Inspirujeme
ke změně

Říkejme si pravým jménem a zkoumejme, jak jsme efektivní

Na první pohled má název článku trochu rouhavý charakter, že? Jsme neziskové organizace, a kolik nás je! A náš hlavní cíl je nemít zisk, tedy nebýt pokud možno v mínusu, nemít se ale zase tak dobře, aby se nezdálo, že jsme moc schopní a soběstační, a někdo nám pod tímto dojmem neupřel výsostné právo žádat o granty a dotace. Být raději někde uprostřed, moc nevyčnívat ani na jednu stranu a nejistotu brát jako nutné zlo „neziskové sféry“. Neměli bychom se ale spíš vedle (ne)zisku zaměřit spíš na to, zda má naše činnost nějaký dopad?

Na první pohled má název článku trochu rouhavý charakter, že? Jsme neziskové organizace, a kolik nás je! A náš hlavní cíl je nemít zisk, tedy nebýt pokud možno v mínusu, nemít se ale zase tak dobře, aby se nezdálo, že jsme moc schopní a soběstační, a někdo nám pod tímto dojmem neupřel výsostné právo žádat o granty a dotace. Být raději někde uprostřed, moc nevyčnívat ani na jednu stranu a nejistotu brát jako nutné zlo „neziskové sféry“. Neměli bychom se ale spíš vedle (ne)zisku zaměřit spíš na to, zda má naše činnost nějaký dopad?

Autorka článku Barbora Komberec Novosadová je manažerkou programů firemního dobrovolnictví v HESTIA-Centrum pro dobrovolnictví a zástupkyní HESTIA v platformě Volonteurope. Foto: HESTIA

„Nebýt v zisku“ přece není ten hlavní důvod, proč jsme tady a proč bychom tu měli být. A my to samozřejmě víme, jen možná stojí za to si ten důvod naší existence čas od času připomenout. Protože paměť je záhadná a ošemetná služebnice, a nánosy balastu „všedních dní“ se vrství více a rychleji než by bylo zdrávo.

Proč naše neziskovka vlastně vznikla?

Přece proto, že víme, že je třeba nějaká pozitivní změna a chceme ji vykonat. Kolik je oblastí a témat, v nichž se nám změna zdá důležitá, tolik je i neziskových organizací. Aha! Nejde tedy o „ne-zisk“, ale o změnu – změnu k lepšímu. Na začátku každé změny je člověk a jeho myšlenka, pokud se myšlenka ukáže jako životaschopná, získá si příznivce, tak vznikne tým lidí, kteří se rozhodnou, že je pro ně ona myšlenka natolik zásadní, že ji promění ve svou vizi a v tu chvíli většinou vzniká organizace.

Vize se prolíná týmem jako červená nit a tým hledá další spřízněné duše, a pokud není součástí týmu hned mecenáš, začíná hledat dárce a podporovatele. Nastupuje velmi těžké období, kdy se ukáže, zda si organizace dokáže své řešení problému obhájit či nikoli. Pokud organizace v tomto kroku slaví úspěch, dostává se často do koloběhu práce: DÍLČÍ ZMĚNY – ZMĚNA – HLEDÁNÍ PROSTŘEDKŮ NA DALŠÍ DÍLČÍ ZMĚNY atd. A právě v tomto řetězci hraje velmi důležitou roli měření dopadů našich aktivit.

Proč by nás mělo zajímat, jaký máme dopad?

Odpověď je jednoduchá: Proto, abychom věděli, jakou změnu ve společnosti jsme dokázali naší činností vykonat, proto, abychom zjistili, jak jsme v naší práci efektivní, proto, abychom mohli ukázat, že naše činnost dokáže měnit věci k lepšímu, a proto, abychom ze své práce mohli mít radost. Měření dopadů je občas strašákem a je kolem něj až jakási mytická aura. Pod touto neprostupnou aurou vědeckosti, jeví se pak praxe jako téměř nezvládnutelný úkol. Jak jej tedy neziskové organizace vnímají a co s tím můžeme dělat?

Jaká je praxe?

Mezi 30. 11. 2015 a 1. 2. 2016 realizovala HESTIA-Centrum pro dobrovolnictví s podporou britské organizace Volunteering Matters a ve spolupráci s AVPO ČR a Nadací Neziskovky.cz průzkum zaměřený právě na situaci měření dopadů činností neziskových organizací v České republice. Online průzkumu se zúčastnilo celkem 121 organizací. 28 % respondentů uvedlo, že se věnuje měření dopadů své činnosti, 58,7 % odpovědělo, že se měření věnuje pouze do jisté míry a 13,2 % respondentů neměří dopady své činnosti vůbec. Mezi hlavními důvody pro měření dopadů převažují interní účely, následují důvody měření pro dárce a poskytovatele dotací a pro účely komunikace s veřejností.

Proč neměříme a co by nám pomohlo?

Překážky měření dopadů vidí zástupci neziskových organizací zejména v nedostatečných zdrojích (lidských i finančních), v nedostatečném nastavení organizace v této oblasti, chybějících dovednostech a znalostech i v nejasném vnímání přínosů měření dopadů. Častou odpovědí je také skutečnost, že praxe měření dopadů není v oblasti působení organizace běžná.

Nejvíce organizací uvedlo, že by jim výrazně pomohlo situaci měření dopadů zlepšit začlenění samotného měření do vnitřních priorit organizace (36 % respondentů), 18 % respondentů uvedlo, že by je motivoval požadavek ze strany managementu organizace a pro 9 % organizací jsou pro aktivní přístup k měření důležité požadavky dárců a poskytovatelů dotací.

Chceme ukázat pozitivní změnu?

Nyní pro to máme skvělou příležitost! HESTIA-Centrum pro dobrovolnictví je členem platformy Volonteurope, která se v rámci jedné z pracovních skupin zaměřuje na měření dopadů dobrovolnické činnosti. Z průzkumu vyplynulo, že celá řada organizací by uvítala účast na setkání, kde by se naskytla příležitost dozvědět se více o těchto tématech: Jaké nástroje můžeme k měření našeho dopadu využívat, jak uvést tyto nástroje do praxe, jak využívat znalosti o našem impaktu pro plánování v organizaci a pro utváření strategií, jak prezentovat a propagovat získaná data o dopadu našich činností. Do společné práce se může zapojit každý, kdo vidí v monitoringu dopadu smysl a budoucnost.

A možná, když zjistíme, jaký má naše práce dopad, a jak velkou změnu jsme schopni způsobit, můžeme začít přemýšlet i nad samotnou naší značkou neziskovky. A třeba právě zde začne nová epizoda o hledání našeho vlastního jména…

bkn_zaverecny vecer.jpg

Autor článku

Barbora Komberec Novosadová

Impact Academy

Vystudovala marketing, PR a sémiotiku, vedla transformaci portálu Dobrovolník.cz, řídila programy firemního dobrovolnictví se zaměřením na expertní dobrovolnictví. Spolu s Ashoka ČR založila iniciativu Impact Academy, která pomáhá organizacím v poznání a uplatňování přístupu orientace na dopad.

Další články autora (6)

Zůstaňte v obraze

Držte krok se Světem neziskovek, ať vás nepředběhne. To nejzajímavější vám ve správnou chvíli pošleme e-mailem:

Partneři Světa neziskovek

Ani Svět neziskovek se neobejde bez cookies - abyste si tenhle web opravdu vychutnali.
A o ochraně dat chci zjistit víc.