Přinášíme vám první článek ze začínající série ozvěn programu Impact Academy: Ukaž změnu, která bude zaměřená na téma sledování dopadu.

Nádech a výdech. Nádech a výdech. S každým nádechem se do našich plic dostává kyslík. Ten se naváže na hemoglobin v červených krvinkách a krví putuje dále do našeho těla. Proniká do každé buňky a dává jí nový život. Mění uspořádání atomů a molekul, daruje každé buňce novou energii, kterou následně tělo jako systém může přetavit v libovolnou fyzickou, duševní či duchovní aktivitu. Jak velkorysé!

Jen více kyslíku a zhluboka dýchat!

Každý z nás ví, jak osvobozující je někdy hluboký nádech, jak důležité je dýchat pravidelně a klidně, a také, že někdy není na škodu si oddechnout, vydechnout. Když se zamyslím nad občanským sektorem jako svébytným systémem, potom právě přístup orientace na dopad pronikající jednotlivými organizacemi i vztahy mezi aktéry je pro mě tím kyslíkem. Prvkem, který dává život. Přináší cosi, co umožňuje dýchat – napnout síly, zapnout mozkové závity, ale také spočinout. Být tady a teď, uvědomovat si okolní prostředí a jeho proměny, vztahy v něm, mojí vlastní roli v tomto celku.

Proč vznikla iniciativa Impact Academy?

A právě přání, aby byl náš občanský sektor dostatečně zásoben kyslíkem, stálo u zrodu Impact Academy. Spolu s ním na počátku stály také dva průzkumy (Ashoka, MPSV, HESTIA-Centrum pro dobrovolnictví), které ukázaly velký zájem o téma a praxi sledování dopadu mezi sociálními inovátory a zástupci neziskových organizací i donorů, a zároveň odhalily řadu bariér, které nám brání se tomuto tématu věnovat naplno (nedostatečné know-how, chybějící materiály v češtině, nedostatečná síť expertů, nedostatek příkladů dobré praxe, nedostatečné finance a personální kapacity a další). A v reakci na tyto potřeby se zrodila iniciativa Impact Academy, jejíž misí je zvyšování kultury a podpora praxe sledování dopadu u nás.

A proč je tedy právě přístup orientace na dopad tak „životně důležitý“?

Udržení v přítomnosti a navigátor rozhodnutí

Právě žití přístupu orientace na dopad v organizaci umožňuje doslova „zůstávat v přítomnosti“, zůstávat bdělým a pozorným k proměnám prostředí, v němž působíme, k proměnám v potřebách našich klientů, k cestám, které jsme zvolili, ale jsou slepé nebo příliš křivolaké a také k signálům, že se nám naše práce daří a že ji můžeme posunout na další úroveň.

Motivátor týmu

I díky tomu je právě přístup orientace na dopad skvělou motivací pro tým i jakousi prevencí syndromu vyhoření.

Pomocník ve fundraisingu

Fungující systém sledování dopadu je také skvělým předpokladem pro zrod učící se organizace, která je například pro dárce zárukou toho, že jeho finance jsou využity skutečně efektivně a že organizace dělá maximum proto, aby dosáhla vytyčené pozitivní změny.

Základ pro srozumitelnou komunikaci

Předpokladem pro to, abychom mohli sledovat dopad naší práce, je jasně zformulovaná, propracovaná i evidencí podložená logika našeho dopadu. A ta nemusí samozřejmě sloužit jen pro naše interní účely, ale může nám velmi pomoci v komunikaci naší vize i každodenní práce směrem k veřejnosti, dobrovolníkům či dárcům. I proto může v našem současném společenském klimatu být toto téma klíčem k většímu porozumění práce organizací občanského sektoru.

Iniciátor netradičních řešení

Díky přístupu orientace na dopad si můžeme vyjasnit naši roli v řešení daného společenského problému a zamyslet se nad možnou spoluprací s aktéry i mimo neziskový sektor – a právě díky mezisektorové spolupráci a zapojení mnoha nestejnorodých aktérů můžeme zvýšit naší šanci na úspěšné řešení.

V neposlední řadě nás ale přístup orientace na dopad dokáže proměnit také zevnitř. A to nejen zevnitř v organizaci, ale také uvnitř každého z nás – ve způsobu uvažování o naší práci, naší roli v ní, výhodách otevřenosti, sdílnosti s potenciálními partnery i reflexi našich aktivit. A toto všechno nám můžeme pomoci dýchat volněji, zhluboka a radostněji.

Závěrečný večer Impact Academy. Zdroj: Impact Academy

Chcete také opět či nově volně dýchat a přinášet životaschopná řešení společenských problémů kolem nás? Spojte se přímo s Impact Academy! Ozvěte se nám, pokud máte zájem o osobní konzultaci, individuální doprovázení nebo zájem o účast v dalším ročníku programu Impact Academy: Ukaž změnu.

Chcete se na cestu ke sledování dopadu vydat sami? Jako výbavu do začátku vám doporučujeme třeba něco z naší Knihovny.

Od srpna vám přineseme seriál, který vás provede tématy jednotlivých modulů programu Impact Academy: Ukaž změnu. Pokud se chcete již nyní dozvědět, co program účastníkům z řad neziskových organizací, sociálních podniků i donorů přinesl, podívejte se na toto video:

O Impact Academy: Ukaž změnu

Impact Academy je iniciativa, jejíž vznik podnítila organizace Ashoka Česká republika ve spolupráci s Institutem aktivního občanství a podporou Evropského sociálního fondu. Jejím cílem je vytvořit infrastrukturu pro rozvoj kultury sledování dopadu v ČR. V rámci iniciativy jste již mohli zaznamenat transformačně-vzdělávací program Impact Academy: Ukaž změnu, soutěž Sleduj dopad, na říjen připravujeme také vznik platformy ke sledování dopadu pro organizace občanské společnosti.

 

bkn_zaverecny vecer.jpg

Autor článku

Barbora Komberec Novosadová

Impact Academy

Vystudovala marketing, PR a sémiotiku, vedla transformaci portálu Dobrovolník.cz, řídila programy firemního dobrovolnictví se zaměřením na expertní dobrovolnictví. Spolu s Ashoka ČR založila iniciativu Impact Academy, která pomáhá organizacím v poznání a uplatňování přístupu orientace na dopad.

Další články autora (6)

Zůstaňte v obraze

Držte krok se Světem neziskovek, ať vás nepředběhne. To nejzajímavější vám ve správnou chvíli pošleme e-mailem:

Partneři Světa neziskovek

Ani Svět neziskovek se neobejde bez cookies - abyste si tenhle web opravdu vychutnali.
A o ochraně dat chci zjistit víc.