Otázky klimatické krize by měly být součástí řešení ekonomické obnovy po pandemiii koronaviru. Ve společném prohlášení, určeném zástupcům vlády, Poslanecké sněmovny a Senátu, to požaduje více než sto organizací sdružených v Klimatické koalici a Zeleném kruhu. Obě platformy sdružující nevládní organizace zabývající se ochranou životního prostředí, lidskými právy či humanitární pomocí považují dilema mezi řešením krize klimatu a pandemie za falešné a apelují, aby se oběma krizím Česko věnovalo najednou. 

V prohlášení nevládní organizace navrhují řešení - pomoci mají investiční nástroje v rámci Zelené dohody pro Evropu, které nabízejí potřebný hospodářský stimul a zároveň příležitost k urychlené transformaci k nízkouhlíkové ekonomice.

„Zásadní modernizace energetiky s ukončením spalování uhlí a rozvojem využití domácích obnovitelných zdrojů, energeticky efektivních technologií a dalších chytrých řešení je cestou, jak restartovat hospodářství i srazit emise skleníkových plynů,” navrhuje Edvard Sequens z organizace Calla - Sdružení pro záchranu prostředí, která se k prohlášení také hlásí.

Nevládní organizace ve stanovisku zdůrazňují fakt, že pandemie odhalila potřebu rychle reagovat na nenadálé situace a nepostradatelnost veřejných institucí při jejich řešení. Aktuální společenskou atmosféru doporučují vnímat jako příležitost k reformě a trvalé změně přístupu. Tomáš Jungwirth z Centra pro dopravu a energetiku doplňuje: „Nehraje se o nic menšího, než jak bude vypadat „nový normál”. Máme příležitost nastoupit cestu k udržitelné, klimaticky neutrální společnosti. Neměňme ji za snahu o zvyšování příjmů velkých firem za každou cenu.”

Stanovisko v plném znení si můžete přečíst na webu Klimatické koalice. 


Za redakci Světa neziskovek: Karolína Kratochvílová

Zdroj: Klimatická koalice

Autor článku

Redakce Světa neziskovek

Zůstaňte v obraze

Držte krok se Světem neziskovek, ať vás nepředběhne. To nejzajímavější vám ve správnou chvíli pošleme e-mailem:

Partneři Světa neziskovek

Ani Svět neziskovek se neobejde bez cookies - abyste si tenhle web opravdu vychutnali.
A o ochraně dat chci zjistit víc.