Neziskový projekt organizace Učitel naživo nabízí unikátní výcvik pro učitele. Nově se v pilotním projektu zaměřuje i na ředitele škol. Proč se organizace rozhodla zlepšovat vzdělávací prostředí právě tímto způsobem, přiblížil fundraiser Kryštof Vosátka. 


krystof.jpg

Kryštof Vosátka

Učitel naživo

Narodil se v Ostravě. Po gymnáziích v Česku a v USA absolvoval studium literárních věd na univerzitě v Oxfordu (Bachelor of Arts) a na univerzitě v Cambridge (Master of Philosophy). Díky intenzivnímu praktickému výcviku získal kvalifikaci středoškolského učitele z UCL Institute of Education. Učil na středních školách v Londýně a Praze. V organizaci Učitel naživo působí jako fundraiser a spolupracuje s partnery.

Kryštofe, proč vznikl Učitel naživo? 

Výcvik pro budoucí učitele Učitel naživo vznikl v roce 2016 proto, aby v českém kontextu ověřil inovace pro přípravu nových učitelů na jejich náročné povolání. Projekt vznikl pod záštitou Nadace České spořitelny a navázal na naši práci na projektech jako byl Elixír do škol nebo institut Hejného matematiky H-MAT. Od té doby jsme se osamostatnili od Nadace České spořitelny a i díky jejímu příslibu několikaleté finanční podpory jsme mohli vybudovat organizaci Učitel naživo, z.ú. Naším cílem je vyvíjet a ověřovat programy pro přípravu učitelů a rozvoj pedagogického leadershipu a spolupracovat s veřejným systémem na jejich šíření. 

Cílem Učitele naživo je připravovat vyučující, kteří navazují a udržují s dětmi vztahy založené na vzájemné důvěře. Foto: Učitel naživo

Proč pomáháte českému vzdělávání zrovna touto cestou? 

Učitel je zdaleka největší faktor v tom, jak kvalitní vzdělání dostávají děti ve školách. Když se podíváte na světové studie, vidíte, že ze všech opatření, která ovlivňují učení dětí, jich má suverénně nejvíc přímo v rukách učitel. Zároveň víme, že učitelská profese je nesmírně náročná intelektuálně i emočně: většina rodičů doma vychovává dvě nebo tři děti, učitel jich má na starosti desítky až stovky. Aby noví učitelé mohli ve třídě naplňovat pedagogickou vizi, potřebují pro to špičkovou přípravu a intenzivní podporu – a nejefektivnější je začít s nimi pracovat už předtím, než do profese vstoupí.

Náš dvouletý 750hodinový výcvik tvoří z poloviny reflektovaná praxe přímo na školách, kde studenti přebírají odpovědnost za třídy, zkouší si různé postupy a úspěchy i neúspěchy reflektují společně se svými spolužáky. Díky praxi a reflexi se postupně posouvají v klíčových učitelských dovednostech a do profese nastupují lépe připravení na výzvy, které je tam čekají. Věříme, že Učitel naživo může sloužit jako příklad celistvé a efektivní učitelské přípravy a může pomoci učitelům dlouhodobě růst.

Po učitelích jste se zaměřili i na ředitele škol. Co vás k tomu vedlo?

Dvouletý program Ředitel naživo vznikl během minulého školního roku a v srpnu 2019 do pilotního ročníku nastoupily dvojice z vedení 25 škol z Česka a dvě ze Slovenska. Vedení školy je hned po učiteli druhý nejdůležitější faktor ovlivňující učení dětí. Vedení nastavuje kulturu celé školy, stará se o rozvoj svých učitelů, vede školu za pedagogickou vizí a má za úkol sledovat dopady práce školy na děti. V naší vizi je ředitel především pedagogickým lídrem školy. Proto jsme vedle učitelského výcviku potřebovali postavit ředitelský program, protože učitel a ředitel jsou ty dvě nohy, na kterých stojí kvalita učení dětí. Učitele chápeme především jako průvodce na cestě za poznáním, ředitele pak jako pedagogického lídra celé školní komunity.

Pilotní projekt Ředitele naživo byl spuštěn letos. Do druhého ročníku se bude možné přihlásit na začátku roku 2020. Foto: Užitel naživo

Jak projekt Učitel naživo financujete?

K srpnu 2019 nás finančně podpořilo 11 velkorysých donorů. Naším největším partnerem zůstává Nadace České spořitelny, podporují nás ale také Nadace BLÍŽKSOBĚ, Nadační fond Avast, Nadace RSJ a sedm soukromých dárců. Spojuje je především víra ve smysluplnost dobrého vzdělání. Jsou spolu s námi přesvědčeni, že vzdělání je jedinou spolehlivou cestou k bohaté, soudržné a demokratické společnosti, a chtějí nám dlouhodobě pomáhat naplňovat naše vize. Máme velké štěstí, že v nás vložili důvěru a že nám takhle fandí.

Katja Elo, regionální specialistka na vzdělávání z finské Tuusuly, při exkurzi Učitele naživo ve Finsku. Foto: Učitel naživo

Děkuji za rozhovor!

 

TIP: Jak dosáhnout systémové změny (nejen) ve vzdělávání? TOP 5 doporučení, která čerpají z dobré i špatné praxe, zjistíte v článku Zdeňka Slejšky.


Štítky: Inovace Rozhovor lidé
profilovka_SN.PNG

Autor článku

Kateřina Čížková

Nadace Neziskovky.cz

Kateřina je redaktorkou a editorkou Světa neziskovek. V Nadaci Neziskovky.cz se stará o komunikaci. Spolupracuje s Člověkem v tísni (Jeden svět na školách), duhovým festivalem Prague Pride a je mediálnou koordinátorkou filmového festivalu o lidských právech Jeden svět Louny. Neziskovou bublinu opouští při psaní textů pro vydavatelství Burda.

Zůstaňte v obraze

Držte krok se Světem neziskovek, ať vás nepředběhne. To nejzajímavější vám ve správnou chvíli pošleme e-mailem:

Partneři Světa neziskovek

Ani Svět neziskovek se neobejde bez cookies - abyste si tenhle web opravdu vychutnali.
A o ochraně dat chci zjistit víc.