Do nekonečna a ještě dál! Není to skvělá a povzbuzující fráze? Buzz Rakeťák by určitě souhlasil, je to totiž jeho poslání: jít dál, být silnější a nakonec uspět. Ti z nás, kteří znají Příběh hraček, jeho motivaci rozumí a vědí také, jakým překážkám musel čelit. Podpora a spolupráce byly nakonec tím, co Buzze a Woodyho dovedlo k úspěchu.

Hardy Smith, který konzultuje neziskovky s touhou růst, ve svém únorovém článku na BoardSource odhalil klíčové body na cestě k úspěchu – na konkrétních animovaných snímcích studia Pixar. Ne náhodou se na úspěchu Pixaru podepsal Steve Jobs.

 Základem úspěchu neziskovky je jasná a ambiciózní vize. Cesta k ní ale vede jenom krajinou, kde se fandí spolupráci. Co vás může naučit Buzz Rakeťák? Foto: PixaBay

Ačkoliv jsou nám výhody spolupráce dobře známé, uvést ji do praxe není tak lehké, jak se může zdát. Nedávno jsem pracoval s neziskovou organizací, kterou provázely vnitřní neshody mezi poskytováním služeb a administrativou jeho procesů.

Průzkum ukázal, že ve vedení organizace panovaly naprosto rozdílné pohledy na to, jakou zvolit strategii k dosažení cíle. Každý pokládal za nejdůležitější svou roli a postup druhých považoval za nevhodný. Pro obě skupiny byl úspěch organizace jako celku životně důležitý. Všichni si byli vědomi toho, že pokud chtějí vyřešit vzájemný konflikt, budou muset učinit kroky k vytvoření takového pracovního prostředí, které bude působit pozitivně na jejich produktivitu. Věděli, že pokud nebudou spolupracovat, organizace se zhroutí. Zároveň si ale uvědomovali, že to nebude tak jednoduché.

Spolupráce pomáhá obrušovat bariéry, které brání prosperitě organizace. Místo toho přichází s novými způsoby vzájemné součinnosti, která je tolik potřebná, ať už při řešení potíží uvnitř organizace nebo třeba při zavádění nových programů a strategií.

Aby spolupráce fungovala

Podstata spolupráce spočívá ve vzájemné kooperaci lidí, kteří na sebe pozitivně působí a společně usilují o kýžený výsledek. Lidský element je tím hlavním činitelem, který musíme brát v úvahu. K rozvoji kultury spolupráce je často zapotřebí změnit své chování a budovat vztahy. Důvěra, pochopení, uznání a empatie jsou neméně podstatné. Musíme být zároveň ochotni přijmout vzájemné odlišnosti a rozdílné pohledy. Komunikace musí být prioritou a každý by měl mít na paměti, že tím hlavním předpokladem k ní je umění naslouchat. A jste to vy, kdo by měl učinit první krok, který není vždy snadný.

Kreativní úsilí, které stálo za vznikem filmových trháků jako Příběh hraček, Hledá se Nemo nebo V hlavě, může být pro neziskové organizace inspirací, jak dosáhnout efektivní vzájemné spolupráce.

Ed Catmull, spoluzakladatel Pixar Animation Studios a prezident Pixaru a Disney, ve své knize Creativity, Inc. odhaluje, že tyto filmy mohly vzniknout pouze díky úsilí nespočetného množství skupin a profesionálů, kteří museli pracovat společně, aby vytvořili filmový projekt, který bude splňovat vysoké standardy Pixaru a bude zároveň komerčně úspěšný.

Podle Catmulla, je k dosažení jakéhokoliv výsledku zapotřebí sdílet nápady a řešit problémy společně. Úspěch společnosti připisuje dobré týmové práci, která ji posouvá správným směrem a potenciální spory pomáhá překonat. I když většina neziskových organizací nemá takové zdroje, kterými disponuje televizní studio nebo jiná velká organizace, zásady, které by měly dodržovat jsou v podstatě stejné. K vybudování úspěšné kultury spolupráce, podobné té ve společnosti Pixar, je důležité:

  • Vytvořit příjemné prostředí pro sdílení nápadů, ve kterém strach z neúspěchu nebo odmítnutí nebude tématem.
  • Nebrat názory druhých jako osobní útok. A naopak - sdělením svého názoru na nikoho neútočit.
  • Být ochotný vzdát se řízení. Při vzájemné spolupráci musíme být otevřeni návrhům ostatních účastníků a musíme být ochotni zanechat postupů, které se neosvědčily.
  • Nepodléhat pocitu prohry nebo vítězství. Vyvážených řešení dosáhneme jen spoluprací založené na kompromisu.
  • Naslouchejte, buďte připraveni slyšet pravdu a jiná stanoviska, která mohou změnit status quo.
  • Rozlišujte mezi kritikou a konstruktivní kritikou. Jedni pouze kritizují, druzí přinášejí nová řešení.
  • Buďte rádi za nesouhlas a berte ho jako příležitost, jak otestovat různé nápady, a vybrat tak ten nejlepší.
  • Veďte záznamy o tom, jak jste se posunuli, pro svůj vlastní přehled a možnost postup kriticky vyhodnotit.

Řídíte se na vašem pracovišti těmito zásadami? Pracujete v příjemném prostředí, kde se všichni navzájem podporují, stimulují, přispívají svými nápady a řešeními? Jakých výsledků by mohlo být dosaženo, kdyby byly nové nápady vítány a podporovány, a kdybychom se je nebáli říci nahlas?

Představuji si neziskový sektor, který přichází se skvělými nápady a realizuje je. Věřím, že vytvořit kulturu spolupráce znamená příležitost k pozitivní změně a že výše zmiňované kroky mohou naše představy proměnit v realitu, ačkoliv to nebude tak lehké, jak se může zdát.

Souhlasíte nebo máte jiné nápady, jak by měla v neziskových organizacích spolupráce fungovat?

Z originálu přeložila Lucie Horáčková

Zdroj: Hardy Smith - Creating a Culture of Collaboration, Nonprofits Can Learn From Pixar, BoardSource, 16/02/2017

Autor článku

Lucie Horáčková

stážistka Nadace Neziskovky.cz

Zůstaňte v obraze

Držte krok se Světem neziskovek, ať vás nepředběhne. To nejzajímavější vám ve správnou chvíli pošleme e-mailem:

Partneři Světa neziskovek

Ani Svět neziskovek se neobejde bez cookies - abyste si tenhle web opravdu vychutnali.
A o ochraně dat chci zjistit víc.