Inspirujeme
ke změně

Víte, jak si nastavit účetnictví, abyste zvládli finanční řízení projektů?

Petr Jun & Martin Ježek 7. 9. 2015 Fundraising 3 minut

Daří se vám získávat dotace a granty na podporu své činnosti? Gratulujeme! A máte dobře nastavený systém pro jejich účtování a finanční řízení? Možná ano a možná si nejste jisti a je vám jasné, že si tím můžete zadělávat na problém. Poradíme vám, jak na to, aby účtování a finanční řízení vašich projektů bylo přehledné, efektivní a v souladu se zákonem.

Daří se vám získávat dotace a granty na podporu své činnosti? Gratulujeme! A máte dobře nastavený systém pro jejich účtování a finanční řízení? Možná ano a možná si nejste jisti a je vám jasné, že si tím můžete zadělávat na problém. Poradíme vám, jak na to, aby účtování a finanční řízení vašich projektů bylo přehledné, efektivní a v souladu se zákonem.

Proč neúčtovat vše „na jednu hromadu“?

Jako nezisková organizace musíte ke dni účetní závěrky vykázat oddělené výnosy, náklady a výsledek hospodaření za hlavní a vedlejší činnosti (více viz vyhláška č. 504/2002 Sb.). Prakticky to znamená, že si účetnictví musíte nastavit tak, abyste toho byli schopni už v průběhu roku, a zároveň tak, aby vaše účetnictví ukazovalo jednotlivé služby či projekty ve struktuře, kterou požaduje zřizovatel, dozorčí rada či ředitel.

O co se jedná? Podívejte se do smlouvy s poskytovatelem dotace. Obvykle v ní nechybí formulace typu „příjemce se zavazuje vést odděleně evidenci a účetnictví poskytnuté dotace“. Neškodná větička, kterou samou radostí ze získání dotace při podpisu smlouvy téměř nevnímáte, ve skutečnosti znamená velký zásah do vedení účetnictví, na který mnoho neziskovek není připraveno.

Univerzální recept řešení tohoto závazku neexistuje. Je potřebné nastavit individuální systém, který bude odpovídat podmínkám konkrétní organizace a pomůže rozlišovat mezi jednotlivými projekty (službami).

Prvním krokem je výběr vhodného účetního software. Jsme přesvědčeni o tom, že vhodný software je v tomto případě takový, který umožňuje zřizování zakázek (středisek), což v podstatě zvládá každý mainstreamový účetní software na našem trhu. Občas se setkáváme s názorem, že stačí tabulkový kalkulátor (MS Excel, Google tabulky a pod). Tyto nástroje jsou užitečné v případě finančního řízení, nicméně v účetnictví je to složitější. Účtování dotací (tedy např. rozpad jedné faktury do více projektů) jen v tabulkovém kalkulátoru je něco, co se děje vlastně mimo účetní systém. Je také otázkou, jestli se tím dokonce nejedná o porušení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (§ 13 odst. 3 ZÚ). Další otázkou je, jestli evidence pouze v tabulkovém editoru, tedy stav, kdy v účetnictví neoddělujeme evidenci dotace, není také porušením rozhodnutí o jejím přidělení. My to jako porušení vnímáme. Jaké tedy máte možnosti?

Systém „zakázek a středisek“

Tento systém se hodí pro organizace, které realizují více typů projektů (služeb) a potřebují mít přehled o stavu financí jak těchto jednotlivých projektů nebo činností, tak zároveň celé organizace. Více se můžete dočíst v celém článku.

IMG_5392.jpg

Autor článku

Petr Jun & Martin Ježek

Portál Účetnictví pro neziskovky

Zůstaňte v obraze

Držte krok se Světem neziskovek, ať vás nepředběhne. To nejzajímavější vám ve správnou chvíli pošleme e-mailem:

Partneři Světa neziskovek

Ani Svět neziskovek se neobejde bez cookies - abyste si tenhle web opravdu vychutnali.
A o ochraně dat chci zjistit víc.