Prvomájový podvečer v budově ORF KulturHaus se již tradičně nesl v duchu slavnostní ceremonie. Zde, v centru Vídně, se totiž opět předávaly ceny SozialMarie, nejstarší ocenění za inovativní řešení palčivých sociálních otázek. Již od roku 2005 oceňuje soukromá rakouská nadace Unruhe výjimečné projekty. Letos z 300 nápadů vybrala 15 nejlepších, mezi které rozdělila částku 54 000 EUR. Do zákulisí jsme se podívali se zakladatelkou nadace a ceny – paní Wandou Moser-Heindl, která v následujícím rozhovoru zdůrazňuje, že vídeňské ocenění je i pro české nápady.

Wanda Moser-Heindl, zakladatelka SozialMarie (vlevo). Foto: SozialMarie 2015 

Jste zakladatelkou organizace Unruhe Privatstiftung, která cenu SozialMarie každoročně uděluje. Co Vás před jedenácti lety k založení ceny vedlo?

Když jsme zakládali Unruhe Privatstiftung, byli jsme si jisti, že chceme podporovat sociální tematiku, vědu a umění. Nápadů a aktivit z těchto oblastí ale přicházelo tolik, že jsme se rozhodli omezit zorné pole jen na sociální oblast – nejvíce projektů přicházelo právě odtud. Samotná sociální oblast je ale také dost široký pojem, proto jsem přišla s návrhem: Pojďme vybírat jen takové projekty, které přinášejí něco opravdu nového. Víte, naše společnost se neustále potýká se stejnými problémy, lidé se ocitají na ulici bez domova, utíkají ze zahraničí před válkou, nebo se setkávají s nerovnými podmínkami na pracovištích atd. S tím bojujeme a budeme bojovat i v budoucnu – jak se k tomu postavíme? SozialMarie proto oceňuje nápady, které přinášejí nové metody a způsoby, jakými o problémech komunikovat a jak je řešit - tedy sociální inovace.

Cenu udělujete již od roku 2005, od té doby muselo výběrem projít velké množství projektů. Kdo je posuzuje, jste na to stále sami?

Ne, to by nebylo v našich silách. Nezbytným krokem při zřizování SozialMarie bylo sestavení mezinárodní poroty. Ta je složena ze zástupců Rakouska, České republiky a Maďarska – jedná se o odborníky, kteří se problematice intenzivně věnují a znají prostředí, ze kterých projekty přicházejí. Já sama se na výběru osobně nepodílím. Dnes se jen radostně dívám zpovzdálí a SozialMarie je pro mě spíše koníčkem. Jsem pyšná, že se nám podařilo založit tradici, dnes už cen za sociální inovace existuje více, ale v té době jsme přicházeli na zcela novou půdu.

Zmínila jste Rakousko, Českou republiku a Maďarsko – proč se ocenění zaměřuje právě na tyto země?

Na počátku jsme udělali jednoduchou věc. Na mapě jsme označili Vídeň jako pořadatelskou zemi a ve vzdálenosti 300 kilometrů jsme kolem ní vyznačili kruh. Vzniklá plocha nám vytyčila nejbližší země, kterým se chceme věnovat. Hlavním trojlístkem je dnes Rakousko, Maďarsko a Česká republika, protože tyto země jsou zapojeny do SozialMarie celé, ale okruh od počátku zahrnuje i část Slovenska, Chorvatska a Slovinska a také Německa a Polska. Ze všech těchto zemí přijímáme přihlášky.

Mezi oceněnými českými projekty se blýskla i 

Plánujete svou působnost rozšířit i do dalších zemí?

V současné době se snažíme o plné zapojení zemí, které jsou dnes zahrnuty pouze částečně, a to hlavně Slovensko, Slovinsko a Chorvatsko. Je to ale dlouhá a namáhavá cesta. Není jednoduché do zemí proniknout a oslovit je tak, aby do soutěže zapojily své projekty. Je nutné nejprve navázat kontakt a vyzvat někoho, kdo by zastával pozici koordinátora pro danou zemi – ten musí najít vhodné členy do poroty, někoho, kdo se bude věnovat projektům, dále zajistí veškeré PR a propagaci SozialMarie, vymyslí celou strukturu organizace a tak podobně. Koordinátorkou pro Českou republiku je Madlen Kordová, která je skvělá.

Zaměřme se nyní na projekty, které SozialMarie oceňuje. Dostala jste se někdy do rozporu s rozhodnutím poroty?

Během uplynulých deseti let se do soutěže přihlásilo asi 2200 projektů, z nichž 150 bylo po výběru poroty oceněno celkem 420 tisíci EUR. Jsem naprosto oddaná naší porotě, věřím jejímu výběru a o čem rozhodne, to platí. Pochybovat o jejich rozhodnutí nelze - oni jsou ti, kteří se jednotlivým projektům věnují, osobně se setkávají s realizátory a pečlivě vše posuzují. Samozřejmě se ale do rozhodnutí promítne subjektivita, to je přirozené. A ano, někdy se mi také stane, že mám svého favorita, kterého nakonec porota nevybere.

Je to doma! Foto: SozialMarie 2015 

Jak na tom jsou sociálně inovativní nápady z České republiky? Zalíbil se Vám někdy právě některý z nich?

Česká republika má co do počtu přihlášených projektů silnou pozici, hned po Maďarsku, odkud chodí jednoznačně nejvíce přihlášek. Máte spoustu zajímavých nápadů, hodně se mi líbí ty věnující se například lidem bez domova či handicapovaným. Nedávno jsem zaznamenala jeden výrazný projekt, který se týkal vozíčkářů. Čeští politici se demonstrativně posazovali na vozíčky tělesně postižených a upozorňovali tak na nutnost veřejné diskuze. (Kampaň „Jedeme v tom s vámi“, Asistence, o. p. s., pozn. red.) To je skvělý nápad!

Dále si vzpomínám na akci, kdy rodiny po celé České republice v jeden den poobědvaly s „rodinou od vedle“. (Projekt „Next Door Family“, Slovo 21, z. s., pozn. red.). Všichni společně vařili, jedli, povídali si a poznávali, jak žijí. Díky tomu jste mohli poznat život menšin a přistěhovalců, kteří žijí třeba hned vedle, a neznáte je, a naopak oni tím poznávají vás. To je to inovativní přemýšlení, které oceňujeme.

Vnímáte nějaký rozdíl mezi českými a například rakouskými projekty, řešíme jiné sociální problémy?

Ráda bych zdůraznila, že neposuzujeme sociální problémy jako takové, naší prioritou je naopak jejich řešení. Hledáme inovace, nové nápady a techniky, jak tyto problémy řešit. Projekty se točí kolem obdobných témat, která jsou aktuální ve všech zemích, ale ne všude je stejná politická situace, legislativa či právní opatření apod. Sociální inovace poté reflektují i tuto okolnost. Lze vysledovat určité „trendy“ v každé zemi:

Například v Rakousku se výrazně objevuje téma imigrantů. Mezi loňskými vítězi SocialMarie byla iniciativa "Sousedky od vedle", zabývající se integrací žen z jiných zemí do společnosti. Letos první cenu získal projekt z Vídně, „Prosa“, který pomáhá se vzděláváním mladistvých přistěhovalců speciální výukou a programem na dvou vídeňských gymnáziích. V Maďarsku je v popředí naopak romská tematika. V České republice vnímám silně potřebu řešit otázku bezdomovectví. V nedávné době byly oceněny hned tři takové projekty. Letos získaly vedlejší cenu „Kuchařky bez domova“, předloni to byl „Pragulic“ a v roce 2013 získal jednu z hlavních cen projekt „Noc venku“. Všechny tři se zabývají stejným problémem, ale řeší ho naprosto odlišně a originálně.

Nota Bene - muži bez domova našli práci jako portýři na slovenském nádraží. Foto: SozialMarie 2015 

Co oceněným projektům, kromě finanční odměny, SozialMarie nabízí?

Vítězové se stávají součástí významné mezinárodní platformy, kterou ocenění představuje. Přebírají také záštitu od osobností, které v ten rok nabídnou svou aktivní patronáž. Každý z patronů poté provází a podporuje zvolený projekt v průběhu následujícího roku. Patroni pochází prozatím z Rakouska, Maďarska a České republiky, pro rok 2015 se jedním z nich stal Zbyněk Frolík, ředitel mezinárodního holdingu LINET, který se zabývá výrobou nemocničních lůžek. V minulých letech to byli například ekonom Tomáš Sedláček či herečka a politička Táňa Fischerová.

SozialMarie má hlavní zázemí ve Vídni. Vyplývají z toho pro české žadatele nějaké bariéry?

Vůbec ne! Kritéria výběru, podmínky účasti, přihláška i další detailní informace o soutěži jsou k dispozici na našich webových stránkách, které jsou kompletně v češtině. Aktuální informace najdete i na Facebookové stránce pro ČR, kde budou brzy k dispozici také profily vítězů. Žadatel o cenu může navíc pocházet z různých sfér, nejen z neziskové. Může jím být i firma, jak ukazuje letošní vítězný projekt „Změna je možná“ pro věznici ve Vinařicích od firmy A-GIGA. Ráda bych ještě zmínila, že na webu je k dispozici obsáhlá databanka oceněných a nominovaných projektů ze všech zemí napříč ročníky SozialMarie. Může posloužit také jako inspirace pro ty, kteří se teprve přihlásit chystají, nebo třeba chtějí nějakou iniciativu podpořit a neví, kde hledat.

Wanda Moser-Heindl

Zakladatelka SozialMarie


Kontaktní osoba SozialMarie ČR: Madlen Kordová, sozialmariecr@sozialmarie.or

kaja-portret_sn.png

Autor článku

Karolína Kratochvílová

Nadace Neziskovky.cz

Karolína je šéfredaktorka Světa neziskovek. Baví ji pomáhat s komunikací neziskovým organizacím a občanským iniciativám, které kopou za užitečné myšlenky. Naposledy třeba v dresu TEDxPrague nebo při přípravě kampaně Suchej únor. Část roku 2019 Karolína strávila v USA, kde jako Fulbrighter pracovala na fundraisingové komunikaci Water for Good.

Další články autora (60)

Zůstaňte v obraze

Držte krok se Světem neziskovek, ať vás nepředběhne. To nejzajímavější vám ve správnou chvíli pošleme e-mailem:

Partneři Světa neziskovek

Ani Svět neziskovek se neobejde bez cookies - abyste si tenhle web opravdu vychutnali.
A o ochraně dat chci zjistit víc.