Ministerstvo spravedlnosti vyhlásilo veřejné konzultace k přípravě Akčního plánu České republiky "Partnerství pro otevřené vládnutí." Cílem je shromáždit návrhy, které by mohly v následujících dvou letech přispět k otevřenějšímu vládnutí v České republice. Písemně je možné je zasílat do 24. února, nebo prezentovat osobně na workshopu 2. března. 

Posláním iniciativy "Partnerství pro otevřené vládnutí" je podporovat zapojení nevládního sektoru a občanské společnosti do rozhodování o záležitostech, které se jich dotýkají a které jsou pro ně podstatné. 

Jaké návrhy na řešení mohou zájemci zasílat? Pro portál Justice.cz Mgr. Vladimír Řepka, tiskový mluvčí Ministerstva spravedlnosti, uvedl: "Hlavním kritériem návrhů na závazky je, aby v sobě obsahovaly prvek zapojení občanské společnosti, vázaly se na výše zmíněné hodnoty otevřeného vládnutí a byly dostatečně konkrétní, realizovatelné a měřitelné.

Svým zaměřením mohou navrhované závazky navazovat na již dříve sledovaná témata boje proti korupci (podpora whistleblowingu), přístupu veřejnosti k informacím a zvýšení transparentnosti (právo na informace, otevřená data, zveřejňování rozsudků, přístupnost vědeckých informací) nebo například zlepšování veřejných služeb (zavádění managementu kvality ve státní službě). Mohou se ale také vztahovat k jakékoliv jiné oblasti a pomáhat například s naplňováním Cílů udržitelného rozvoje."

Návrhy na závazky České republiky v oblasti otevřeného vládnutí mohou zájemci zasílat písemně na e-mailovou adresu OGP@msp.justice.cz nejpozději do 24. února 2020 nebo je osobně prezentovat na veřejném workshopu, který se uskuteční 2. března 2020.

Více informací najdete na webových stránkách vlády ČR.


Za Redakci Světa neziskovek připravila: Karolína Kratochvílová

Zdroj: RVNNO, Justice.cz

Autor článku

Redakce Světa neziskovek

Zůstaňte v obraze

Držte krok se Světem neziskovek, ať vás nepředběhne. To nejzajímavější vám ve správnou chvíli pošleme e-mailem:

Partneři Světa neziskovek

Ani Svět neziskovek se neobejde bez cookies - abyste si tenhle web opravdu vychutnali.
A o ochraně dat chci zjistit víc.