Inspirujeme
ke změně

Neziskovky nepotřebují pomoc, ale partnera

Pryč jsou doby, kdy jsme striktně rozlišovali mezi pojmy PR, marketing a fundraising. Posilující neziskový sektor získává na sebevědomí a společně s rapidně se měnícím světem médií staví tyto disciplíny do nového světla. Agentury a další, kteří se na PR specializují, tak stojí před novým úkolem – umět na nové otázky poskytovat odpovědi. Spolumajitel PR agentury Czech P. R. Vít Kurfűrst nám vysvětlil, jak co nejefektivněji komunikovat s veřejností, a představil projekt SMART P.R. pro neziskové organizace.

Pryč jsou doby, kdy jsme striktně rozlišovali mezi pojmy PR, marketing a fundraising. Posilující neziskový sektor získává na sebevědomí a společně s rapidně se měnícím světem médií staví tyto disciplíny do nového světla. Agentury a další, kteří se na PR specializují, tak stojí před novým úkolem – umět na nové otázky poskytovat odpovědi. Spolumajitel PR agentury Czech P. R. Vít Kurfűrst nám vysvětlil, jak co nejefektivněji komunikovat s veřejností, a představil projekt SMART P.R. pro neziskové organizace.

Vít Kurfurst potvrzuje, že neziskový sektor je dynamicky se rozvíjejícím prostředím. Foto: Czech P.R.

Myslíte si, že má Public relations (PR) co nabídnout neziskovému sektoru?

Neziskový sektor se velice rychle rozvíjí. Nejen co do velikosti ale i do hloubky. V oblasti se začínají objevovat stále zajímavější projekty i lidé. Veřejnost se zajímá o to, co se děje v jejím bezprostředním okolí často intenzivněji než o dění v politice nebo na celostátní úrovni. Tento trend je potřeba podporovat, je dobré zvyšovat sebevědomí i menším projektům. PR je jednou z cest, jak toho dosáhnout. Skrývá v sobě totiž celou škálu možností, jak rozvíjet to, čemu věříme.

V čem je PR pro neziskový sektor jiné než to pro korporátní sféru?

Ten rozdíl je obrovský. Velké korporátní společnosti mají velké cíle a svými aktivitami se snaží zasáhnout masovou cílovou skupinu. Jejich cíle mívají celonárodní a mnohdy i nadnárodní ambice. Není přitom žádným tajemstvím, že disponují zcela jinými finančními zdroji než neziskové organizace. Velké společnosti mohou při komunikaci s veřejností své peníze využívat k tomu, aby podpořily u zákazníků vědomí své přítomnosti na trhu. Od svých PR projektů očekávají zajištění co nejlepší penetrace společnosti svým sdělením nebo podporu efektivnějšího prodeje produktu, který nabízejí. U neziskového sektoru je vše takřka opačně. Až na výjimky se neziskovky pokouší dosáhnout cílů lokálních. To je pro nás jako agenturu mnohdy zajímavější – snáze se s takovým zadáním pracuje, protože se lépe hledá adresát, pro kterého je nabízená informace relevantní. Je ale velmi důležité, aby si jednotlivé neziskovky uvědomily, co přesně chtějí sdělit svému okolí.

Neziskovky by si tedy měly udělat jasno v tom, co je klíčová informace jejich sdělení. Co dál byste poradil těm, které s PR zkušenosti vůbec nemají?

Především je důležité, aby si ony samy uvnitř organizace zřetelně definovaly, čeho chtějí svou kampaní dosáhnout. Chtějí být nejslavnější? Potřebují, aby se všichni dozvěděli, co vlastně dělají? Chtějí dát najevo, že hledají možnosti partnerství, nebo už mají partnera vybraného a rádi by ho oslovili? Škála dopadu může být různá. Ve chvíli, kdy je zřetelně definovaný cíl, může nastoupit PR se všemi svými nástroji a udělat vše pro to, aby klient cíle dosáhl.

 Projekt Ostře sledovaná prsa Aliance žen s rakovinou prsu na 50. MFF Karlovy Vary. Foto: Magdalena Vošalíková

Vaše agentura se rozhodla neziskovkám pomáhat pomocí projektu SMART P.R. V čem program spočívá a proč jste se do něj vlastně pustili?

Tak zaprvé, mám pocit, že slovo „pomáhat“ není to pravé. Myslím, že neziskový sektor je neprávem podceňovanou částí naší společnosti a že pomoc jako takovou nepotřebuje. Neziskovky potřebují spíše partnera, který by jim poradil, a to je velký rozdíl. Ten, kdo potřebuje pomoc, je na ni obvykle odkázán, ovšem ten, kdo shání dobrou radu, si o ni může říci, kdy a komu uzná za vhodné. Náš projekt SMART P.R. vznikl u příležitosti dvacátých narozenin naší agentury jako nástroj, který by měl svému uživateli pomoci zřetelně analyzovat situaci, stanovit cíle, vypracovat strategii a rozjet tak úspěšnou kampaň založenou na přesných parametrech. Díky takovému balíčku nástrojů mohou neziskovky přijít na to, co vlastně chtějí, kdo to může provést, na koho se mají obrátit nebo kde hledat zdroje. Každý, kdo takový balíček využívá, si objasní, jakými směry se lze rozvíjet, a zároveň zjistí, že se ve světě PR i marketingu pohybuje řada lidí s různými zkušenostmi, kteří se mohou stát zdrojem nápadů, zajímavých řešení a inspirace.

Jaké trendy v současném PR sledujete?

Public relations stojí primárně na médiích a komunikaci. Právě média zažívají v posledních deseti letech dramatický vývoj, a to především z hlediska technologického - ať už se jedná o digitalizaci nebo sociální sítě. Je to velice dynamické prostředí. Jestli jsem někde zaznamenal změnu opravdu markantní, tak právě na straně klientů z řad neziskového sektoru. Ti si stále více uvědomují, že mají stejné právo požadovat kvalitní a profesionální služby jako velké firmy. Devizou dobré PR agentury je pak právě schopnost flexibilně reagovat na jejich potřeby a uvědomit si, že se svět PR, marketingu či fundraisingu slil do jedné velké živé masy komunikace, se kterou je třeba pracovat pečlivě a důsledně. Jen tak pomůžeme našim klientům dosáhnout vytyčených cílů.

Vít Kurfűrst

Spolumajitel PR agentury Czech P. R.

kaja-portret_sn.png

Autor článku

Karolína Kratochvílová

Nadace Neziskovky.cz

Karolína je šéfredaktorka Světa neziskovek. Baví ji pomáhat s komunikací neziskovým organizacím a občanským iniciativám, které kopou za užitečné myšlenky. Naposledy třeba v dresu TEDxPrague nebo při přípravě kampaně Suchej únor. Část roku 2019 Karolína strávila v USA, kde jako Fulbrighter pracovala na fundraisingové komunikaci Water for Good.

Další články autora (57)

Zůstaňte v obraze

Držte krok se Světem neziskovek, ať vás nepředběhne. To nejzajímavější vám ve správnou chvíli pošleme e-mailem:

Partneři Světa neziskovek

Ani Svět neziskovek se neobejde bez cookies - abyste si tenhle web opravdu vychutnali.
A o ochraně dat chci zjistit víc.