Inspirujeme
ke změně

Jak bude vypadat Česko v roce 2030?

Peter Smolík 30. 7. 2016 Inovace 3 minut

Na Úřadu vlády se připravuje návod, jak lépe nasměrovat Česko k udržitelnému rozvoji. Chystaný dokument Česká republika 2030 navazuje na Strategický rámec udržitelného rozvoje ČR z roku 2010 a na Agendu 2030, kterou schválila OSN loni v New Yorku. Přípravy jsou v závěrečné fázi, neziskovky v nich mají své slovo.

Na Úřadu vlády se připravuje návod, jak lépe nasměrovat Česko k udržitelnému rozvoji. Chystaný dokument Česká republika 2030 navazuje na Strategický rámec udržitelného rozvoje ČR z roku 2010 a na Agendu 2030, kterou schválila OSN loni v New Yorku. Přípravy jsou v závěrečné fázi, neziskovky v nich mají své slovo.

Během porady iniciativy Měj se k světu se dumalo nad Strategií pro Českou republiku. Foto: Glopolis

Připravovaná strategie má vést státní instituce k dlouhodobému zlepšování kvality života v Česku i ve světě. Základními pilíři strategie je předběžně šest takzvaných klíčových oblastí rozvoje: Lidé a společnost, Udržitelný hospodářský model, Ekosystémy, Udržitelný rozvoj sídel a území, ČR podporující udržitelný rozvoj ve světě a Dobré vládnutí pro udržitelný rozvoj.

Každá z uvedených oblastí má své strategické cíle, které naznačují, jak ji rozvíjet. Právě o klíčových oblastech rozvoje a strategických cílech se už delší dobu vášnivě debatuje, ať už na Radě vlády pro udržitelný rozvoj (RVUR), která má přípravu materiálu na starosti, mezi vládními a státními institucemi, i se zástupci neziskového sektoru a odborníky. RVUR má před sebou těžký úkol - musí zajistit co největší participaci, zohlednit potřeby všech sektorů společnosti a zároveň vše vést k hlavnímu cíli, kterým je dlouhodobé zvyšování kvality života v ČR.

Neziskový sektor se na tvorbě strategie podílí velmi aktivně. Několik organizací zasedá přímo v RVUR, i v jejích výborech, zástupci sítí neziskovek se zapojili do přípravy klíčových oblastí. Oddělení Úřadu vlády pro udržitelný rozvoj zorganizovalo několik veřejných kulatých stolů ke klíčovým oblastem a strategickým cílům. Iniciativa Měj se k světu, koordinovaná analytickým centrem Glopolis, která sdružuje 10 platforem a síťových organizací, právě připomínkuje nejnovější verzi dokumentu ČR 2030.

Pro neziskovky přitom nebylo zapojení do přípravy strategie samozřejmostí - zdroje na tento typ aktivit (“policy”) jsou dlouhodobě podhodnocené a pro mnohé účastníky šlo o práci nad rámec běžných povinností. Zaznívají také pochybnosti o smyslu dokumentu nebo o schopnosti vlády ho implementovat, protože řada vládních opatření by mohla být v rozporu s cíli strategie (např. prolomení těžebních limitů). Přes některé oprávněné obavy, ale stojí za to ocenit konzultativní přístup vlády a vyzdvihnout hlavní cíl. Snaha udržitelně zvyšovat kvalitu života v ČR, je při dnešních trendech v politické kultuře jednou z mála pozitivních zpráv.

V listopadu 2016 by měla strategie Česká republika 2030 projít meziresortním připomínkovým řízením. Jejím dokončením a schválením ale úkol neziskového sektoru nekončí, naopak začíná. Měl by sloužit jako “prodloužená ruka” veřejnosti při kontrole volených zástupců i státních úředníků při naplňování cílů strategie.

Autor článku

Peter Smolík

Glopolis, koordinátor iniciativy Měj se k světu

Zůstaňte v obraze

Držte krok se Světem neziskovek, ať vás nepředběhne. To nejzajímavější vám ve správnou chvíli pošleme e-mailem:

Partneři Světa neziskovek

Ani Svět neziskovek se neobejde bez cookies - abyste si tenhle web opravdu vychutnali.
A o ochraně dat chci zjistit víc.