Na žádost Rady vlády pro neziskové organizace (RVNNO) zveřejňujeme dopis, který 26.3. adresovala neziskovým organizacím zmocněnkyně Rady vlády pro lidská práva, Helena Válková. Jak uvádí níže, v těchto dnech dochází například k oslovování ministerstev s konkrétními požadavky neziskových organizací. Věříme, že opatření pro NNO se co nejdříve dostanou na program jednání vlády.


Milé kolegyně, milí kolegové, vážení přátelé,

v prvé řadě bych Vám ráda poděkovala za Vaše obrovské úsilí, ochotu a pomoc, kterou nabízíte ve společném boji proti nákaze COVID-19. Velmi si cením toho, jak profesionálně a pohotově jste zareagovali na nové společenské potřeby, zejména zajištěním dobrovolnických aktivit.

Celá situace je pro nás všechny velkou výzvou - výzvou, jak pro jednotlivce, tak pro celou občanskou společnost. Jsem si dobře vědoma, že přijímaná ochranná opatření mnohým z Vás brání v plnění svého poslání, ale se zájmem a obdivem sleduji, jak hledáte sebemenší příležitosti, abyste byli ku prospěchu nejvíce ohroženým.

Jako zmocněnkyně vlády pro lidská práva, která má v kompetenci potřeby nestátních neziskových organizací, Vám mohu slíbit, že se vynasnažím zmírnit negativní dopady přijatých vládních opatření na neziskový sektor. V těchto dnech jsem adresovala dopisy ministryni práce a sociálních věcí, a také ministru průmyslu a obchodu s žádostí o vyjádření ve věci využitelnosti navrhovaných programů státní pomoci, tedy jak Programu ANTIVIRUS, tak Programu Úvěr COVID, nestátními neziskovými organizacemi.

Aktuálně řešíme i dopady preventivních opatření na dotační programy pro letošní rok 2020. Nařízení o uzavření škol, zákaz pořádání kulturních, sportovních a dalších akcí, zákaz poskytování různých sociálních služeb Vám zabránily realizovat aktivity financované ze státního rozpočtu pro letošní rok. Pokusíme se v této věci iniciovat jednotný a vstřícný přístup ze strany orgánů státní správy.

Vážení přátelé, i navzdory vší tíži dnešních dnů, pevně věřím, že se nám podaří situaci společně zvládnout. Neziskový sektor je srdcem naší občanské společnosti, která v posledních dnech ukazuje obrovskou sílu a nezdolnost. Prosím vytrvejte ve svém obdivuhodném úsilí. Slibuji, že se vynasnažím, aby Vaše práce a zásluhy nezůstaly opomenuty.

Jsem otevřena Vašim podnětům, výzvám a prosbám souvisejícím se současnou situací. Své návrhy, jak situaci zlepšit právě s ohledem na specifické potřeby nestátních neziskových organizací, mi můžete zasílat na tuto e-mailovou adresu: lidska.prava@vlada.cz.

S pozdravem a přáním hodně sil a pevného zdraví

Helena Válková

zmocněnkyně vlády pro lidská práva a místopředsedkyně Rady vlády pro nestátní neziskové organizace


Prohlédněte si originál dopisu na webu Vlády ČR. 

Karolína Kratochvílová za redakci Světa neziskovek
Zdroj: RVNNO

Autor článku

Redakce Světa neziskovek

Zůstaňte v obraze

Držte krok se Světem neziskovek, ať vás nepředběhne. To nejzajímavější vám ve správnou chvíli pošleme e-mailem:

Partneři Světa neziskovek

Ani Svět neziskovek se neobejde bez cookies - abyste si tenhle web opravdu vychutnali.
A o ochraně dat chci zjistit víc.