Na počátku obnovy každé památky stojí vždy lidé, kterým její osud není lhostejný. Většinou si ani nedokážou představit, jak náročná práce je čeká. Přesto by se ve většině případů do záchrany pustili znovu. Pouhé nadšení ale nestačí a na opravu jsou kromě odhodlání a šikovných rukou nutné i finanční prostředky.

U rekonstrukcí památek je stejně jako v dalších projektech často nutné financování z více zdrojů. Veřejné sbírky představují jeden z nich. Obvykle jsou spojovány s vybíráním prostředků na obnovu drobných památek, sakrálních staveb a v neposlední řadě na opravy nebo pořízení varhan.

Ovšem o to překvapivější bývá pro veřejnost zjištění, že veřejné sbírky pomáhají zachránit také technické památky, lidové stavby, zámky a hrady, zříceniny či vojenské tvrze.

Příkladem může být obnova turistické Bezručovy chaty na Lysé hoře, tvrze Stachelberg, Zauhlovačky ve Vratislavicích nad Nisou nebo kina Varšava v Liberci. U všech zmíněných objektů se do úspěšné obnovy zapojily neziskové organizace.

V případě Bezručovy chaty se podařilo projekt již završit a sbírka je úspěšně dokončená. Zároveň je dobré připomenout, že právě veřejná sbírka celou akci dostala do povědomí širší veřejnosti.

Znovuzrození chaty na Lysé

Zástupci Klubu českých turistů (KČT) desítky let usilovali o to, aby mohli na vrcholku Lysé hory opět postavit chatu, která v roce 1978 vyhořela. Na místě, kde jsou extrémní povětrnostní podmínky a je možné stavět nejvýš pět měsíců v roce, navíc s omezením ochrany přírody, byl stavební proces spojen s řadou překážek.

Nadšenci z Klubu českých turistů v počátcích na novou stavbu neměli žádné finanční prostředky, a tak se rozhodli vyhlásit veřejnou sbírku. Díky ní se nakonec podařilo shromáždit úctyhodných 3,7 milionu korun.

Částka 3,7 milionu vybraná ve veřejné sbírce ve výsledku představovala pouze malou část celkového rozpočtu. Zásadní ale bylo, že sbírka změnila názor pesimistů, kteří projektu začali věřit.

„Pomocí médií jsme oslovili nejen dárce v regionu, ale celý svět. Krajané v Austrálii, Kanadě, Americe i v Evropě buď přispěli finančně, nebo nás alespoň velmi povzbuzovali,“ uvedl zástupce KČT Jiří Stejskalík.

Jak motivovat dárce? Nabídněte konkrétní protihodnotu 

Při budování využívali pomoc dobrovolníků a z finančního pohledu se jim osvědčil také koncept darování na konkrétní věc. Například vyhlásili akci „Daruj okno“ s podtitulem „Chceš se podívat z Lysé hory svým oknem?“ A za tři měsíce měla chata všechna okna osazená.

Původní Bezručova chata v roce 1978 vyhořela. Novou se v roce 2015 podařilo postavit za pomoci dobrovolníků, veřejnosti, podpory obce a kraje. Foto: Jiří Stejskalík

 

Podobný model se osvědčil i u vnitřního zařízení. Někteří podporovatelé věnovali například vybavení celého pokoje v hodnotě 140 tisíc korun. Zároveň se pravidelně pořádala setkání, kde se dárci průběžně seznamovali s postupem prací přímo na místě a viděli, jak se jejich peníze konkrétně investovaly.

Co radí dobrá praxe při financování památek?

Veřejná sbírka na obnovu Bezručovy chaty byla oceněna v jednom z předchozích ročníků soutěže v projektu MÁME VYBRÁNO, který se zaměřuje na nejrůznější možnosti financování obnovy památek.

Jeho součástí je konference a již zmíněná soutěž veřejných sbírek. Ta se skládá ze tří kategorií. První dvě hodnotí finančně nejúspěšnější sbírky na obnovu památek předchozího roku a nevšední prezentace.

Vítěze třetí kategorie Cena veřejnosti určuje on-line hlasování na stránkách projektu, které je v těchto dnech v plném proudu. Výsledky budou vyhlášeny během slavnostního večera 28. května v klášteře dominikánů v Praze.

Ve stejný den se koná také konference, kterou může navštívit každý zájemce o financování kulturního dědictví. Zúčastněte se, načerpejte inspiraci a poznejte lidi, kteří mají s hledáním financí na obnovu památek bohaté zkušenosti. Program a registrace jsou k dispozici na www.mamevybrano.cz.

Dagmar_Kozeluhova.jpg

Autor článku

Dagmar Koželuhová

Institut pro památky a kulturu

Dagmar je redaktorkou portálu PROPAMÁTKY, který provozuje Institut pro památky a kulturu. Věnuje se vyhledávání, analyzování a publikování informací o dotačních programech, veřejných sbírkách a dalších možnostech financování obnovy památek. Zajímá se o technické památky z nejrůznějších oborů lidské činnosti a obdivuje zručnost a přemýšlivost, s níž je naši předci vytvářeli.

Zůstaňte v obraze

Držte krok se Světem neziskovek, ať vás nepředběhne. To nejzajímavější vám ve správnou chvíli pošleme e-mailem:

Partneři Světa neziskovek

Ani Svět neziskovek se neobejde bez cookies - abyste si tenhle web opravdu vychutnali.
A o ochraně dat chci zjistit víc.