jako označení Spolehlivá veřejně prospěšná organizace (značka spolehlivosti), které uděluje Asociace veřejně prospěšných organizací ČR (AVPO ČR), přesto tuto soutěž nelze ve vztahu ke značce vnímat jako konkurenční. Značka spolehlivosti je produktem AVPO ČR. Neziskovkám, které chtějí dát vědět, že pracují spolehlivě a efektivně, nabízí hloubkové hodnocení, na jehož konci rozhoduje o udělení či neudělení značky nezávislá Rada pro hodnocení spolehlivosti. Požádat o toto hodnocení lze kdykoli a neziskovku to bude i něco stát. Naproti ocenění Neziskovka roku, které každý rok obdrží pouze ti nejlepší, skvěle popularizuje téma kvality a spolehlivosti v neziskovém sektoru a prokazuje tak všem, kteří se jím chtějí seriózně zabývat, cennou službu.

Také neziskovky rozdávají ceny

Kromě výše uvedených hodnocení se v oblasti neziskového sektoru setkáváme ještě s jiným druhem cen. Jsou to ty, kterými naopak neziskovky oceňují své dárce, dobrovolníky, nositele nových idejí nebo jiné podporovatele. Do této kategorie patří například ceny Via Bona nebo Křesadlo. Jejich udělování se však řídí jinou logikou a v některém z dalších čísel jim věnujeme samostatný článek.

Štítky: Komunikace Eventy

Autor článku

Aleš Mrázek

analytik AVPO ČR

Zůstaňte v obraze

Držte krok se Světem neziskovek, ať vás nepředběhne. To nejzajímavější vám ve správnou chvíli pošleme e-mailem:

Partneři Světa neziskovek

Ani Svět neziskovek se neobejde bez cookies - abyste si tenhle web opravdu vychutnali.
A o ochraně dat chci zjistit víc.