Inspirujeme
ke změně

Impact Academy #3: Chcete mít dopad? Zmapujte systém, projasněte myšlení a nastartujte spolupráci

Pokud chceme dosáhnout pozitivních změn v organizaci díky orientaci na dopad, je důležité se na začátku zastavit. Zaposlouchat se do tepu a fungování systému, v němž působíme a kde spatřujeme příležitosti ke změně. V pokračování seriálu o sledování dopadu se dnes zastavíme u mapování systému a analýzy problému, které předcházejí hledání jeho řešení.

Pokud chceme dosáhnout pozitivních změn v organizaci díky orientaci na dopad, je důležité se na začátku zastavit. Zaposlouchat se do tepu a fungování systému, v němž působíme a kde spatřujeme příležitosti ke změně. V pokračování seriálu o sledování dopadu se dnes zastavíme u mapování systému a analýzy problému, které předcházejí hledání jeho řešení.

Zamyslete se. Proč vůbec mapovat systém? Zdroj: Impact Academy

Proč tedy mapovat systém?

Stává se nám, že když se snažíme vyřešit jeden problém, vynoří se další na novém, nečekaném místě. Někdy se také stane, že naše působení může mít při nejlepší snaze zcela opačný účinek, než jaký jsme zamýšleli. Příkladem je třeba situace, která nastala, když se některé krevní banky snažily motivovat dárce krve tím, že nabízely finanční odměnu za darování krve, a výsledkem byl naopak úbytek určitého typu dárců. A to proto, že finanční odměnou demotivovaly ty dárce, kteří darovali čistě z altruistických důvodů.

Jiná situace nastala ale v případě odměňování dárců krve nefinančními prostředky. Nebo při snahách o řešení bezdomovectví financováním vybudování příbytků pro lidi bez domova, které nevedlo ke snížení celkového počtu bezdomovců ve velkých městech. Po důkladné analýze fungování systému i potřeb skupiny lidí bez domova se totiž jako nejživotaschopnější pomoc ukázal tzv. přístup Housing first, česky Bydlení především, který spočívá v tom, že podpora ve formě samostatného bydlení přichází jako první a s ní je spojená další sociální práce s cílovou skupinou. (Více o pilotním projektu v Brně, který tuto myšlenku aplikuje, najdete  zde).

Jedním z důvodů pro tato a podobná nezamýšlená selhání je to, že svět, ve kterém žijeme je velice složitý. Jsme obklopeni komplexními jevy, ve kterých se provazuje mnoho aktérů, jejich vztahů, motivací i vnějších pravidel. V systémové teorii jsou popisem reality právě komplexní systémy, které napomáhají co nejvěrněji zachytit spletité vazby z našeho skutečného fungování bez přílišných zjednodušení a zploštění, která mohou vést i k negativním nezamýšleným důsledkům.

A jak na to?

Nástrojů k mapování systému a analýze problémů existuje celá řada. My v Impact Academy využíváme kombinaci stromu problémů, analýzy aktérů a 5R Framework. V případě stromu problémů hledáme souvislosti mezi existujícími problémy, jejich příčinami a jejich stávajícími či možnými důsledky. V případě práce s 5R Framework se snažíme zachytit „systém tak, jak je“, porozumět jeho chování a popsat role, vztahy, zdroje, výsledky a pravidla, tedy složky, které toto chování utváří.

Příklad mapování systému. Zdroj: Impact Academy

Ať už si vybereme jeden či druhý nástroj, je velmi důležité mít na paměti, že jde-li nám o relevantní zmapování a analýzu stávajícího stavu systému (který se samozřejmě stále proměňuje, tedy jde spíše o „snapshot“ dané fáze vývoje), měli bychom věnovat péči tomu, jak k práci s ním v praxi přistoupíme.

Pokud se ho rozhodnete vyzkoušet, tady je několik tipů, jak na to:

Dejte hlavy dohromady

Mapování systému není zrovna typ analýzy, s níž se zavřete na pár hodin do pokoje a slavnostně ji představíte kolegům. Pracujte proto v týmu! Čím více různých názorů a pohledů, tím může být analýza reálnější a dokáže lépe detekovat a popsat jednotlivé součásti systému. Využijte kolektivní inteligence! Pět stejných pohledů na věc, které samy sebe rády utvrzují, nám v této fázi neumožní zcela se otevřít a dívat se několika různými páry očí na svět kolem nás. Neomezujte se pouze na členy vašeho pracovního týmu, přizvěte zástupce vašich klientů, vašeho podporovatele, kolegu z organizace, která se zabývá podobným tématem, využijte moment analýzy k prohloubení a rozšíření spolupráce na tématu, které je pro vás důležité.

Zapojte vaši zkušenost i dostupná data

Ve vašem týmu je jistě řada lidí, kteří se v systému, jenž se snažíte popsat, pohybuje již delší dobu a mohou tedy být skvělými průvodci, kteří mohou do analýzy promítnout svou paměť, znalost vztahů, vývoje rolí či pravidel. Zkuste však kombinovat vaši zkušenost s dostupnými daty, která vám může říci více detailů o vývoji chování systému a také upřesnit či upravit vaše domněnky. Relevantní data jsou pro nás také ta o minulých či současných zásazích do systému, které nevedly k očekávané změně. Poučit se z chyb našich předchůdců je vždy ku prospěchu uživatelů našich služeb.

Nespěchejte k řešením

Od mapování systému k vyhledávání vhodných řešení problémů a bodů, kde máme největší šance vhodně zvolenou intervencí způsobit změnu v systému, je ještě kus cesty. Nezapomínejme, že právě od počáteční fáze naslouchání a mapování se bude odvíjet úspěšnost naší práce i snahy o pozitivní změny v systému (např. zvýšení kvality života naší cílové skupiny apod.). Trpělivost, vnímavost a poctivost se nám tedy může až překvapivě vyplatit.

A jak můžeme získat další potřebná data pro analýzu systému?

V této fázi nám pomohou například tyto metody:

(s využitím logiky metody 5R framework)

Výsledky (results)

Technické studie, Průzkumy veřejného mínění, Průzkumy spokojenosti klientů/aktérů

Role (roles)

Genderová analýza, Analýza sociálních sítí (ne ve smyslu sociálních médií), Index výkonu organizace

Vztahy (relationships)

Analýza sociálních sítí, řetězec dopadu, analýza trhu, diagram kauzálních smyček

Pravidla (rules)

Politicko-ekonomická analýza

Zdroje (resources)

Politicko-ekonomická analýza, predikce ekonomického růstu, analýzy trhu, průzkumy spokojenosti klientů/aktérů

Pro práci s mapou systému v elektronické podobě doporučujeme třeba nástroj Kumu, který je možné využívat zdarma.

Věděli jste, že na Skoll Centre for Social Enterpreneurship na Oxfordské univerzitě vyhlašují soutěž s názvem “Map the System”? Podívejte se na práci jednoho z vítězů a zajímavou analýzu od Carers UK zde.

bkn_zaverecny vecer.jpg

Autor článku

Barbora Komberec Novosadová

Impact Academy

Vystudovala marketing, PR a sémiotiku, vedla transformaci portálu Dobrovolník.cz, řídila programy firemního dobrovolnictví se zaměřením na expertní dobrovolnictví. Spolu s Ashoka ČR založila iniciativu Impact Academy, která pomáhá organizacím v poznání a uplatňování přístupu orientace na dopad.

Další články autora (6)

Zůstaňte v obraze

Držte krok se Světem neziskovek, ať vás nepředběhne. To nejzajímavější vám ve správnou chvíli pošleme e-mailem:

Partneři Světa neziskovek

Ani Svět neziskovek se neobejde bez cookies - abyste si tenhle web opravdu vychutnali.
A o ochraně dat chci zjistit víc.