Spolky jsou ze zákona povinny aktualizovat informace ve spolkovém rejstříku. S tím souvisí možnost spolek zcela zrušit. Ukončení činnosti spolku má dvě fáze – zrušení a zánik. Co musíte v jednotlivých fázích udělat? Rada vlády pro nestátní neziskové organizace reaguje na zvýšený počet žádostí o informace týkající se zrušení a zániku neaktivního spolku stručným přehledem. 

Zrušení spolku

O dobrovolném zrušení spolku rozhoduje jeho příslušný orgán (obvykle členská schůze). Po tomto rozhodnutí následuje likvidace spolku, jejímž účelem je vypořádání majetku spolku. Spolek jmenuje likvidátora spolku, který nejprve vloží informaci o vstupu do likvidace do spolkového rejstříku. Od této chvíle používá spolek ve svém názvu dodatek „v likvidaci“. Likvidátor oznámí vstup do likvidace všem známým věřitelům, kteří jsou tak vyzváni, aby přihlásili své pohledávky. Likvidátor sestaví soupis jmění a zpeněží likvidační podstatu v takové míře, aby mohl splnit dluhy spolku. S likvidačním zůstatkem naloží podle stanov. Použitím likvidačního zůstatku likvidace končí a následuje výmaz spolku ze spolkového rejstříku.

Zánik spolku

Po skončení likvidace podá likvidátor návrh na výmaz spolku ze spolkového rejstříku k rejstříkovému (krajskému) soudu. Podání návrhu je možné provést online přes webový formulář. K němu je nutné přiložit další povinné listiny, které se zakládají do sbírky listin. Po splnění těchto podmínek je spolek vymazán ze spolkového rejstříku. Výmazem ze spolkového rejstříku spolek definitivně zaniká.

Další podrobnosti najdete na portálu veřejné správy.

 

Zdroj: Vláda.cz, Portál veřejné správy

Za redakci připravila: Barbora Stolínová, Kateřina Čížková

Autor článku

Redakce Světa neziskovek

Zůstaňte v obraze

Držte krok se Světem neziskovek, ať vás nepředběhne. To nejzajímavější vám ve správnou chvíli pošleme e-mailem:

Partneři Světa neziskovek

Ani Svět neziskovek se neobejde bez cookies - abyste si tenhle web opravdu vychutnali.
A o ochraně dat chci zjistit víc.