Inspirujeme
ke změně

Výročka? Vysvětlete v ní jednoduše, jaký chcete mít dopad!

K čemu nám jsou vlastně výroční zprávy? Pro koho je připravujeme a kolik s nimi trávíme času? Výročka nemusí být jen nečitelný přehled čísel. Naučte se ji využívat jako propagační materiál a oslovte efektivně partnery a dárce - díky informacím, které je zajímají.

K čemu nám jsou vlastně výroční zprávy? Pro koho je připravujeme a kolik s nimi trávíme času? Výročka nemusí být jen nečitelný přehled čísel. Naučte se ji využívat jako propagační materiál a oslovte efektivně partnery a dárce - díky informacím, které je zajímají.

Blanka Klimešová z Pražských matek přebírá první místo Ceny Sleduj dopad. Zdroj: Impact Academy

Cena Sleduj dopad, kterou uděluje Impact Academy, se již druhým rokem snaží v našem neziskovém ovzduší rozvířit i další otázky. Tak třeba: Jak moc ve výročních zprávách dáváme ostatním porozumět tomu, proč děláme právě to, co děláme? Jak moc je necháváme nahlédnout do nitra naší práce? A jak moc v našich výročních zprávách hovoříme o tom, jaký má naše práce dopad a o tom, co se nám daří a co ne?

Proč byste měli příští výročku psát jinak?

Pokud se svou činností snažíte řešit společenské problémy a usilujete o pozitivní změnu, je skvělé umět to ukázat také širší a odborné veřejnosti. Tlak na schopnost efektivně sledovat a prezentovat výsledky naší práce neustále sílí, a proto se systematické sledování dopadu v organizacích stává nutností. A výroční zpráva je ideálním místem, kde výsledky prezentovat. (Jak se sledováním dopadu začít? Zkuste to se sérií článků podle Impact Academy).

Cenou Sleduj dopad chtějí organizátoři ukázat, že výroční zprávy organizací občanského sektoru nemusí obsahovat jen výčet aktivit, rozvahu a výkaz zisků a ztrát. Mohou vizuálně i textově poutavou formou referovat o tom, jak se jim daří řešit společenské problémy a prosazovat pozitivní změnu i jaké lekce a ponaučení si z této práce odnesly.

Chci ukázat náš dopad. Na co se mám zaměřit?

V loňském roce se odborná porota ceny Sleduj dopad zaměřila na následující kritéria:

Důraz na společenský dopad

Je informace o dopadu činnosti organizace hlavní součástí výroční zprávy nebo pouze doplňkem?

Míra uvažování o dopadu

Popisuje organizace problém, který řeší? Snaží se popsat jeho příčiny, vztahy i důsledky? Dívá se na něj úzce nebo systémově?

Informace o metodách sběru dat

Jaké informace o metodách sběru dat, který využívá, organizace dává? Jsou tyto informace relevantní?

Způsob prezentace informací o společenském dopadu

Je zpracování výroční zprávy zajímavé? Zaujme čtenáře? Motivuje dárce? Je srozumitelné?

Plán do budoucna

Jakým způsobem představuje organizace své plány do budoucna i s ohledem na sledování dopadu? Reflektuje organizace možná rizika nebo příležitosti?

Můžete si zkusit tyto otázky položit i při psaní vaší výroční zprávy. Mohou vás navést k tomu, co doplnit či zdůraznit, aby vaše příští zpráva více referovala o tom, co a především PROČ děláte, čeho chcete docílit a jak. Čtenářům i potenciálním dárcům tak předáte výrazně ucelenější obrázek o vaší organizaci a jejím směřování než při pouhém výčtu uskutečněných aktivit.

Od koho se můžeme učit?

Třeba od finalistů ceny Sleduj dopad! V minulém ročníku to měla komise složená ze zástupců neziskového sektoru, dárců i médií opravdu hodně těžké. I proto se rozhodla mimořádně ocenit více organizací.

Na 1. místě se umístila organizace Pražské matky, která se dlouhodobě věnuje bezpečnosti chodců a kvalitě ovzduší v Praze. Výroční zpráva zaujala zejména proto, že perfektně popsala a daty podložila řešený problém, jeho příčiny a důsledky.

„Vždy jsme si dohledávali data, která jsou veřejně a poměrně snadno dostupná, jako jsou například statistiky nehodovosti Policie ČR, Dopravní ročenka TSK nebo informace o stavu ovzduší ČHMÚ. Až díky Impact Academy jsme si však uvědomili, jak je důležité umět je dát do potřebných souvislostí s problémem, kterým se zabýváme, a logicky je začlenit do našeho řetězce dopadu. Také jsme začali systematicky zpracovávat data, která získáváme sami,” uvádí místopředsedkyně spolku Blanka Klimešová.

Dále byly oceněny výroční zprávy Nadace Open Society Fund, organizace Lata, Greenpeace Česká republika a Jahoda. Zvláštní cenu si zasloužila organizace Člověk v tísni, která se v soutěži umístila na 2. místě v roce 2017. Letos komisi hodnotitelů nejvíce zaujaly povedené infografiky, které zjednodušují pochopení problému.

Ukázka z výroční zprávy Člověka v tísni. Zdroj: Impact Academy

Zkuste se inspirovat pro tvorbu výroční zprávy za minulý rok třeba těmito ukázkami anebo si vzít k ruce průvodce Social Reporting Standard.

Partnerem ceny je Ashoka Česká republika. V roce 2018 byla mediálním partnerem Nadace Neziskovky.cz. Projekt Impact Academy je podpořen z Evropského sociálního fondu.


V Nadaci Neziskovky.cz pro vás také máme kurz, kde se seznámíte s pravidly sestavování výroční zprávy včetně účetní závěrky. Přihlaste se:


26. 2. Audit a výroční zpráva

bkn_zaverecny vecer.jpg

Autor článku

Barbora Komberec Novosadová

Impact Academy

Vystudovala marketing, PR a sémiotiku, vedla transformaci portálu Dobrovolník.cz, řídila programy firemního dobrovolnictví se zaměřením na expertní dobrovolnictví. Spolu s Ashoka ČR založila iniciativu Impact Academy, která pomáhá organizacím v poznání a uplatňování přístupu orientace na dopad.

Další články autora (6)

Zůstaňte v obraze

Držte krok se Světem neziskovek, ať vás nepředběhne. To nejzajímavější vám ve správnou chvíli pošleme e-mailem:

Partneři Světa neziskovek

Ani Svět neziskovek se neobejde bez cookies - abyste si tenhle web opravdu vychutnali.
A o ochraně dat chci zjistit víc.