Inspirujeme
ke změně

Sociální inovace: co to vlastně je?

Markéta Pěchoučková 1. 6. 2015 Inovace 8 minut

Nosíte v hlavě nápad, který by možná mohl být sociálně inovativní, a přemýšlíte, jak ho rozvinout a uskutečnit? Vnímáte nějaký společenský problém a chcete jej začít pro sebe i ostatní řešit? Působíte v neziskovce a cítíte, že vaše organizace by se měla posunout dopředu a sociální inovace by jí v tom možná mohly pomoci? Máte vymyšlený projekt nebo ho již uvádíte do života a chcete se zorientovat ve správných metodách a postupech? Jste jednotlivec nebo zastupujete organizaci a prostě jen chcete porozumět tomu, co to ty sociální inovace jsou a jak na ně?

Nosíte v hlavě nápad, který by možná mohl být sociálně inovativní, a přemýšlíte, jak ho rozvinout a uskutečnit? Vnímáte nějaký společenský problém a chcete jej začít pro sebe i ostatní řešit? Působíte v neziskovce a cítíte, že vaše organizace by se měla posunout dopředu a sociální inovace by jí v tom možná mohly pomoci? Máte vymyšlený projekt nebo ho již uvádíte do života a chcete se zorientovat ve správných metodách a postupech? Jste jednotlivec nebo zastupujete organizaci a prostě jen chcete porozumět tomu, co to ty sociální inovace jsou a jak na ně?

Na počátku byl nápad přivést bikesharing i do Česka. A pak vznikla Rekola. Foto: Česká televize 

Průvodcem vám může být praktická příručka, kterou právě připravuje Ministerstvo práce a sociálních věcí. Nabízí srozumitelný pohled na sociální inovace, užitečné postupy pro realizaci nápadu i řadu příkladů, včetně těch z českého prostředí. A navíc dostanete spoustu inspirativních tipů na další zdroje. Příručka bude vydána až v průběhu června, pro nedočkavce ale přinášíme ukázku již nyní:

Sociální inovace přijíždějí na vlně otevřenosti

Společnost a její hodnoty se odpradávna vyvíjely a sociální inovace jsou projevem jedné takové hodnotové proměny, která dnes nabírá na síle především v západní společnosti. Pro jednoduchost si tuto novou hodnotovou vlnu můžeme nazvat třeba otevřená spolupráce rovných, zatímco předcházející vlna, která dnes dominuje společnosti, by se mohla jmenovat třeba regulovaná soutěž jednotlivců o zdroje a postavení. Na názvech tolik nezáleží, z pohledu (potenciálního) sociálního inovátora je důležité umět vnímat a rozpoznávat dominující principy otevřené kultury. Proč? Pokud se do sociálních inovací pustíte, velmi vám znalosti principů pomohou například při sestavování týmu nebo diskusi s partnery. Níže jedno možné porovnání principů nabízíme.

 
Regulovaná soutěž jednotlivců  Otevřená spolupráce rovných 
Uzavřená Otevřená
Nadřízenost/podřízenost a kontrola Vzájemná důvěra, autonomie, sebeřízení
Moc držena několika Moc utvářena mnohými
Strategické utajování a zveřejňování Transparence
Přikazuje Sdílí
V hlavní roli vůdce/leader V hlavní roli vrstevník/spoluobčan
Řízení a regulace z centra Sebe-organizace v sítích
Pasivní spotřeba Spolu-tvůrčí účast
Vysoká specializace Všestrannost
Standardizace Rozmanitost
Předvídatelnost Proměnlivost
Masová průmyslová výroba Pružná samo-výroba
Plánování inovací od stolu Vývoj na míru v terénu
Download (stahuji, beru) Upload (vytvářím, sdílím)
Vzájemná konkurence Kooperace, participativní spolupráce
Racionální Intuitivní
 

Je třeba počítat s tím, že kultura otevřenosti spojená se sociálními inovacemi je pro mnoho lidí cosi nového, co v jejich vidění světa nedává smysl a co mohou dokonce vnímat jako ohrožení. A často mají pravdu. Například služba Airbnb umožnila běžným lidem snadno nabízet ubytování u sebe doma, čímž se stala během pár let druhým největším poskytovatelem „hotelových“ služeb na světě – a tomu se hotelový průmysl samozřejmě snaží bránit.

Sociální inovace se tak nemusí líbit a vyhovovat všem, a to z různých důvodů. Někteří lidé mohou mít pocit, že kvůli inovacím ztrácí moc, vliv či peníze. I těm nejlepším sociálním inovacím tak může trvat poměrně dlouho, než se prosadí a stanou se součástí společnosti. To je však přirozený důsledek posunu od oné uzavřené soutěže zaměřené na zdroje a moc směrem k novým hodnotám otevřenosti.

Co na svém projektu vnímáte jako inovativní?

 

Blanka Havlíčková

Zdrojovna

„Zdrojovna je inovativní z hlediska ekologie, protože se snaží navracet předmětům jejich původní hodnotu. Chtěli jsme také, aby byla inovativní i ze sociálního hlediska, a to zaměstnáváním lidí ze sociálně vyloučených skupin. To se nám bohužel daří naplňovat pouze částečně prostřednictvím externistů, jelikož nemáme tolik peněz, abychom někoho nyní zaměstnali.“

 

Míla Hilgertová

KomPot

„KomPot je inovativní zejména v uplatňování principů komunitního zemědělství. Hlavním leitmotivem naší činnosti je udržitelnost – environmentální, ekonomická i sociální. Veškeré naše kroky jsou výsledkem konsensu všech, sdílíme otevřeně informace a fungujeme na principu dobrovolnosti – jak u vloženého obnosu do společného rozpočtu, tak v množství času věnovaného práci. Naše sdružování zakládáme na vzájemné solidaritě, důvěře a porozumění. Velkou roli v tom hraje komunikace. Celý projekt je tak trochu i experiment na nás všech. “

 

Zdeněk Raiser

První úspěch

„První úspěch citlivě a efektivně propojuje několik principů, které by nám měly být vlastní: solidaritu, estetičnost, kreativitu a toleranci. Zároveň projekt nepodává jen ruku, ale u klientů vyžaduje i vlastní aktivitu a převzetí osudu do vlastních rukou.“

 

Filip Ježek

Rekola

„Na našem projektu je průlomový sám způsob bikesharingu (sdílení kol). Dali jsme kola do veřejného prostoru a další vývoj hodně závisel na zapojení lidí. Dokázali jsme, že jde i v České republice pracovat s veřejným prostorem a že jeho význam vnímá hodně lidí, kteří se k nám formou dobrovolnictví přidávají.“

 

Stefan Wilhelm

Discovering Hands

„Sociální dopad našeho projektu se projevuje ve čtyřech směrech – výrazně zvyšujeme kvalitu zdravotní péče, nabízíme zaměstnání nevidomým, snižujeme náklady zdravotnického systému a měníme myšlení společnosti o zdravotně hendikepovaných. Myslíme si, že o nevidomé nemusí pečovat stát. Právě naopak. U nás nevidomí vydělávají a odvádí daně. Na našem sociálním podnikání tak nikdo netratí, pro všechny má jen přínosy. Bohužel i přesto je zejména orgánům státní správy někdy složité vysvětlit potenciál našeho nápadu.“

Jak se tedy pozná sociální inovace?

Principy otevřené kultury můžeme pro přehlednost převést na typické charakteristiky sociálních inovací. Ale pozor: jak víme, společnost a kultura se neustále proměňují a vyvíjí se i podoba a znaky sociálních inovací. Zachycujeme zde tedy stav k počátku roku 2015 (za pár let může být vše jinak – jsme sami zvědaví).

Příklady typických charakteristik sociálních inovací:

  • Různé formy otevřené spolupráce mezi zúčastněnými aktéry (například sítě spolupráce vytvářející se kolem webových stránek ke specifickým tématům, online platformy pro sdílení a darování, komunitní anebo sousedské modely spolupráce).
  • Využití mezioborové spolupráce (například IT řešení v sociálních službách).
  • Využití a objevování nového využití u dostupných zdrojů a vytváření nových zdrojů (například odpady jako zdroj)
  • Změna hodnot (od konkurence ke kooperaci, otevřenosti, sdílení).
  • Změny vztahů – klienti nebo dárci se stávají aktivními spolutvůrci řešení (oproti jejich pouhým příjemcům).
  • Využití participativních přístupů, které přispívají k delší udržitelnosti řešení (například dobrovolné zapojení veřejnosti do řešení).
  • Různorodost finančních zdrojů pro realizaci – od sociálního podnikání po crowdfunding.
  • Využití přirozených sítí (zejména lokálních komunit) k rozvoji a škálování (scalingu) inovace (například rozšiřováním do jiných měst).

Zdroj: „Sociální inovace pro zvídavé, odvážné a tvořivé aneb Každý z nás může začít psát lepší příběh“, příručka MPSV (redakčně zkráceno)

Autor článku

Markéta Pěchoučková

Ministerstvo práce a sociálních věcí

Zůstaňte v obraze

Držte krok se Světem neziskovek, ať vás nepředběhne. To nejzajímavější vám ve správnou chvíli pošleme e-mailem:

Partneři Světa neziskovek

Ani Svět neziskovek se neobejde bez cookies - abyste si tenhle web opravdu vychutnali.
A o ochraně dat chci zjistit víc.