Sekretariát Rady vlády pro nestátní neziskové organizace zahajuje veřejnou konzultaci návrhu Strategie spolupráce veřejné správy s nestátními neziskovými organizacemi na léta 2021 až 2030. Veřejnosti se tak otvírá možnost podílet se na tvorbě nové politiky spolupráce. Je možné učinit tak vyplněním online dotazníku

Dle Rady vlády pro neziskové organizace je cílem konzultace získat názor odborné i širší veřejnosti na jednotlivá opatření. Pomocí online dotazníku je možné vyjádřit se k těmto oblastem:

  • Společenské klima pro činnost NNO
  • Občanská participace a partnerství veřejné správy a neziskového sektoru
  • Právní prostředí a financování NNO

Dotazník můžete vyplnit tady: Strategie spolupráce veřejné správy s nestátními neziskovými organizacemi na léta 2021 až 2030

Návrh strategie je výsledkem roční práce Pracovní skupiny pro tvorbu Strategie vůči NNO na léta 2021 až 2030. Tvoří ji zástupci státní správy, neziskového sektoru, akademické obce i soukromé sféry. 


Za redakci Světa neziskovek: Karolína Kratochvílová
Zdroj: RVNNO

Autor článku

Redakce Světa neziskovek

Zůstaňte v obraze

Držte krok se Světem neziskovek, ať vás nepředběhne. To nejzajímavější vám ve správnou chvíli pošleme e-mailem:

Partneři Světa neziskovek

Ani Svět neziskovek se neobejde bez cookies - abyste si tenhle web opravdu vychutnali.
A o ochraně dat chci zjistit víc.