Inspirujeme
ke změně

Ministerstvo zdravotnictví podpoří paliativní péči

29. 1. 2019 Aktuálně z nezisku 1 minut

Ministerstvo zdravotnictví vypsalo k 21. lednu dotační řízení pro lůžková zdravotnická zařízení, ve kterých bude v průběhu 21 měsíců probíhat pilotní ověření realizace programu paliativní péče v nemocnicích.

Celková dotace pro sedm nemocnic, které budou vybrány, činí 34,5 milionu korun, podmínkou je personální zajištění specializovaného paliativního týmu ve složení vedoucí lékař (0,5 úvazku) a lékař (0,5 úvazku), oba s ukončeným vzděláním v paliativní medicíně, klinický psycholog (0,5 úvazku), zdravotní sestra (plný úvazek) a sociální pracovník (0,5 úvazku). Lůžková zařízení, která mají zájem do projektu vstoupit, se mohou do výběrového řízení hlásit do 25. února. Další informace k dotačnímu řízení najdete na stránkách ministerstva.

Zkušenost ukazuje, že činnost specializovaných nemocničních paliativních týmů vede k lepší kvalitě života a spokojenosti pacientů i jejich rodin, ale také racionálnějšímu využití nákladných diagnostických a léčebných modalit v rámci hospitalizace a časnějšímu předávání pacientů do programů hospicové péče.

Zdroj: https://www.mzcr.cz

Zůstaňte v obraze

Držte krok se Světem neziskovek, ať vás nepředběhne. To nejzajímavější vám ve správnou chvíli pošleme e-mailem:

Partneři Světa neziskovek

Ani Svět neziskovek se neobejde bez cookies - abyste si tenhle web opravdu vychutnali.
A o ochraně dat chci zjistit víc.